divendres, 23 de febrer de 2018

PLE FEBRER 2018: MÉS DE QUATRE HORES FENT FEINA!

Perdoneu, però, a vegades s'em fa molt difícil entendre com hi ha persones disposades a estar-se, com ahir, més de quatre hores assegudes en una cadira de la sala de plens de l'Ajuntament escoltant i mirant el que fem i dient els diferents representants del poble. De fet, té molt mèrit i vagi des d'aquí el meu més sincer reconeixement. Per cert, finalment, en el plenari d'ahir vam estrenar, en fase de prova la famosa Videoacta, que es començarà a aplicar en legal forma a partir del proper mes, eliminant-se les transcripcions per escrit de tot el que es parlamenta en el ple. Com deu estar-ne de contenta la funcionària encarregada de fer aquestes transcripcions, al pensar que ben aviat, amb l'enregistrament de les sessions plenàries n'hi haurà prou com perquè les actes dels plens es puguin aprovar sense que ningú pugui dir allò de: "No això no ho vaig dir així sino aixà"! Aquesta no només és una obligació legal, que també i per aquest motiu caldrà aprovar una nova modificació del ROM, sino que han estat diverses mocions les que han instat al Govern a posar-ho en marxa. Per tant, prepareu-vos tots aquells fans del APM que potser aquí trobareu una font per inspirar la conya marinera palauenca i plegamanina!
 
Més de quatre hores per debatre moltes propostes. Vam començar aprovant per unanimitat les bases i convocatòria d'aquell nou concurs ideat per la nostra regidora Laura Navarro, per al concurs d'emprenedoria, que tant d'èxit va tenir la seva primera edició del 2017. estem contents i orgullosos d'haver impulsat aquest nou model d'incentivació per a les nostres empreses en el camp de la renovació, innovació i investigació! També es va donar compte del compliment trimestral dels pagaments als proveïdors de l'Ajuntament, mantenint-nos, com sempre i de forma satisfactòria en perfectes condicions d'assumir les nostres obligacions comercials dins dels terminis legals establerts amb escreix.
 
A partir d'aquí, tot mocions. Dit d'una altra manera: fins aquí les propostes de l'equip de Govern municipal. Nosaltres en teníem tres. Dues d'elles aprovades per unanimitat: Modificació del ROM per tal de permetre que en les mocions de caràcter polític presentades pels grups municipals, es puguin aprovar, ni que sigui en part, possibilitant la votació per separat dels diferents punts d'acord que continguin. L'altra, també relacionada amb el ROM, però per posar una proposta de Reglament de Participació Ciutadana damunt la taula i donar-nos entre tots dos mesos per aprovar el Reglament, després d'aportacions dels diferents grups i regidors, per la majoria del ple. Per tant, vam aconseguir garantir que d'aquí a dos mesos l'Ajuntament disposi finalment, d'un Reglament de Participació Ciutadana, complint així amb els nostres compromisos i amb el Pla de govern en el seu dia subscrit.
 
La que va comportar gran debat, de prop d'una hora, va ser la moció relativa a denunciar, resoldre o extingir, prèvia revisió tècnico-jurídica, del conveni subscrit els anys 1997 i 1998 pel Govern municipal amb la Teresa Padrós com alcaldessa, amb la Fundació privada arqueològica Clos, de cessió de la masia de can Maiol, que us vaig transcriure ara fa més o menys un mes en aquest mateix bloc. Tot i que són evidentíssims els cincompliments d'aquells convenis per part de la Fundació Clos, que fins i tot des del propi govern es reconeix, no vam aconseguir els supors necessaris perquè prosperés. Els del 155, és a dir, PSOE, Ganemos, C's més la CUP, tot i que aquesta per motius ben diferents ho van votar en contra. Creiem però, que hem posat damunt la taula una qüestió que, a partir d'ara, ens farà estar pendents de la seva evolució. recordeu que en el seu dia l'Ajuntament hi va destinar 45 milions de les antigues pessetes i que només han complert amb el 5% de les obligacions contretes.
 
ERC ens va proposar una moció per crear un cens de solars en mal estat i d'edificis ruïnosos que vam considerar favorable als interessos del poble, tot i que el cens ja existeix però que, al menys, a partir d'ara, també s'hi podran incloure edificis ruïnosos. Si això servís, ni que sigui a llarg termini per afavorir la creació d'habitatge social al nostre poble, benvinguda sigui la proposta! També una altra en defensa del model d'escola catalana, ara que amb l'excusa del 155 s'ho vol carregar tot el PP. La representant d'aquesta formació no va assistir al ple i el representant de C's no va saber com fer-ho per atacar el sistema d'immersió lingüística, quedant-se sols davant les evidents avantatges d'aquest sistema després de més de trenta-cinc anys d'èxits i reconeixements a tot nivell. No cal que us expliqui el debat perquè va fer que sentíssim vergonya de determinats arguments unionistes que ja en teniu prou amb el que llegiu i sentiu a cada moment en els mitjans de comunicació.
 
