dijous, 18 de maig de 2017

COMPROMESOS AMB EL REFERÈNDUM PER LA INDEPENDÈNCIA

Sou ja uns quants els qui, davant qualsevol conversa, tertúlia o trobada, ens pregunteu, potser amb un cert punt d'incredulitat, que com ens ho farem perquè al nostre poble es pugui celebrar sense problemes el Referèndum per la Independència que ha de convocar el Parlament de Catalunya per després de l'estiu. De fet, si us dic la veritat, m'agradaria que fossiu més els qui us mostreu preocupats per la qüestió, la qual cosa voldria dir que no es detecta ni sensació de cansament o esgotament, com alguns altres els agradaria que passés. I a vegades, els que potser fan veure que els preocupa pensar que el referèndum no es podrà celebrar al nostre poble per la composició de forces polítiques al Ple municipal, potser, en el fons, estan desitjant que la cosa no vagi bé, ara que tot serveix per atacar al grup del PDECAT, Demòcrates, CiU, exconvergents o com s'ens vulgui anomenar.

 

La resposta és molt senzilla: Des del passat mes d'octubre de 2016 fins avui, han estat aprovades pel plenari de Palau-solità i Plegamans un total de tres mocions de compliment obligatori, que deixen molt clar quin paper ha de jugar el nostre Ajuntament i quin és el seu grau de compromís, independentment de la diversitat de grups i ideologies que el conformen. I és que, si estem d'acord, com no pot ser d'una altra manera, que el que s'aprova per majoria en un Ple s'ha de complir, no caldrien més explicacions al respecte.

 

En conseqüència, em limitaré a transcriure els acords presos per la majoria de regidors i regidores del nostre consistori, sense més afegitons ni comentaris, a fi que tingueu la possibilitat d'analitzar amb detall els acords adoptats.

 

Començant per la moció del ple del passat mes d'octubre de 2016, on s'acorda:

 

Primer. Manifestar el recolzament de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la celebració d'un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, quan la Generalitat de Catalunya el convoqui, amb una pregunta clara i de resposta binària.

 

Segon. Assumir l'encàrrec del Parlament de Catalunya d'impulsar els debats constituents des de l'àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.

 

Tercer. En cas que el resultat del referèndum fos favorable a la independència, participar en la creació d'un espai de municipis per la República en el marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura República.

 

Quart.  Comunicar aquest acord a la Mesa del Parlament de Catalunya i que aquesta ho faci extensiu a tots els grups parlamentaris.

 

 

Al mes següent, és a dir, en el Ple del mes de novembre de 2016, s'adopten els següents acords:

 

1)         L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans considera necessari impulsar des dels partits polítics i les organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin agrupar al voltant de l'exigència de celebració d'un referèndum al màxim de forces polítiques, organitzacions sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials. I insta al Govern de Catalunya a reconèixer i donar suport a la construcció d'aquest espai transversal de la societat civil.

 

2)         L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans expressa el compromís i fa seus tots els esforços encaminats a la celebració d'un referèndum que compti en la seva convocatòria, formulació i organització, amb les màximes garanties d'inclusió per al conjunt de la societat catalana, que estimuli la més àmplia participació i que cerqui el reconeixement previ de la Unió Europea i la comunitat internacional, per tal que, d'aquesta consulta, es desprenguin efectes polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat democràtica expressada per la ciutadania.

 

3)         L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans insta el Govern de Catalunya que acordi impulsar les iniciatives polítiques i parlamentaries necessàries per possibilitar, la celebració d'un referèndum sobre l'opinió de la ciutadania de Catalunya en relació al nostre futur polític com a nació.

 

4)         L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans insta el govern de Catalunya a estendre a tot l'Estat espanyol la idea que la sortida al conflicte actual és la celebració del referèndum, cercant complicitats arreu dels territoris de l'Estat espanyol entre els partits polítics, les organitzacions de la societat civil i la ciutadania en general.

 

5)         L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans insta el govern de Catalunya a obrir vies de diàleg amb actors internacionals per a traslladar aquesta proposta de referèndum inclusiu, amb garanties democràtiques i reconeixement previ, i a treballar en la recerca d'elements de complicitat a nivell internacional, que ens permetin establir aliances.

 

6)         Traslladar els presents acords a la Presidència de la Generalitat, la Mesa del Parlament, als grups polítics amb representació institucional del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat.

 

 

Finalment, el Ple municipal de febrer d'enguany, es va pronunciar en els següents termes: 

 

1.      Adherir l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que s'adjunta.

2.      Comunicar el present acord als representants de partits polítics, entitats, sindicats, governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials del Pacte Nacional pel Referèndum.

 

En definitiva doncs, vull pensar que tots aquells dubtosos, ja siguin sincers o capciosos, en tindran prou amb el que acabo de transcriure. Vol dir això, que, convocat el Referèndum, també Palau-solità i Plegamans, com el país sencer es posarà en marxa per a la seva celebració amb totes les garanties civils i ciutadanes, per a que, amb el resultat obtingut, favorable o no a la independència de Catalunya, es pugui actuar en conseqüència!


