divendres, 25 de setembre de 2015

PLE SETEMBRE 2015: AGAFANT VELOCITAT DE CREUER!

I dic això, perquè són molts els nous grups i representants de formacions polítiques sense experiència anterior a l'Ajuntament, i això provoca que ens haguem d'anar acostumant tots plegats al funcionament dels òrgans municipals. I és que, és evident que, al cap dels anys, i entre persones que ens coneixem s'adquireixen determinades dinàmiques que, amb l'entrada de nous membres, cal anar-se adaptant els uns als altres a banda de les normes establertes reglamentàriament. I això és positiu. Només faltaria que sempre fossim els mateixos! Tots els grups tenim novells, i cal que s'acostumin al funcionament dels plens, comissions informatives, etc.
 
Dit això, el ple d'ahir va servir per aprovar, entre altres coses: La sol·licitud al govern espanyol del fraccionament en la devolució de la part de tributs que el nostre municipi rep en concepte de participació en els tributs de l'Estat, que en el seu dia es va rebre de forma indeguda. També, l'aprovació de l'adequació a l'actual marc legal de la relació dels llocs de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, l'aprovació d'una bonificació per a l'arranjament de balcons i façanes d'un edifici del poble, i alguna altra qüestió de tràmit. També es va portar al ple una modificació de crèdit (d'aquelles que quan érem a l'oposició sempre ens absteniem al considerar que això corresponia al govern valorar-ho), i en aquest cas, entre altres aspectes, va venir en gran part provocat per la necessitat de procedir d'urgència a la reparació de la coberta de l'anomenat pabelló nou, ja que, al poc temps de la seva renovació, ja s'han observat goteres. L'empresa adjudicatària de l'obra no es vol fer càrrec de la seva reparació, i això ens obliga a haver de recórrer als tribunals. Com tots sabeu, la Justícia és lenta, però la reparació és urgent. Per aquest motiu, mentre tant, cal reparar la coberta, i més tenint en compte que el parquet és nou de trinca, i si es mulla, la cosa pot resultar fatal! Els diners previstos per a l'arranjament de la corva de la pujada de Montjuïc no es poden utilitzar fins que el POUM no estigui publicat al BOE, i les previsions diuen que això no passarà fins a final d'any. Per tant, reparem, reclamem i fem que el pabelló estigui en condicions per a practicar l'esport i mantenir en marxa les competicions dels diferents clubs usuaris.
 
També es van aprovar les festes locals per a l'any vinent que, donat que la Segona Pasqua enguany tindrà caràcter nacional de Catalunya, ens hem fixat en les festes de Barcelona, i així, a banda del dia 29 d'agost, dilluns de la Festa Major, d'acord amb els col·lectius de l'Ensenyament, s'adopta com a festiu el divendres dia 12 de febrer, dia de Santa Eulàlia, que coincideix amb el cap de setmana posterior al de Carnestoltes. D'aquesta manera, si inicialment s'havia previst com a dia de lliure disposició dels mestres el dilluns 8 de febrer, han considerat oportú de traslladar-lo al divendres 8 de gener. Així, els col·legis iniciaran les classes, després de les vacances de Nadal, el dilluns dia 11 de gener.
 
A l'apartat de les mocions, va ser aprovada la que vam presentar nosaltres sobre el Correllengua 2015, i que podeu llegir en els apunts d'ahir a aquest bloc, només amb els vots en contra de la defensa de la nostra llengua, del PP i C's.
 
Per part d'ICV i la CUP es van presentar mocions en diferent sentit, però en favor de les polítiques d'acollida per als refugiats de Síria. Al final van ser retirades per afegir-se a la que el Govern municipal va presentar, d'acord amb les entitats municipalistes catalanes i el Fons Català de Cooperació, tot i que no va obtenir el suport unànim ja que el representant de la CUP pretenia incloure la consideració de refugiat a les persones que venen per motius econòmics.
 
ICV va presentar una moció relativa a la necessitat que s'estudiï i implanti al nostre municipi un nou sistema de tarificació social. Al final es va havenir la regidora Marcuello a modificar algun aspecte, donat que el que es planteja és quelcom que fa molts anys que es ve practicant en aquest consistori. En tot cas, procedirà constituir una comissió mixta formada per polítics i tècnics per valorar la possibilitat d'incorporar noves bonificacions o exempcions a determinats preus públics, si la llei ho permet.
 
Finalment, ERC va presentar novament, després que a finals de 2013 ja ho haguessim fet conjuntament CiU, ERC i ICV, la moció d'adhesió a l'AMI. En aquell moment va ser aprovada per vuit vots a favor, dos en contra i la resta abstencions. Ahir es va aprovar, però sense poder prosperar, per la necessitat que sigui aprovada per majoria absoluta, per sis a favor (CiU, ERC, CUP i regidor Truyols) cinc en contra (C's, PP i Ganemos Palau) i l'abstenció d'ICV i PSC. No s'entén el canvi de criteri d'ICV i la regidora Marcuello, i més tenint en compte que, com a Consellera Comarcal, ja va impedir, junt amb el seu grup de l'Entesa, que la mateixa moció prosperés en el ple del mes de juliol d'aquell Consell.
 
Cal recordar, com així vaig voler recordar en el ple, l'existència d'un paràgraf en l'actual acord de govern que diu: "Els grups sotasignants es comprometen a acceptar totes aquelles propostes que es derivin del resultat de les eleccions del proper dia 27 de setembre". el problema és que, potser, havent-ho presentat i debatut ara, ja no ho poguem tornar a fer en un futur dins la mateixa legislatura.
 
Nosaltres hi vam votar a favor de forma entusiasta, com sempre hem fet i farem. el poble s'expressarà diumenge, i potser els partidaris del dret a decidir a seques, es podran replantejar l'adhesió o no a l'AMI.
 
Ho deixo aquí, que ja m'he allargat prou!
 
Recordeu que diumenge ens hi juguem molt, tot....És el vot de la nostra vida, i ens hi va la nostra llibertat!
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com