El PSOE i Ganemos van aprofitar l'existència de algunes sentències recents per proposar al ple la reclamació a la Generalitat del que ha deixat d'abonar des de 2014 en subvencions a les escoles bressol municipals. Consti que hi vam votar a favor. Però també vam remarcar que caldrà saber quines aportacions ha fet la Diputació per aquests mateixos conceptes en substitució de la Generalitat i per acord amb aquesta; així, sabrem exactament quins imports cal reclamar, que segur estaran molt lluny dels més de vuit-cents mil euros que ells diuen. I si els donen la raó i estiméssin que la Generalitat ha d'abonar la totalitat, que pensin que la major part d'aquests imports hauran de ser retornats a la Diputació. La generalitat, en un temps de presubsistència econòmica conseqüència de l'espoli espanyol, va prioritzar i garantir l'ensenyament obligatori per damunt del que no ho és. Però, si en tenia l'obligació, ho dirà un jutge i ho acatarem sense més.
 
Per diferents grups municipals van ser presentades mocions en defensa de la dignificació de les pensions i per mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes. De tres mocions es va aconseguir consensuar un sol text al que hi vam donar suport, tal i com també ho van fer la resta de grups i regidors. El mateix va passar amb dues mocions relatives al Dia internacional de la Dona Treballadora i la lluita per la igualtat entre homes i dones, així com l'adhesió a la vaga feminista prevista pel proper 8 de març. A excepció de C's tots els grups hi vam donar suport.
 
Pasades les onze de la nit, sortíem amb la sensació, aquest cop sí, d'haver fet una bona feina per al nostre poble. Ja us he comentat que ahir, no sé per quines raons, no va assistir al ple la regidora del PP. Però, crec que comença a ser hora que algú denuncii el frau colosal que està perpetrant el regidor no adscrit José Luís Heras. aquest home no ha posat els peus a l'Ajuntament des de finals de 2016. Ningú diu res. Jo no ho entenc, més enllà que això està afavorint al govern, ja que sempre sap per endavant que hi ha un regidor menys a l'oposició. Però, on són les més de set-centes persones que el van votar? Ja els està bé que s'els enrigui a la cara d'aquesta manera? Com es pot permetre legalment que un representant públic abandoni de forma absoluta les seves funcions, sense que això comporti cap conseqüència?
 
Aquí us deixo l'audio del ple. Si heu aguantat llegint fins aquí, teniu més de quatre hores per davant de distracció assegurada!
http://radiopalau.cat/PLE_AJUNTAMENT_22_FEBRER_2018.mp3
 

dijous, 22 de febrer de 2018

MOCIONS AL PLE MUNICIPAL PROPOSANT CANVIS EN EL ROM I PER UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Avui, a partir de les 19 hores, tindrà lloc la celebració del Ple municipal ordinari corresponent al present mes de febrer. Com sabeu, s'hi debatrà i votarà la nostra proposta, presentada al plenari del mes passat i que ja us vaig transcriure, on demanem Denunciar, Resoldre o Extingir el conveni existent entre l'Ajuntament i la Fundació Privada arqueològica Clos en la cesió d'us vigent de la masia de can Maiol des de 1998, pels reiterats incompliments que s'hi observen, més tenint en compte que el nostre consistori va donar un total de 45 milions de les antigues pessetes. Avui, després que tothom hagi tingut ja la possibilitat d'examinar tota la documentació necessària, es porta al ple per ser degudament debatuda.
 
D'altra banda, presentem dues propostes més. Una interessant la modificació de l'article 73 del ROM relatiu a les funcions de la Junta de Portaveus, per tal de fer possible que, totes aquelles mocions presentades pels grups municipals amb contingut merament polític o ideològic, a fi de facilitar la seva aprovació ni que sigui en part, que es puguin votar els diferents punts d'acord de forma separada.
 
Finalment, també proposem que, en compliment del Pacte d'investidura i Pla de Govern en el seu dia subscrits, es desplegui l'article 75, també del ROM, perquè en un termini no superior a dos mesos, sigui aprovat un Reglament de Participació Ciutadana al nostre Ajuntament en base a les propostes treballades des de 2008 fins ara.
 
Us transcric seguidament la moció:
 

MOCIÓ PER ADEQUAR LA JUNTA DE PORTAVEUS PREVISTA EN EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL, ROM, A LES NECESSITATS ACTUALS DE L'AJUNTAMENT I PROPOSAR UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PDECAT - DEMÒCRATES

 

 

Després que en el Ple municipal ordinari del mes d'octubre de 2008 fos aprovat de forma ampliament consensuada l'actual Reglament Orgànic Municipal, ROM, comportant la introducció de noves fórmules de funcionament dels diferents òrgans municipals, modernitzant i adequant a la normativa vigent el què i el com en la presa de decisions, però també en aspectes més relacionats amb la condició de regidor/a, els seus drets i deures, Així com la transparencia en tot el que es refereix, també, a la situació econòmica i patrimonial dels diferents representants municipals, s'ha detectat que, en relació a òrgans de nova creació, com la Junta de Portaveus, que s'ha demostrat d'una gran utilitat, esdevenint una eina del tot imprescindible a l'hora de preparar les diferents sessions plenàries, hi ha aspectes que demanen una revisió i/o modificació per adecuar el seu funcionament a la realitat actual del consistori palauenc i plegamaní, que poden ajudar a millorar el seu funcionament i eficacia, facilitant l'assoliment d'un major nombre d'acords, sobretot, pel que fa a les mocions amb contingut polític que presenten els diferents grups municipals amb representació municipal o per entitats o ciutadans mitjançant l'aval d'algun dels grups en qüestió.