Virus-free. www.avast.com

divendres, 12 de maig de 2017

ANALITZEM EL COMERÇ DEL POBLE I PREPAREM EL SEU FUTUR PER DINAMITZAR-LO

   

Els ciutadans valoren positivament el comerç de Palau-solità i Plegamans, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Sabadell

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la Cambra de Comerç de Sabadell van signar un conveni de col·laboració per a la realització d'un estudi per potenciar el sector comercial, del qual ara es presenten les conclusions. Una de les principals és que els ciutadans del municipi donen un molt bona nota al comerç local.

Segons les enquestes que formen part de l'informe, els vilatans defineixen com a moderns i còmodes els establiments comercials. També consideren que el servei d'atenció és molt correcte, destacant l'amabilitat, la professionalitat, el coneixement del català i els horaris d'obertura.

Aquest complet estudi fa una anàlisi transversal que identifica les potencialitats i mancances del municipi a nivell comercial. Inclou aspectes com l'estudi de l'oferta i la demanda, reunions de treball amb empresaris i entitats, enquestes a la ciutadania, consideracions demogràfiques i urbanístiques i l'avaluació de factors com els esdeveniments que s'organitzen, el transport, o l'impacte del mercat setmanal.

"La intenció és generar reflexions que proporcionin instruments i mecanismes per ser més eficaços i generar més negoci", ha indicat el regidor de Comerç, Jaume Oliveras. L'objectiu a partir d'ara és provocar actuacions en l'espai públic, identificar com el mercat setmanal pot ajudar al comerç local i posar en pràctica les accions estratègiques i de foment empresarial resultants de l'experiència.

Per arribar fins aquí, s'han analitzat molts aspectes "que van des de l'anàlisi territorial fins a les activitats que es desenvolupen al municipi, sense oblidar l'estudi de la demanda, l'oferta, els punts forts i febles, les oportunitats i les amenaces", ha dit Oliveras.

Dotació comercial

En el cas del Mercat Setmanal l'estudi conclou que és el pol d'atracció bàsic dels dissabtes. Sobre aquest esdeveniment, es desprèn que el 37% dels compradors són de fora, i que fan una despesa mitjana de 30 euros.  Una altra dada interessant és que el 85% dels usuaris compren fruita i verdures i un 47%, equipament de la persona.

L'informe indica també que la dotació comercial a la vila està per sobre de la mitjana per a poblacions de mida semblant així com dels municipis del Vallès Occidental. D'altra banda, la dotació comercial d'atracció (oferta de productes no quotidians) està també per sobre de la mitjana en poblacions entre 10.000 i 20.000 habitants.

De les enquestes a la ciutadania ha quedat reflectit que manquen botigues de roba i sobren perruqueries. Un 33% troben a faltar botigues de roba, i un 12%  troben que sobren perruqueries i estètiques.

Propostes de millora

Una altra de les conclusions és que el comerç del municipi, tot i ser ben percebut per la ciutadania, pot fer un pas endavant cap a l'excel·lència de la gestió dels seus negocis mitjançant activitats formatives.

Per últim, l'informe aconsella «formular una identitat comercial i de municipi unitària; mitjançant una marca i un pla estratègic que integri a tota la població. Per aconseguir-ho és important comptar amb recursos i, sobretot, amb la implicació activa tant dels comerciants com del propi ajuntament».

Properament, se'n farà la presentació als comerciants i al públic en general del contingut de l'informe, en un acte el dia 1 de juny a partir de les 20.30 a l'Auditori de la masia de can Cortès.

 


Virus-free. www.avast.com

dijous, 11 de maig de 2017

SEGUIM APROPANT I APOSTANT PER L'ASSESSORAMENT I LA INTERMEDIACIÓ PELS DEUTES SOBRE L'HABITATGE!

Palau-solità i Plegamans es podrà beneficiar d'un Punt d'Intermediació de Deutes de l'Habitatge

 

L'objectiu és evitar la pèrdua de l'habitatge principal fent mediació amb les entitats financeres

 

Palau-solità i Plegamans, Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda es podran beneficiar del nou Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) que la Diputació de Barcelona ha obert a Santa Perpètua. Aquest servei té com a objectiu intervenir amb les entitats financeres per evitar la pèrdua de l'habitatge principal i prevenir situacions d'emergència d'habitatges i de risc d'exclusió residencial amb la mediació amb les entitats.

 

El SIDH funciona a Santa Perpètua des del passat mes d'abril i s'ubica a la segona planta de l'Ajuntament. La Diputació està desplegant per totes les comarques de Barcelona, fruit de la coordinació amb Ofideute, el servei de mediació hipotecària de la Generalitat de Catalunya.

 

El regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Jaume Oliveras, ha recordat que l'objectiu del SIDH "és augmentar i estendre els punts d'atenció a les famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris o de pagament de lloguer, així com establir una acció coordinada i un model i circuit únics de mediació".

