dimarts, 1 de desembre de 2009

QUÈ DIU D'UNA ESCOPETA?

L'intervenció del regidor Sr. Josep Maria Castany en el torn de Precs i Preguntes del Ple municipal celebrat el passat dijous dia 26 de novembre, em va provocar un profund sentiment de llàstima. Llàstima d'observar amb sorpresa com algú amb pràcticament trenta anys de regidor al nostre poble pot sucumbir davant les mentides que li arriben d'un pretès i suposat confident que, el que deu voler és fer-li mal i no pas ajudar-lo en la seva tasca de regidor socialista a l'oposició.


Puc entendre que presenciar una modernització i transformació com la que s'està produïnt a la nostra Policia Local, el pugui portar a una mena d'estat vergonyant veient que en els seus dotze anys de govern no ha pogut ´ser capàç de fer d'aquesta policia un cos modern, motivat i eficàç com el que ja s'està acabant de consolidar.

Però, d'aquí a fer les afirmacions descontrolades i sense cap mena de fonament com les que va pronunciar, encara hi hauria d'haver algun, ni que sigui petit espai, per a una certa dignitat personal i política.

El regidor socialista Sr. castany va dir que havia tingut coneixement de l'adquisició d'una escopeta per a la policia local: MENTIDA!, i no puc dir altra cosa. I ell sap que ni estava pressupostada, ni hi ha cap policia local que en tingui. Altra cosa és que això sigui una tradicional reivindicació de la inmensa majoria de les policies locals de tot l'estat espanyol, i que fins que la Guàrdia Civil no ho autoritzi, seguirà essent així.

A continuació, i seguint amb la seva desvocada intervenció, explica que s'han contractat tres agents per via d'urgència, i que com que encara no disposen d'uniformitat, doncs que s'els fa escalfar la cadira a comisaria sense fer res. I en aquest sentit, no cal que expliqui el que tothom menys el Sr. castany sap, que aquestes tres places no s'han incorporat per via d'urgència, que ja van ser aprovades pel ple a principis d'any i dotades en el pressupost municipal, que van ser convenientment convocades les oposicions preceptives, que es van presentar cap a cent cinquanta aspirants i que un cop superades les proves pels tres a cubrir les places en qüestió, s'ha fet quelcom que amb tota probabilitat el sr. castany no ha sentit ni a parlar: oferir a aquests agents abans de començar a desenvolupar les seves tasques així com a patrullar, la corresponent formació i coneixement del entorn a fi de garantir l'adequada qualitat del servei. Així, un cop superats uns quinze dies aproximadament de formació, iniciaran les tasques de policia que els siguin encomanades.

Finalment, el Regidor socialista Sr. Castany, informa al Ple d'una suposada actuació contra uns operaris d'una companyia elèctrica, provocant que es deixés tot un barri sense enllumenat durant unes hores. I, evidentment, torna a mentir deliberadament. La patrulla policial, després de rebre una trucada alertant d'un possible robatori de fil de coure, acudeix al lloc indicat pel veí denunciant, i identifica a les persones en qüestió com a operaris d'una companyia elèctrica, i, observant que no es tractava de cap situació com la denunciada, dona per acabat aquell servei.

En conseqüència, amb aquest post desmenteixo rotundament les afirmacions del regidor Sr. Castany, i repeteixo la idea que tanta indignitat no és possible que s'apoderi de l'oposició municipal al nostre consistori. La mentida, com la dels 70 000 euros per a l'adquisició d'unes pantalles informatives, no pot constituir la guia d'una activitat política, que no provoca altra cosa que no sigui anar incrementant la desafecció dels ciutadans respecte dels polítics, i una altra: que algú pugui fer el ridícul d'aquesta manera!