 

D'altra banda, en quant a la participació ciutadana en el procés de presa de decisions per part del Govern municipal, malgrat la previsió existent de remisió al Reglament regulador d'aquesta participació, observem com, malgrat la voluntad de mantenir els compromisos assolits, l'Ajuntament no ha pogut disposar encara d'un Reglament de Participació Ciutadana que garanteixi a persones i entitats disposar d'una fórmula real d'intervenció en els assumptes municipals.

 

En aquest sentit, cal referir-nos al punt 14 del Pacte d'Investidura i Governabilitat subscrit en el mes de juny de 2015 entre els Grups municipals del PSC i CiU, on es diu literalment: "Adaptar el ROM per adecuar-lo a la normativa vigent i aprovació d'un nou Reglament de Participació Ciutadana".

 

L'actual ROM, en relació a la Junta de Portaveus i el Reglament de Participació Ciutadana, disposa el següent:

 

 

"CAPÍTOL X- LA JUNTA DE PORTAVEUS

 

 

A) COMPOSICIÓ, NATURALESA I FUNCIONS

 

Article 73

 

1. Es podrà crear una Junta de Portaveus sempre que així s'acordi per la majoria absoluta legal del número legal de membres de la corporació. La  seva eventual dissolució haurà de ser aprovada també  amb el mateix quòrum.

 

2.  Estarà formada per l'Alcaldia i els/les portaveus de tots els grups municipals representats al sí del Consistori, i el portaveu del Govern, si aquest ha estat nomenat i té la naturalesa d'òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal amb caràcter deliberant.

La Junta de portaveus es reunirà per convocatòria de l'alcaldia.

 

3. La Junta de Portaveus tindrà les següents funcions :

 

a) L'assessorament a l'Alcaldia en qüestions relatives a la formació de l'ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i emetre pronunciament consultiu sobre la procedència d'incloure nous punts o d'ajornar el tractament dels inicialment incorporats.

 

b) L'estudi, informe, consulta i posicionament sobre els assumptes d'especial transcendència per al municipi que l'Alcaldia decideixi per pròpia iniciativa o a petició dels grups municipals que representin com a mínim una quarta part del nombre legal de Regidors/es, sotmetre al parer de la Junta de Portaveus.

 

c) Emetre comunicats de posicionament institucional sobre assumptes o esdeveniments de rellevància política o social.

 

d) El tractament d'aquelles mocions que per haver estat presentades sense antelació suficient no permetin la formal convocatòria de  Comissió Informativa.

 

e) L'anàlisi i debat de les mocions tant originàries com alternatives, així com de les eventuals esmenes parcials en ordre a la possibilitat de la seva transformació en mocions institucionals de consens.

 

F) Emetre la seva opinió en les qüestions relatives a la modificació de la data de la celebració de les sessions ordinàries del ple municipal i les comissions informatives a instància de l'alcaldia i quan concorrin causes justificades.

 

 

B) RÈGIM DE FUNCIONAMENT

 

Article 74

 

El règim de funcionament de la Junta de Portaveus serà el que determini ella mateixa en la primera sessió que celebri.

 

 

 

TÍTOL TERCER : DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

CAPÍTOL ÙNIC – LA PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA.

 

Article  75

 

Pel que fa a la participació ciutadana s'aplicarà el que estableixi el Reglament de Participació Ciutadana".

 

 

Així, després de poc més de nou anys de funcionament, observant la seva gran utilitat i projecció que suposa a l'hora de preparar la presa de decisions al Ple, considerem que es fa necessari fer les següents modificacions:

 

 

Es proposa afegir el punt G a l'apartat 3 on s'estableixi que, per a les mocions amb contingut merament polític presentades pels grups municipals, és a dir, aquelles que proposin posicionaments polítics de tipus ideològic sobre qüestions supramunicipals, a fi de facilitar la seva aprovació, ni que sigui en part, que es pugui acordar la votació dels diferents punts d'acord de cada moció, de forma separada.

 

En relació al Reglament de Participació Ciutadana, pendent encara de disposar d'una proposta en ferm, malgrat el compromís polític i programàtic assolit, proposem el text que s'adjunta com anex com a base de treball per a l'aprovació definitiva del reglament en qüestió.

 

 

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup municipal de PDECAT – DEMÒCRATES, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

 

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'article 73 del Reglament Orgànic Municipal, ROM, en relació al seu punt  3 afegint-hi l'apartat G, d'acord amb la proposta efectuada anteriorment.

 

SEGON.- Acordar que, en un termini de dos mesos s'aprovi el Reglament de Participació Ciutadana al que es refereix l'article 75, on es recullin les aportacions i propostes dels diferents regidors/es que integren el plenari que siguin acordades per majoria.

 


Virus-free. www.avast.com

dimarts, 13 de febrer de 2018

QUÈ ESTÀ PASSANT?

Doncs que, com deia la meva àvia, fent referència a un famós joc de cartes: "Tots plegats, set i mig"!, que no vol dir altra cosa que entre tots, uns pels altres i els altres pels uns, no sabem on som, on anem o què volem!
 