 

De la seva banda, el regidor d'Habitatge, Miquel Rovira, ha assenyalat que "el servei és una eina per actuar de manera ràpida i urgent davant problemàtiques en l'àmbit de l'habitatge, que són un dels senyals d'alarma dels sectors més desfavorits de la societat".

 

El SIDH és de cobertura municipal i també s'hi pot accedir a través de l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Vallès Occidental. Les persones afectades que s'adrecin als Serveis Socials o a les oficines de consum amb aquest tipus de problemàtica seran derivades al SIDH de Santa Perpètua o a les oficines locals d'habitatge.

 

El servei està en funcionament en 37 municipis de la demarcació de Barcelona, i des del 2013 ha permès oferir assessorament jurídic i intermediació amb els bancs per negociar endeutaments hipotecaris a més de 4.200 famílies.

 

La inauguració es va fer a Santa Perpètua amb la presència de Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Josep Ramon Mut, diputat d'Urbanisme i Habitatge de la Diputació, Isabel Garcia, alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, i Eulàlia Barros , representant del Col·legi d'Advocats de Sabadell.

 


Virus-free. www.avast.com

dimarts, 9 de maig de 2017

ELS NOSTRES COMERCIANTS, RECICLEN CORRECTAMENT!

Un 79% dels establiments comercials de la vila separa correctament les deixalles

És la principal dada de la campanya informativa sobre prevenció i foment del reciclatge als grans generadors de residus

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha visitat 94 establiments de Palau-solità i Plegamans en el marc de la "Campanya informativa sobre la prevenció i foment del reciclatge als grans generadors de residus durant l'any 2016". La intenció ha estat informar de com millorar la recollida selectiva i ajudar a aconseguir els objectius de separació. Del total d'establiments visitats, gairebé el 79% separa correctament les deixalles, mentre que la resta ho fa però amb alguns errors. Dins de la campanya, a la vila, es van repartir també 27 contenidors de vidre, d'envasos i d'orgànica, de diferents capacitats.

D'altra banda, cal destacar que segons el mateix estudi, un 67,02% dels establiments consultats eren bars o restaurants i el 28,72% eren comerços.

La regidora de Medi Natural i Gestió Ambiental i el Regidor de Comerç, Luisa Fernández i Jaume Oliveras, s'han mostrat molt satisfets de la resposta dels comerciants en aquesta campanya, sobretot per l'alt nivell de separació de deixalles: "Gairebé el 79% dels nostres bars, restaurants i comerços en general separen de manera correcta les seves escombraries. Per això, els felicitem. Tot i els resultats positius treballarem, conjuntament amb el Consorci per a la Gestió de Residus per poder-lo millorar els propers anys".

A la comarca

La campanya s'ha fet als municipis més petits del Vallès Occidental, visitant un total de 429 establiments comercials i de restauració a Castellar del Vallès, Gallifa, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. La majoria d'establiments que s'han visitat són bars-restaurants amb un 60,37%, seguits de comerços d'alimentació amb un 34,73%. També s'han visitat càterings, residències i escoles amb cuina. Després de les visites fetes per les informadores, un 66,24% separa correctament, un 28,21% separa amb errors i un 5,56% separa malament.

Gràcies a aquesta acció, s'han repartit 439 contenidors de les diferents fraccions als establiments comercials i bars-restaurants d'aquests municipis per facilitar el reciclatge. Aquesta actuació s'ha fet amb el suport i el finançament de les empreses ECOEMBES i ECOVIDRIO en el marc de les accions de sensibilització que porten a terme.

Fases

La campanya es va estructurar en una primera fase de primeres visites informatives als establiments, el repartiment dels cubells sol·licitats i una segona fase de segones visites a aquells establiments que s'havien adherit a la campanya.

La primera visita tenia l'objectiu de presentació de la campanya i d'informació per millorar la separació als establiments. També s'oferia la possibilitat de demanar gratuïtament uns cubells de vidre, envasos i orgànica i es recollien algunes dades de generació de residus i de la gestió dels residus a l'establiment amb l'ajuda de l'aplicació informàtica dissenyada i creada específicament per la campanya.

Posteriorment es va realitzar la segona visita a aquells establiments que s'havien adherit a la campanya amb l'objectiu de avaluar i reconèixer una correcta separació en el seu establiment fent entrega d'un adhesiu amb el lema "En aquest establiment, separem bé".

Aquesta actuació als petits municipis de la comarca s'emmarca en la voluntat d'impulsar una millora en la separació i el reciclatge que actualment es troben estancats al Vallès Occidental. Una de les línies estratègiques per tal de millorar els resultats és impulsar la separació i el reciclatge en els grans productors/generadors de residus dins els municipis. I és que entre un 20 i un 30 per cent dels residus municipals es produeixen en establiments del municipi del que s'anomena grans generadors: comerços, restaurants, establiments de càtering, hotels.