I és que, com que ja tenim clar com en som de complicats els catalans, en molts casos, sembla que no siguem del tot conscients de qui tenim al davant. Bé, sí que en som, i més ara des que hem tastat l'ofensiva represora i violenta del dia 1 d'octubre, però també d'ençà dels empresonaments dels Jordis, del Vicepresident Junqueras, el conseller Forn i els anteriors, ara ja en llibertat provisional, a banda dels més de mil encausats en relació a l'organització o participació en diferents graus, del referèndum del 1 d'octubre. O del mig govern a l'exili sense possibilitat de retorn, tot i que amb plena llibertat de moviments a la resta del món per inexistència fora de les fronteres espanyoles del delicte de rebelió.
 
I, potser tampoc vam ser prou conscients del fet que, en el concert internacional, també tothom va per ell, que això dels drets humans, civils, socials i polítics està molt bé en els papers, en els convenis internacionals, en els manifestos..., però que, a l'hora de la veritat, com passa en d'altres àmbits com per exemple amb l'acollida als refugiats, ningú es mou per res. I es fa més visible que mai, aquella dita que diu que en política internacional (i potser en molts més àmbits) no hi ha amics, sino que només hi ha interessos.
 
A la vista de tot això, al final, arribes a la conclusió que, amb tant en contra com tenim, és extraordinari i admirable que haguem arribat tant i tant lluny. I si hem arribat aquí, peti qui peti, no ho enviarem tot enòrris per quatre discussions de pati de col·legi entre dues bandes d'amics que persegueixen el mateix objectiu comú.
 
Perquè, el que està passant, és que vam fer el referèndum amb tota la maquinària d'un Estat com l'espanyol en contra. Amb tota la violència emprada per aquest. Amb tota la maquinària judicial fent política de vol gallinaci. amb tots els mitjans espanyols i els d'aquí sota capital espanyol, atacant a tothora "el desafío independentista". amb un Estat franquista i demòfob que, malgrat tot, va imposar unes eleccions convençut de la seva victòria però que no s'en va sortir, pensant que amb allò de la "mayoría silenciosa" aquest cop mataria el seu mal son. I no. Resulta que, amb tot un país convençut de voler votar, va votar. amb tot un país convençut d'aconseguir la llibertat plena, va fer que el Parlament de Catalunya recuperés la majoria absoluta independentista, Va deixar presentar a llistes als qui estan empresonats i a l'exili, però ara resulta que no saben com fer-ho per evitar que el president Puigdemónt, guanyador a les eleccions, no pugui ser president de nou. Diuen que si ho vol ser, que torni de l'exili. Però, que si torna, l'empresonaran. Conscients en tot moment del resultat del referèndum i de les eleccions imposades, però també, o potser sobretot, de la República proclamada i no desplegada el passat 27 d'octubre.
 
el que està passant, és que no ens vam presentar units a aquelles eleccions trampa. Si els independentistes haguéssim fet una nova llista única, encara seríem més imparables. Si no fos per les qüestions personals. Si no fos perquè, sempre volem ser més i millors que el del costat. Si no fos perquè, sóc jo el que vull guanyar i ara estic convençut que ho aconseguiré i deixaré en ridícul a aquests que van d'independentistes però que no ho són tant com jo que ho sóc des de fa vuitanta anys. si no fos per tanta pretesa estratègia de curta volada, tot això ja estaria enllestit. El President Puigdemont tornaria a ser President i estaríem desplegant la República. ara resulta que ens acollonim, que tenim por de l'ofensiva brabucona, maldestra, violenta i opresora d'un estat franquista, demòfob i autoritari com l'espanyol. I resulta que no es convoca el ple d'investidura per la por a represàlies o a incriminacions. Doncs, no. si hem arribat fins aquí, és perquè els nostres objectius són clars, i els perseguirem fins a les últimes conseqüències. Clar que potser ens arrisquem a més empresonats, a més encausats, a més represió. Però, o ens hi posem del tot, o pleguem!
 
Molts ens adonem que, potser sí que el dia 27 d'octubre ens hauríem d'haver plantat. D'haver fet realitat allò "dels carrers seran sempre nostres". Que hauríem d'haver blindat, amb els dos milions de ciutadans disposats a tot, tant el Palau de la Generalitat com les Conselleries del Govern. Que hauríem d'haver ordenat als Mossos d'Esquadra que es poséssin a les ordres del President de la República. Vist des d'ara és així. I no cal torturar-nos en el que hauria pogut ser i no va ser.
 
ara és urgentíssim deixar-nos d'una vegada de les baralles de pati de col·legi. Si el president del Parlament no s'atreveix, que s'hi posi algú altre disposat al que calgui. I qui no vulgui pols que no vagi a l'hera!
 
M'ha agradat sentir a la cupaire Mireia Boia amb aquesta mateixa transparència i convicció que acabo d'expressar. Per tant, tinguem-ho clar: O tirem endavant amb totes les conseqüències de represió conegudes i desconegudes, o senzillament, deixem-ho estar per d'aquí a tres-cents anys més, a veure si ja ens han passat les manies! I tinguem clar també, que si ara no ho aconseguim, no serà perquè el poble no hi hagi posat tot el necessari. Ni tampoc perquè l'Estat espanyol actüi d'una manera tant violenta i antidemocràtica... No. Haurà estat, només, per culpa nostra i només nostra, conseqüència de rebequeries de nen petit sense explicacions raonables comprensibles pel poble, fruit d'intents de lluïment entre iguals del tot injustificats davant d'un objectiu tant colosal!
 

Virus-free. www.avast.com

dimecres, 31 de gener de 2018

ANTES SE ROMPERÁ CATALUÑA?

Quan ja fa trenta-sis hores que ens trobem en un permanent estat de confusió, d'extranyesa, de nervis continguts, d'incomprensió, de dubtes, de no saber què està passant, de ràbia col·lectiva... i tantes altres sensacions que ens portarien a conformar una llista inacabable, és precisament quan hem de tenir més força i convicció que mai en la nostra ferma decisió de fer tot el que calgui per portar Catalunya a la seva plena independència amb el desplegament de la República proclamada, mitjançant la llei de transitorietat aprovada pel Parlament de Catalunya que, aquí sí, diguin el que diguin, el TC va declarar que s'havia fet d'acord amb el correcte procediment d'aplicació del Reglament de la cambra legislativa catalana.
 
El Procés l'ha liderat el poble i ha de seguir essent així. Sort en tindrem que la gent no podrà tolerar més situacions com les d'ahir. Suposo que ha quedat evidenciat que aquí no s'hi valen estratègies de partit. Aquí hi ha tot un poble al darrera on ningú pregunta al del seu costat a quin partit vota. si hi ha qui tenia coll avall guanyar les eleccions il·legítimes, il·legals i imposades pel 155 del passat 21 de desembre, resulta que es va equivocar. Ara no pot intentar fer el llit a ningú amb excuses de mal pagador, si resulta que no t'ha sortit bé la jugada. Només ens serveix la unitat per damunt de tot. No s'hi val res més que la unitat. Tots junts hem aconseguit arribar fins aquí..., i només junts podrem aconseguir l'objectiu de llibertat plena.
 
Tots sabíem que això dels somriures s'acabaria un dia o altre. Sabíem que per moltes manifestacions, banderes, símbols, llaços i el que calgui, tenim un poder en front massa gran. Sabem que només amb desobediència, amb fermesa democràtica, amb actitud cívica i pacífica, però sense deixar-se trepitjar, ens en sortiríem. Sabíem que només complint amb els compromisos adquirits posant en risc patrimonis, famílies i situacions personals, es podrà arribar lluny. Sabíem tots que, qui no estigui disposat a assumir tot això, no cal que accepti càrrecs de responsabilitat en moments tant i tant greus per a la nostra història col·lectiva.
 
Per tant, només cal pensar en que allò d'ahir al Parlament ens ha de servir per tornar a tenir clar que el que volem fer entre tots i els compromisos adquirits, són tant enormes que qui no estigui disposat a passar per tota mena de situacions de risc personal i patrimonial, més val que s'aparti. aquella actitud ferma del dia 1 d'octubre de tot un poble és el que volem veure també dels nostres representants. No és admisible que hi hagi presos polítics o de consciència en un país aparentment democràtic. Ni que hi hagi un president i quatre consellers a l'exili. No es pot jugar amb això. Si hom pensa que tot plegat pot ser moneda de canvi per aconseguir no sé ben bé el què, s'ha equivocat. Tot un país estem pendents d'ells. Tots sabem que seguir endavant comportarà més sacrificis, més presos, potser més exiliats... Sabem que caldrà augmentar l'acció col·lectiva. Potser paralitzar el país i d'altres mesures de pressió. Ja sé que alguns em dieu que semblo de la CUP. Perfecte! Tots hem de mantenir la mateixa actitud davant la grandiositat del que perseguim i hem d'actuar units i sense fisures. L'adversari sap molt bé a què juga i sap més bé encara quines són les nostres debilitats. Si volem afrontar amb dignitat aquesta fase final, ens hem d'arramangar del tot. O ens hi posem tots a la una, o pleguem veles!
 
Espero que això d'ahir ens faci adonar a tots que si hem arribat aquí, hem d'acabar de jugar totes les cartes peti qui peti.
 
Hi ha qui em pregunta sobre això que dic de la desobediència. És clar que s'han de desobeir les lleis i les resolucions injustes. Si no ho fem ara, quedarem definitivament en el no-res. Serem menys que qualsevol de les comunitats autònomes uniprovincials existents a Espanya. Recordeu que hi ha articles d'algun estatut d'autonomia que conté articles idèntics com els que van ser anul·lats per a Catalunya i no passa res. Esperem que no anem a eleccions de nou. Però si cal anar-hi després d'això d'ahir, suposo que a molts els hauran acabat de quedar clares algunes coses i esvaït tots els dubtes definitivament!
 
estic convençut que, malgrat tot, ho aconseguirem!!!
 

Virus-free. www.avast.com

divendres, 26 de gener de 2018

PLE GENER 2018: POCA VIROLLA!