Virus-free. www.avast.com

dilluns, 8 de maig de 2017

COMERÇ FEST: UN CONCEPTE DE QUALITAT

El Comerç Fest es consolida com una mostra de qualitat del comerç local i de proximitat

 

El 2n Comerç Fest, la mostra anual de productes i serveis locals que organitza l'Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans, s'ha celebrat aquest cap de setmana. Es consolida en aquesta edició com a esdeveniment que transmet la qualitat i l'excel·lència del comerç de proximitat.

 

El Comerç Fest ha aplegat aquest cap de setmana 35 expositors que han donat a conèixer la varietat i qualitat dels productes i serveis que es poden trobar a Palau-solità i Plegamans. Tot plegat, amb esdeveniments organitzats pels mateixos expositors per apropar-se al públic. El programa oferia des de sessions de ioga i xerrades per protegir la vista a tallers perquè la gent gran es mantingui activa, passant per un simulador de Fórmula 1, exhibicions amb gossos, activitats infantils...

 

L'únic expositor extracomercial ha estat l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb un estand que mostrava projectes i serveis així com una campanya per promoure el civisme. Alhora es distribuïa informació d'interès municipal i es podien contemplar vídeos d'esdeveniments com la Festa Major, el Carnestoltes i el Mercat Medieval.

 

Montse Flores, presidenta de l'Associació de Comerciants, es mostra satisfeta en citar els moments àlgids d'afluència de públic, com la desfilada de moda de diumenge a la tarda. Amb tot, admetia "alts i baixos" respecte a l'assistència de gent en declaracions fetes ahir a Ràdio Palau, poc abans de tancar aquesta edició. "És precipitat treure ara conclusions –continuava Flores-, però sí tenim la sensació que aquest any ha vingut menys gent". "Ho analitzarem i veurem com millorar de cara a l'any que ve, incloent-hi la feina que hem de fer tots els comerços en la difusió", comentava Flores referint-se a l'ús de les xarxes socials i altres canals per engrescar clients i amistats a acudir-hi.

 

Jaume Oliveras, Tinent d'Alcaldia i regidor de Comerç, destaca que "agrada molt el concepte, que és molt bo, i que es resumeix amb el lema Comerç en estat pur". "Quan s'han fet activitats com la desfilada o les activitats amb gossos al Comerç Fest hi ha hagut una gran afluència de gent", recorda, tot destacant que la idea del Comerç Fest és que tot el protagonisme el tingui el comerç de qualitat i proximitat.

 

El regidor apunta a factors com el partit de futbol Barça-Villarreal de dissabte a la tarda, altres esdeveniments que hi havia al municipi o el bon temps, que convida a fer activitats a l'aire lliure. Avança que es vol analitzar tot plegat al proper Consell Municipal de Comerç per decidir si es continua amb aquest model o "caminar cap a un terme mig respecte al que era l'antiga Fira Palau". Oliveras es refereix a la possibilitat de tornar a incloure-hi activitats extracomercials que puguin atreure públic, "però sense arribar a l'extrem de fer una segona Festa Major". Tanmateix, el regidor subratlla que és una decisió que s'ha de consensuar amb el comerç local.

 

Parlaments i plans de futur

La inauguració, dissabte al matí, va comptar amb la participació de Teresa Padrós, Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans; Muntsa Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya; Montse Flores, presidenta de l'Associació de Comerciants; Jaume Oliveras, regidor de Comerç; Josep Maria Catalán, representant de Pimec Vallès Occidental; i altres regidors i regidores de l'Ajuntament.

 

Montse Flores va fer d'amfitriona donant la benvinguda a tothom i agraint el suport de totes les persones i institucions que donen suport al comerç. L'Alcaldessa va fer memòria de la feina feta durant dècades per l'Associació de Comerciants: "Són persones que estan sempre al peu del canó per fer possible una altra mostra d'èxit, com ho ha estat sempre". Va reiterar, a més, el suport del consistori cap al comerç local, com a motor econòmic i cohesionador social.

 

Muntsa Vilalta s'expressava també en aquest sentit en afirmar que "el model de comerç de proximitat és una activitat bàsica". "No sols proveeix el que necessitem o ens agrada, sinó que aporta dinamisme, integració, ens il·lumina les ciutats i, en definitiva, aporta felicitat i alegria", continuava Vilalta, tot destacant la importància d'esdeveniments com el Comerç Fest per donar a conèixer botigues i empreses.

 

Va subratllar el fet que Palau-solità i Plegamans "té una densitat comercial superior a la mitjana de 13 botigues per cada mil habitants, tot i estar a la vora de grans centralitats com Sabadell o Terrassa, i això vol dir que hi ha dinamisme gràcies als mateixos comerços, associacions i entitats, però sobre tot per les persones que hi ha al darrere".

 

A més, va referir-se a la nova llei de comerç que es tramita al parlament: "Esperem que cobreixi les expectatives. És un sector molt divers i en el que sovint hi ha dificultats per assolir l'equilibri entre sensibilitats diferents. Estem per aconseguir un consens que sigui bo per al comerç i per al país".

 

I és que just abans, el regidor Oliveras agraïa la presència de Vilalta i aprofitava per expressar-li preocupació per possibles canvis normatius: "Ara som un municipi qualificat com a turístic, cosa que permet als comerços obrir el diumenge. Ens podria afectar si hi ha canvis respecte als horaris comercials. Esperem que els canvis no ens perjudiquin sinó que ens beneficiïn".

 

Abans d'aquest prec, Oliveras va fer també memòria sobre l'empenta del comerç, també en l'organització d'actes com el Comerç Fest o l'antiga Fira Palau: "Gràcies als comerciants per organitzar aquesta mostra de Comerç en estat pur. És un esforç titànic i cal agrari tota la feina i els nervis que comporta".

 

Josep Maria Catalan, representant de Pimec Vallès Occidental, va posar també en valor la vàlua d'aqueta mena d'esdeveniments alhora que, com a palauenc, recordava els anys en què havia format part de Fira Palau. "Desitjo que sigui un èxit i us recordo que sempre podeu comptar amb nosaltres", va afirmar.

 


Virus-free. www.avast.com

divendres, 5 de maig de 2017

CAP DE SETMANA DE COMERÇ EN ESTAT PUR!

El Comerç Fest omple el pavelló aquest cap de setmana amb 35 expositors i un munt d'activitats

 

La segona edició del Comerç Fest aplega aquest cap de setmana al pavelló d'esports una variada selecció d'empreses i botigues de Palau-solità i Plegamans. Obrirà dissabte 6 de maig (de 10 a 14h i de 17 a 21h) i diumenge 7 (de 10 a 14h i de 17 a 20h).

 

El públic hi podrà conèixer els productes, serveis i ofertes de 35 expositors. Amb el lema 'Comerç en estat pur', el Comerç Fest compta, a més, amb un nodrit programa d'activitats, xerrades i tallers de temàtiques diverses. L'Ajuntament també hi instal·larà un estand per difondre diversos serveis municipals i alguns dels projectes que té en marxa.

 

El Comerç Fest és una iniciativa que organitza l'Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans. Poden participar-hi totes les botigues i empreses del municipi, tant si estan associades com si no.

 

Montse Flores, la presidenta de l'entitat, es mostra molt satisfeta a pocs dies d'inaugurar el Comerç Fest: "La gent està molt contenta i engrescada; l'any passat va anar molt bé i esperem que aquest vagi encara millor".

 

Jaume Oliveras, Tinent d'Alcaldia i regidor de Comerç, posa de relleu la diferència entre el Comerç Fest i l'antiga Fira Palau: "Ara és un format diferent: tot el protagonisme el té el comerç. Abans hi havia activitats de tota mena". La idea, doncs, és que el comerç sigui el motor d'aquesta trobada entre botigues i públic i no quedi diluït en un maremàgnum de reclams de tota mena.

 


Virus-free. www.avast.com

dijous, 4 de maig de 2017

CONTROLES?

L'exposició 'Controles?' sobre el perill de les drogues arriba a l'espai Jove l'Escorxador

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i concretament l'àrea de Serveis Socials, inaugura el proper dilluns 8 de maig (18h), a l'espai Jove l'Escorxador, l'exposició itinerant de prevenció de drogodependències Controles?. Produïda per la Diputació de Barcelona, la mostra està adreçada a tres col·lectius: adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir dels 16 anys, i pares i mares, professionals i adults.

L'objectiu és proporcionar informació sobre drogues i treballar els factors de protecció per prevenir-ne el consum; promoure actituds responsables entre els i les joves treballant habilitats per a la vida, i reflexionar sobre l'estil educatiu dels pares i les mares per prevenir el consum de drogues dels fills i les filles. A més, s'inclouen propostes educatives per als professionals i eines per tal que els pares millorin la comunicació amb els fills al voltant d'aquesta temàtica.

Controles? és una exposició itinerant pels municipis de la demarcació de Barcelona. Des del 2012 ha estat visitada per més de 25.000 persones, de les quals gairebé 19.800 han estat escolars. Aquesta segona edició mostra una actualització dels materials i els continguts per apropar encara més la informació a la ciutadania.

Programa de l'acte de inauguració del 8 de maig

18.00h Trobada a l'Espai Jove l'Escorxador

18.15h Parlaments institucionals

18.30h Visita guiada a l'exposició

18.45h Preguntes i comiat

Assistirà l'alcaldessa, Teresa Padrós, regidors/es i l'equip motor del programa de prevenció de drogues.

Horaris de l'exposició

L'exposició estarà oberta del 8 al 19 de maig de 2017. L'horari de l'exposició serà de dilluns a divendres de 9.30h a 14.30h i de 15.30h a 17h per a visites concertades i de 17h a 19h entrada lliure, exceptuant el dia 8 de maig que es realitzarà l'acte inaugural i el 19 de maig que s'obrirà de 9:30h a 14:30h.