Si fos només per les propostes que l'equip de Govern hi va portar, en cinc minuts plegàvem. Però, entre els uns i els altres, vam omplir de contingut una primera sessió de l'any, que si no fos perquè vam retirar a última hora la nostra moció sobre l'extinció del conveni de can Maiol, sí que s'hagués allargat força. Així, deixant pel final algun comentari en relació a aquesta moció i les raons per les quals vam considerar oportú deixar-la pel ple de febrer, cal dir que ahir vam aprofitar per aprovar les actes dels quatre darrers plenaris de l'any passat que, extranyament, no entenem per quin motiu no es van poder portar en el ple posterior corresponent a cadascuna d'elles; però, en tot cas, ara ja ens hem posat al dia! A partir d'aquí, les dues úniques propostes del Govern al ple, i totes de pur tràmit. Una per aprovar, com cada any, el conveni amb l'entitat del transport metropolità i la Generalitat per a la millora del transport terrestre al nostre poble. Sí, ara que tant presumeixen que el bus urbà té més de vint mil viatgers l'any, és quan cal recordar de tot el que ens vam arribar a sentir a dir els qui formàvem part d'aquell Govern del mandat 2007-2011 que va apostar de forma decidida i decisiva per un servei públic que ha resultat del tot essencial i imprescindible. Però, noi, quan són uns altres els que ho fan, tot està mal fet. I quan et penses que la gent ja no recordarà tot el que vas dir sobre els costos i la no necessitat d'aquest tipus de servei, ara fas grans notes de premsa i comunicats presumint de les seves virtuts. I no només això, sino que em ve de gust recordar que, a banda del transport urbà, també es va aprofitar per ampliar en catorze línies més que van cap a Sabadell passant pel centre urbà de Palau, així con onze més cap a Barcelona, a banda de la que va cap a l'hospital de Mollet. Crec important recordar-ho, tot i que les crítiques dels que ara ens governen es van centrar en el bus urbà, amb algun intent de boicot inclòs. Però bé, ara tenim aquest gran servei, i tots n'estem satisfets, que és el que compta, gràcies també al fet que durant el mandat 2011-2015 aquesta àrea no va estar en mans dels socialistes. si no, ja veuríem com estaria la cosa hores d'ara!
 
I això, ho podem lligar amb l'altre punt del ple d'ahir proposat pel Govern, que era el de donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós administratiu de Barcelona desestimant la indemnització per pressumptes danys i perjudicis reclamada per l'empresa adjudicatària d'aquell contracte de complex esportiu amb piscina coberta que aquell Govern de 2007-2011 també va aconseguir tirar endavant. Suposo que van voler-la portar al plenari perquè els deu agradar refregar-nos per la cara que són ells i només ells (aquí gràcies a l'intervenció d'ICV que va governar amb ells per desmuntar el tema de la piscina), però, si ja ho sabem que s'ho van carregar ells! No vam voler entrar en un debat que ja havíem mantingut en incomptables plens. Però, sí que vaig voler tornar a deixar clar que, més enllà de la sentència en el seu dia dictada anul·lant el contracte per construir i gestionar la piscina, el que hi va haver és una conjunció d'interessos en el temps que va fer que la sentència fos en el sentit d'anul·lar l'adjudicació. I és que, quan es va aprovar pel ple d'abril de 2011 la regidora Marcuello va formular demanda impugnant l'adjudicació de la piscina. Quan el Jutge emplaça a l'Ajuntament, ella i el PSC ja eren al Govern i per tant expressen la seva conformitat amb la demanda. Conclusió: que aconsegueixen carregar-se la piscina! A partir d'aquí, totes les falsetats que volgueu sobre costos inassumibles i molt més que res tenen a veure amb l'estudi econòmic que feia viable aquell servei. O com amb aquells vuit-cents mil euros que vam aconseguir de la propietat dels terrenys de can Valls per a la construcció de la piscina que, només per poder seguir dient que nosaltres erem els que feiem les coses malament, van acabar renunciant a més de cent-seixanta mil euros manifestant que era l'IVA que calia descomptar..... Quàntes vegades he dit jo que això es podria reclamar i el mateix interventor m'ha acabat donant la raó! Però, encara n'hi ha que viuen instal·lats en allò de: com que el que fa el meu contrincant està malament, jo faig el que calgui per desacreditar-lo! En lloc, si cal, d'agafar el projecte i modificar-lo en el que convingui per millorar-lo. Però, ahir, només es tractava, per acabar definitivament amb el tema de la piscina, de explicar que no s'havia donat la raó a l'empresa adjudicatària en la seva reclamació d'indemnització. Però, consti que és per qüestions estrictament de forma, i que per tant, ni tant sols hi ha imposició de costes judicials a cap de les parts! Per cert, a l'apartat de Precs i Preguntes, vaig aprofitar per recordar que a l'actual Pla de Govern, es preveu fer un procés de participació amb els ciutadans del poble per definir quin model de piscina es vol en un futur a Palau. Em van contestar que hi estan treballant...
 
Pel que fa a les mocions, una d'ICV reclamant que no s'aprofitin les instal·lacions de l'hospital de Mollet perquè una tarda a la setmana s'hi porti a terme una activitat privada relacionada amb la medicina esportiva. Nosaltres, davant la manca d'informació, que es tracta d'un conveni amb la Fundació privada sociosanitària de l'hospital, que això dona un gran servei a clubs i escoles que obtenen els exàmens mèdics preceptius amb unes condicions econòmiques molt més favorables... i que es fa amb la conformitat del propi Ajuntament, vam considerar oportú d'abstenir-nos. Es va aprovar, però curiosament, de setze regidors, només tres hi van votar a favor! L'altra moció era de C's i per rebutjar la pujada de preus del transport a començaments d'any. És evident que estem en contra d'aquest increment, i a favor del transport públic. Però, ni la forma de presentació, ni el com es plantejava, ignorant el suport d'aquell partit al govern espanyol que és qui d'una forma permanent retalla el nostre benestar, obligant-nos a haver d'actuar d'una forma molt diferent a com ens agradaria, vam optar també per l'abstenció.
 