 


Virus-free. www.avast.com

dimecres, 3 de maig de 2017

UN CONVENI EN FAVOR DE TOTS ELS COMERCIANTS DEL POBLE

Conveni entre l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants per impulsar el comerç local

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i l'Associació de Comerciants de la vila han signat un conveni de col·laboració per a l'organització d'activitats que potenciïn el comerç local. L'acord especifica que podran participar d'aquestes iniciatives tots els comerços del municipi, tant si estan associats com si no.

L'Ajuntament atorga 40.000€ per finançar-ne l'organització. Al document es detallen algunes que han de fer-se, com el Comerç Fest -que té lloc aquest proper cap de setmana-, el Fora Estocs, Black Friday, campanyes de Nadal i Reis, així com xerrades, taules rodones i formacions enfocades a millorar el comerç local i la seva competitivitat.

Teresa Padrós, Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, i Montse Flores, presidenta de l'Associació de Comerciants, van signar el conveni ahir a la Casa Consistorial. Van participar de l'acte Jaume Oliveras, tinent d'Alcaldia i regidor de Comerç, i Imma Foz, membre de la junta de l'entitat.

"És necessari donar valor al comerç local i eines perquè evolucioni, es posi al dia i dugui a terme campanyes i ofertes dinamitzadores", va comentar Teresa Padrós després de rubricar el document. L'Alcaldessa va emfatitzar que l'Ajuntament "treballa per a tot el comerç del poble", advocant per la unificació d'esforços i evitar-ne la dispersió.

"El nou format de conveni beneficia a tots els comerços del poble. Poden participar de les activitats tant els que estiguin associats com els que no", va afegir Montse Flores. El model de finançament comporta millores, segons Flores: "Permet fer el pagament als proveïdors de forma més àgil, amb més immediatesa".

Al seu torn, Jaume Oliveras, va destacar els avantatges d'aquest únic conveni per a tot l'any: "Es pot qualificar de moment històric perquè en els darrers anys s'organitzaven actes diferenciats per part de dues entitats". Ara, en fer un únic conveni però amb activitats obertes a tots els comerços, "ja no té sentit que cada entitat organitzi les seves per la seva banda", raonava el regidor.

 

 

Virus-free. www.avast.com

divendres, 28 d’abril de 2017

PLE D'ABRIL 2017: REBUIG POLÍTIC A LES CONDEMNES PEL 9N!

Últim dijous del mes, això vol dir que toca Ple municipal. I ahir, amb un ordre del dia de deu punts, van ser diverses les temàtiques debatudes i votades, algunes amb un important calat de caire polític i d'altres amb prou transcendència pràctica pel nostre poble.
 
En primer lloc, un cop aprovada l'acta del ple anterior, va ser presentat el document que, per imposició expressa del POUM i perquè així ho requereix l'àrea de Territori de la Generalitat, determina i delimita el que s'anomena Trama Urbana Consolidada, TUC, que no és altra cosa que concretar amb tot detall quina és la zona que delimita on s'ha de desenvolupar principalment el comerç del nostre poble. Extrem aquest que, considerant, com sempre diem, que aquest és un municipi sense un centre clar, amb molts barris i urbanitzacions, doncs que cal definir molt bé el que es considera centre, al voltant del qual cal potenciar i consolidar el comerç i l'activitat relacionada. Es tracta d'un document prou extens i molt ben elaborat des d'un punt de vista tècnic que fou aprovat per ampla majoria, si bé el regidor de la CUP s'hi va abstenir i el d'ERC hi va votar en contra. El primer va argumentar que no podia donar suport a un document que venia a cumplimentar un POUM amb el que sempre hi havien estat en desacord, i ERC va manifestar el mateix però, en canvi, hi va votar en contra, si bé cal tenir en compte que, en l'acció conjunta portada a terme durant l'anterior mandat entre CiU i ERC els motius d'oposició al POUM no tenien absolutament res a veure amb això, sino més aviat amb determinades desproteccions del patrimoni i d'alguna zona agrícola. Potser és que, davant determinades afirmacions d'altri, va pensar que no podia ser menys, sense haver interpretat que un vot no favorable no significava pas en contra sino una abstenció. anècdotes a banda, el cas és que, catorze dels regidors dels setze presents (ja que el regidor Heras segueix desaparegut en combat) hi van donar suport, i ara disposem d'una altra eina important per al desenvolupament i consolidació de l'activitat comercial al nostre poble.
 
en segon lloc fou aprovada per unanimitat i sense debat, la bonificació del 95% de l'impost per a la construcció de l'ampliació amb tots els seus equipaments de l'escola de can Periquet que, com sabeu, a partir de l'any vinent s'hi començaràn a fer classes d'ESO.
 
Des de l'àrea de Medi Natural, la regidora Fernández va portar dos punts d'acord al plenari. L'un relatiu a l'adhesió de l'Ajuntament a l'anomenada Declaració de Sevilla: El compromís de les ciutats per l'Economia Circular, i també l'adhesió a l'acord polític per la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona. Com hom es pot imaginar, també va rebre el suport de l'immensa majoria dels electes presents, amb determinats matisos que van provocar alguna abstenció. Es tracta, en definitiva de deixar clar el compromís del nostre consistori amb el Mediambient, amb el reciclatge, amb la reutilització..., com ja es va començar a fer des de l'any 2009, així com amb la qualitat de l'aire, amb tota mena d'accions encaminades a la millora del mateix i evitar activitats contaminants.
 
En el punt 6 de l'ordre del dia figurava la nostra moció, sota el títol de La Justícia no és Política, de rebuig polític a les sentències condemnatòries al President Mas, la Vicepresidenta Ortega i els consellers Rigau i Homs, instar a les institucions europees a fi que adoptin mesures contra la deriva antidemocràtica del govern espanyol, instar a tots els ciutadans i ciutadanes perquè s'adhereixin al Pacte Nacional pel Referèndum i que es facin arribar aquests acords a les entitats municipalistes, la Generalitat i el Parlament de Catalunya. Fou aprovada per vuit vots favorables del PDECAT - DEMÒCRATES, ICV, la CUP, ERC, Guanyem Palau i el regidor Miquel Truyols, l'abstenció dels cinc regidors del PSC i el vot en contra de C's i PP.
 
ERC va presentar una moció destinada a millorar el correcte us de l'espai públic amb animals domèstics. Després de converses i negociacions amb la regidora de Salut Pública, Carme Cabeza, es va arribar a un consens de cara a millorar el cens dels animals de companyia i que s'emprenguin determinades campanyes de conscienciació col·lectiva, la qual cosa va fer que fos aprovada d'una forma directa i sense cap mena de debat ni intervenció per cap dels regidors presents al saló de plens.
 
El Grup municipal de C's va presentar una moció demanant que s'instés a la Federació de Municipis de Catalunya a  que procedeixi a destituir al seu president, Xavier Amor, pels casos de corrupció pels que sembla està essent investigat. La moció fou rebutjada, tot i que els posicionaments van ser molt diversos, votant-hi a favor només els dos regidors de C's, el PP i la CUP. Nosaltres hi vam votar en contra perquè, com tantes vegades hem explicat, no podem fer dimitir a qui només està investigat, sense que hi hagi, ni tan sols, una acusació en contra. Vaig voler deixar clar què és una fase d'instrucció i una de judici oral, si no hi ha arxiu de la causa, tenint en compte que ser una persona investigada no presuposa res i menys en un sistema on cal prioritzar per damunt de tot la presumpció d'inocència. Això, deuria descol·locar al portaveu de C's que el va fer afirmar que gaire bé l'havia convençut com advocat, però que ells seguien pensant que el Sr. Amor havia delinquit i per tant calia fer-lo plegar. No va prosperar, i en conseqüència, res de res.
 
ICV portava una moció referent a la defensa de les persones pensionistes i jubilades. Tothom hi va votar a favor a excepció del PP.
 
Finalment, el Govern va presentar una moció, amb l'objectiu que tot el consistori s'afegís al clamor general per la reinversió del superàvit i la reforma del sostre de despesa als municipis. Com recordareu, la setmana passada l'equip de Govern ja va convocar una roda de premsa a l'efecte. I, efectivament, malgrat les reticències inicials del PP, al final fou aprovat per la unanimitat del ple municipal.
 
Suposo que, donat que es va fer força tard, poques van ser les preguntes al govern per part dels regidors de l'oposició.

Virus-free. www.avast.com

dimecres, 26 d’abril de 2017

LA JUSTÍCIA NO ÉS POLÍTICA

Aquest és el títol de la moció que el Grup municipal del PDECAT - DEMÒCRATES porta al ple de demà en defensa i reconeixement als qui han estat condemnats fins ara per l'organització del 9N. Com que és prou clara i explícita, la reprodueixo a continuació:
 

 

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 persones vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l'Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l'Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d'Ensenyament Irene Rigau.

 

Tot i el marc legal i democràtic en què s'està fent tot el procés, l'Estat espanyol l'ha judicialitzat, utilitzant políticament els seus tribunals per obrir querelles i portar davant la justícia els nostres representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan sent jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs per desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d'octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016.

 

El passat dia  6 de febrer, Artur Mas,  Joana Ortega i Irene Rigau es van haver d'asseure al banc dels acusats per posar les urnes el 9Ndel 2014. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dilluns dia 13 de març va anunciar la sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. Les sentències es fonamenten en dos anys d'inhabilitació i cent euros per dia a Artur Mas, un any i nou mesos i multa decenteuros diaris per a Joana Ortega i un any i sis mesos i cent euros diaris per a Irene Rigau.

 

Francesc Homs va ser jutjat pel Tribunal Suprem el passat 27 de febrer. Homs davant el jutge va declarar que ell "ho tornaria a fer" davant la pregunta del fiscal de si hagués actuat igual després de conèixer l'anul·lació de la consulta que va decretar el Tribunal Constitucional. El 22 de març es va conèixer la sentència que inhabilita Homs durant un any i un més i una multa de trenta mil euros, per delicte de desobediència greu i ha quedat absol del delicte de prevaricació administrativa, del que l'acusava el fiscal,

 

Atès que a diferència d'altres Estats, l'Estat espanyol ha vetat constantment aquest dret reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha comportat diverses conseqüències, com la inhabilitació de polítics catalans.