Finalment, nosaltres, a la vista dels flagrants incompliments per part de la Fundació privada arqueològica Jordi Clos respecte dels tres convenis subscrits amb l'Ajuntament per disposar de l'us de la masia, tenint molt clars aquests incompliments, davant les peticions d'alguns dels grups de l'oposició demanant que per tal de poder consultar tota la documentació existent retiréssim la moció de l'ordre del dia per passar-la al ple de febrer, vam considerar que valia la pena. Per tant, caldrà valorar durant les properes setmanes entre tots plegats el què i el com en l'aplicació o no dels referits convenis, sota l'evidència de l'abandó en que es troba can Maiol i el seu museu egipci. A partir d'aquí, esperem els suports necessaris per tal de poder denunciar, resoldre i extingir els convenis en qüestió, i així entre tots valorar quins usos de caire turístic o per a les nostres entitats cal donar a aquest valuós equipament!
 
Us deixo aquí l'audio de la sessió per si no fan res de bo per la tele i el voleu escoltar:
 

Virus-free. www.avast.com

dijous, 25 de gener de 2018

DENUNCIAR, RESOLDRE I EXTINGIR ELS CONVENIS DE CESSIÓ DE LA MASIA DE CAN MAIOL A LA FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS

El grup municipal PDECAT - DEMÒCRATES s'ha decidit a fer aquesta proposta, després que el nostre regidor Jordi Pujol, va començar a examinar la documentació relativa als convenis de cessió de la masia de can Maiol a la Fundació privada arqueològica Jordi Clos, i ha detectat que els mateixos només s'han complert en una ínfima part, malgrat que l'Ajuntament va fer-hi una aportació inicial de 45 milions de les antigues pessetes. És per això que, davant tants flagrants incompliments, hem cregut convenient portar al Ple municipal ordinari de gener que es celebrarà aquest vespre, la següent moció:

 

 

MOCIÓ DE PROPOSTA DE DENÚNCIA, RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONVENI EXISTENT AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS SOBRE LA CESSIÓ D'ÚS DE LA MASIA DE CAN MAIOL

 

Que presenta el grup municipal de PDeCAT-DEMÒCRATES

 

 

Atès que la MASIA DE CAN MAIOL forma part del patrimoni de Palau-solità i Plegamans i que aquest bé està cedit de forma gratuïta a la FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS.

 

Atès que és notori que la FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS no ha complert amb els pactes als que es va comprometre amb l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en els convenis signats amb dates 25 de setembre de 1997 i 20 d'octubre de 1998.

 

Atès que en el conveni signat amb data 20 d'octubre de 1998, en el seu pacte primer estableix que l'Ajuntament farà una aportació de 45 milions de pessetes, aproximadament 270.000 euros.

 

Atès que en el conveni citat en el paràgraf anterior, en el seu pacte sisè estableix que la FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS restituirà a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans les quantitats abonades en virtut del mateix conveni, en cas d'incompliment del conveni.

 

Per tot això el grup municipal de PDeCAT-DEMÒCRATES proposa l'adopció dels següents:

 

ACORDS

 

PRIMER. Denunciar, resoldre i extingir per part de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans la cessió d'ús de la MASIA DE CAN MAIOL a la FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS en un període no superior a sis mesos des de l'adopció del present acord.

 

SEGON.  Reclamar, per via judicial si és necessari, per part de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS la restitució de totes les quantitats econòmiques que s'hagin fet efectives durant la vigència dels convenis, abans de tres mesos des de l'adopció del present acord.

 

TERCER. Fer públic un informe elaborat per part dels serveis tècnics municipals de l'estat actual en el que es troba la MASIA DE CAN MAIOL i el cost estimat de la seva restauració, en un període màxim de sis mesos de l'adopció del present acord.

 

QUART. Preparari publicar els plecs de condicions de concessió de la MASIA DE CAN MAIOL enfocats a un projecte sostenible econòmicament, que inclogui la potenciació del turisme de qualitat i valor afegit a Palau-solità i Plegamans, alhora que ajudi al consistori a la promoció del teixit associatiu de la nostra vila, en un termini màxim de sis mesos des de l'adopció del present acord.

 

Palau-solità i Plegamans, 8 de gener de 2018.


Virus-free. www.avast.com

dijous, 18 de gener de 2018

ORGULLOSOS QUE LA NOSTRA FEINA DURANT DOS ANYS COMENCI A DONAR ELS SEUS FRUITS!

 

EL GRUP DE PDECAT – DEMÒCRATES A L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, celebra que el projecte de la nova Biblioteca municipal sigui una realitat després d'un intens treball de més de dos anys.

 

Aquests dies s'ha fet públic que ja ha estat escollit el despatx d'arquitectes que ha de redactar el projecte definitiu i dirigir l'execució de les obres de la futura nova biblioteca municipal.

 

El Grup municipal de PDECAT – DEMÒCRATES va entrar al Govern municipal al juny de 2015 amb l'objectiu prioritari de tirar endavant aquest projecte, després d'anys i anys de promeses, però sense que res s'hagués fet al respecte fins aleshores, essent l'única candidatura que va incorporar aquest compromís en el Programa Electoral.