 

Atès que les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l'estat de dret per part de tot  Estat membre de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell d'Europa podrien demostrar que el respecte a l'estat de dret i als valors democràtics són compromisos indefugibles pels seus membres i que activen els mecanismes dels quals disposen quan consideren que en algun Estat no són respectats.

 

Per tot això el grup municipal de PDeCAT-Demòcrates proposa l'adopció dels següents:

 

ACORDS

 

PRIMER. Rebutjar políticament les sentències que inhabiliten Mas, Ortega, Rigau i Homs.

 

SEGON.  Donar suport al Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant del poble català, emprengui les accions necessàries, denunciant a les institucions europees corresponents, la baixa qualitat democràtica del govern espanyol.

 

TERCER. Instar a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum.

 

QUART. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la  Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis per la Independència.

 

 


Virus-free. www.avast.com

dijous, 20 d’abril de 2017

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS ACOLLIRÀ LA CREU DE LAMPEDUSA

L'Església de Sant Genís acollirà la Creu de Lampedusa del 26 al 30 d'abril

Està feta amb restes de fusta de les embarcacions d'immigrants i refugiats que han arribat a aquesta illa siciliana

La Creu de Lampedusa pelegrinarà per les diòcesis catalanes coincidint amb el temps de Quaresma. Palau-solità i Plegamans acollirà la Creu del 26 al 30 d'abril i la custodiarà l'Església de Sant Genís, que estarà oberta tots cinc dies.

En el que és el seu primer pelegrinatge fora d'Itàlia, la Creu de Lampedusa va arribar el 4 de març al port de Barcelona i durant tota una setmana va recalar en diversos espais i parròquies emblemàtics en l'acollida als més necessitats com Sant Miquel del Port o Santa Anna. El pelegrinatge està organitzat per la Delegació de Pastoral de Joventut de l'arquebisbat de Barcelona i  a finals d'aquest mes farà una aturada a Palau-solità i Plegamans. 

La creu fa 2,80 m de llarg per 1,50 metres d'ample i està construïda amb restes de fusta de les embarcacions d'immigrants i refugiats que han arribat a l'illa siciliana de Lampedusa. L'ha feta el fuster d'aquesta illa Franco Tuccio, que ja va dissenyar el bàcul del papa durant la seva visita a Lampedusa l'estiu del 2013, per encàrrec del pontífex.

La creu ja fa temps que pelegrina per transmetre un missatge de solidaritat i per reflexionar sobre aquesta emergència humanitària. El viatge de la Creu de Lampedusa és una iniciativa cultural i espiritual, impulsada per Arnoldo Mosca Mondadori, poeta i editor, i beneïda pel papa Francesc el 9 d'abril del 2014 al Vaticà.

Després de la benedicció del papa Francesc, la Creu de Lampedusa va fer el seu viatge espiritual arreu d'Itàlia i ara des de fa un mes ha sortit més enllà de terres italianes. La Creu ja ha estat a la Sagrada Família en una eucaristia presidida pel bisbe Omella i a d'altres indrets de la geografia catalana. L'Església de Sant Genís de Palau-solità i Plegamans la custodiarà durant quatre dies i serà dimecres 26 d'abril el dia de la rebuda.

A Palau-solità i Plegamans, la creu s'oferirà per a les celebracions, viacrucis, oracions o vetlles que s'organitzin per aquest motiu. Quan finalitzi el seu pelegrinatge, la creu serà allotjada, de manera permanent, a l'església de San Stefano de Milà.

Programa de celebracions a Palau-solità i Plegamans

Dia 26 Dimecres

A les 18h arriba a l'església de Sant Genís

Dia 27 Dijous

Vetlla davant la Creu des de les 11:00h a 13:00h  i de 17:00h a 21:00h

     - a les 19:00h Presentació del Simbolisme de la Creu

     - a les 20:00h Missa Solemne de la Mare de Déu de Montserrat

 

Dia 28 Divendres

Vetlla davant la Creu  de 11:00h 1 a 13:00h. de 17:00h a 20:00h

    - a les 20:00h La Missa 

 

Dia 29 Dissabte

Vetlla davant la Creu de 11:00h a 13:00h

18:00h Sortida de la Creu cap a l'acte d'acolliment de part de Municipi

18:30h Acte d'acolliment a la Plaça de 11 de setembre

19:30h Sortida en comitiva cap a la Església de Santa Maria de Palau-solità 

20:00h La Missa 

 

Dia 30 Diumenge

09:30h Missa Dominical

 A continuació Vetlla davant la Creu fins a les 12:00h  

12:00h Missa Solemne amb els infants de Catequesi  

13:00h Comiat amb les Caramelles cantades pels Infants.
Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com