 

Per aquest motiu, els regidors del PDECAT – DEMÒCRATES van fer incloure tant en el Pacte de Govern com en el consegüent Pla de Govern, el compromís de construcció d'un nou equipament de biblioteca, donada la seva més que perentòria necessitat al nostre poble. D'aquesta manera, un cop iniciat el present mandat, es van iniciar els contactes amb la Diputació de Barcelona a fi d'engegar tot el procés que ara ha assolit un nou objectiu com és el d'haver triat un avantprojecte i l'equip d'arquitectes. Però han estat diverses les etapes superades fins ara.

 

En primer lloc, a l'octubre de 2015, el nostre Cap de Llista, Jaume Oliveras, va mantenir una trobada informal amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, per explicar el nostre compromís de construcció d'una nova biblioteca, amb la voluntat que, amb el suport de la mateixa Diputació, un cop construïda s'integrés a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. La conversa ens va portar a saber els tràmits necessaris per tal d'iniciar tot el procés. Així, en poc temps, el Regidor de Cultura, Jordi Pujol, va reunir-se amb la Sra. Marta Cano, gerent de l'àrea de Biblioteques de la Diputació i el Sr. Ferran Burguilloscap de zona de la nostra comarca, al mateix temps que iniciàvem els tràmits per sol·licitar la subvenció de gairebé sis-cents mil euros que l'organisme provincial podia destinar al nostre projecte, i que al llarg de l'any 2016 es va confirmar definitivament.

 

Les diverses reunions mantingudes amb la Sra. Marta Cano van comportar que la Diputació es comprometés, a més, a aportar tota la logística, mobiliari, material i tècnic responsable del futur equipament, a banda dels i les tècniques que supervisarien tot el procés fins a la definitiva construcció, però que també ens ajudarien a fer la tria dels terrenys municipals més adequats per ubicar la biblioteca, com així es va fer.

 

Des del primer moment també, malgrat les limitacions pressupostàries imposades pel govern espanyol, vam treballar dins del Govern municipal perquè cada any es destinin els imports possibles per disposar de diners de cara a l'inici d'unes obres amb un cost estimat de tres milions i mig d'euros. D'aquesta manera, en aquests moments ja hi ha disponible un total d'un milió cinc-cents-noranta-un mil euros, que s'afegeix als prop de cent-trenta-cinc mil euros ja habilitats als pressupostos municipals per a la redacció del projecte bàsic inicial.

 

Amb tot, durant l'any 2016, va acudir al nostre poble la Sra. Marta Cano per explicar, tant a les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament com a entitats i ciutadans la forma de procedir per part de la Diputació a l'hora d'escollir projecte i tirar endavant les obres. Molt important també la definició del que s'ha anomenat "l'Ànima" de la Biblioteca. I en aquest sentit, s'ha comptat amb la participació d'entitats i ciutadans que, amb l'asessorament dels tècnics de la Diputació, van fer possible que en el ple municipal del mes de juliol de 2016 fos aprovat per unanimitat el Pla Funcional de la futura biblioteca que definia al detall l'equipament en qüestió. Aquest punt també es va tenir en compteen la redacciódel Pla d'acció Cultural de Palau-solità i Plegamans, iniciat a mitjans de l'any 2016 i culminat a finals de setembre de 2017, pendent només de possibles aportacions finals i aprovació per part del Ple Municipal.

 

Arribats a aquest punt, foren vint-i-cinc els despatxos d'arquitectes interessats en la redacció i direcció d'aquest projecte de biblioteca que es van presentar al concurs d'idees convocat per la Diputació, havent estat cinc els finalistes, dels quals durant els darrers dies hem tingut coneixement de l'equip escollit així com de la proposta presentada, que ha estat de l'agrat del jurat format per diversos tècnics i professionals, dels que l'Ajuntament hi tenia dos representants.

 

Durant l'any 2017, els regidors del Grup municipal de PDECAT – DEMÒCRATES, van mantenir diverses reunions amb el Director General d'Arxius, Museus i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jusép Boya, amb qui es va acordar que visitaria el nostre Ajuntament durant el passat mes d'octubre, després que ell mateix es comprometés a subscriure un conveni plurianual amb l'Ajuntament pel qual es destinarien uns quatre-cents mil euros durant dos o tres anys per tal d'assegurar la construcció de la tant anhel·lada biblioteca. Però, l'aplicació del 155 va enviar enorris totes aquestes espectatives, i ha truncat el que hauria estat la garantia econòmica definitiva per afrontar la despesa de la construcció de l'equipament.

 

En tot cas, el Grup municipal de PDECAT – DEMÒCRATES vol expressar altra vegada la seva gran satisfacció per aquest nou pas endavant a l'hora de fer realitat el vell somni de disposar d'una biblioteca integrada a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Volem fer explícit reconeixement als nostres Regidors Jordi Pujol i Laura Navarro per la gran feinada portada a terme durant aquest dos anys, sense els quals no seríem on som en aquests moments, així com als tècnics/es tant de l'Ajuntament com de la pròpia Diputació de Barcelona, tot desitjant que el nou regidor de Cultura segueixi amb el que, hores d'ara, ja no pot tenir marxa enrere.

 


Virus-free. www.avast.com