divendres, 27 de novembre de 2015

PLE DE NOVEMBRE 2015: APROVATS UNS PRESSUPOSTOS AMBICIOSOS I REALISTES PEL 2016, AMB NOMÉS TRES VOTS EN CONTRA!

En el Ple ordinari celebrat ahir, darrer dijous de mes, tocava, com cada any, l'aprovació dels Pressupostos municipals per l'any vinent. I aquests sí que són els que corresponen de dalt a baix al nou Govern existent des del passat mes de juny, i on es començarà a veure el traç del full de ruta que ha de representar el Pla de Govern que ben aviat serà presentat a la població.
 
Ben aviat disposareu de tota la informació al detall d'aquests pressupostos a través de les diferents publicacions en els mitjans locals públics i privats, com així ja es va començar a anticipar amb la Roda de premsa convocada pel Regidor Sanabria pel passat dimarts, de la que es dona degudament compte en el lloc web de l'Ajuntament. Però, per no allargar-me, al menys en el present post, sí que us haig de dir que, pel que fa a les àrees de gestió dels tres regidors de Convergència i Demòcrates, aquests pressupostos signifiquen d'entrada, un increment considerable en les partides de Serveis Socials, i per tant, per a poder portar a terme polítiques d'ajuda i auxili social, garantint que cap situació d'urgència social quedi descoberta durant el proper any. això sí, tenint sempre molt en compte que, com ja s'ha anunciat, la Diputació de Barcelona complementara totes aquestes partides amb importants aportacions durant el proper any.
 
Algú intentava fer veure que les partides destinades al Comerç havien disminuït, fins que s'els va fer adonar que no era pas així, sino que la divisió amb una nova àrea dedicada a Fires i Mercats, havia comportat una irreal aparença, ja que en realitat, també es produeix un increment en favor del foment del comerç local i del poble en general, amb la implementació de noves accions en l'àmbit turístic.
 
Pel que fa a les Polítiques d'ocupació, aquestes també experimenten un considerable augment, de tal manera que la creació de nous plans d'ocupació, ha de comportar inexorablement una reducció de l'atur al nostre poble que, per sort, es troba en aquests moments, molt per sota de la mitjana comarcal i catalana.
 
Pel que fa a la Cultura, es manté l'important aposta perquè l'accés a la mateixa sigui cada cop més evident a la totalitat dels ciutadans, però, ja es comença a projectar la definitiva adequació per al seu futur us, de la masia de can Falguera i de la Torra de la Casa Folch.
 
Dit això, cal fer evident que el nou taranà d'aquest govern, així com el Regidor Marc Sanabria, ha comportat que el diàleg i la transparència en l'exposició i negociació dels Pressupostos amb els grups de l'Oposició, hagi fet que només la Regidora Marcuello, el Regidor Méndez i el Regidor Plaza hi hagin votat en contra.
 
Per tant, amb les Ordenances Fiscals i els Pressupostos aprovats, ja ens trobem en perfectes condicions d'afrontar el proper any, a l'ensems que tot el mandat, per donar compliment als compromisos signats el passat mes de juny, que es veuran desenvolupats i concretats en el Pla de Govern que ben aviat serà degudament presentat als palauencs i plegamanins.
 
Com a resta de propostes de l'equip de Govern, n'hi havia de pur tràmit, com és el cas de l'incorporació dels sobrants de l'exercici del 2013 al Patrimoni municipal, la pròrroga anual dels acords amb l'autoritat del transport urbà, la designació de l'Alcaldessa com a representant a l'entitat Àmbit B30, l'abonament d'un 26% més de la paga extra que el govern Rajouy va fer retenir l'any 2012..., a banda d'una moció per adherir-nos com Ajuntament al Decàleg de Bones Pràctiques en matèria de Comunicació local proposada per la Universitat Autònoma de Catalunya, que fou aprovada per la unanimitat del plenari.
 
Pel que fa a la resta de mocions, n'hi havia dues presentades per la Regidora Marcuello. Una per defensar el Mediambient en contra de les emisions de gasos contaminants arran de la situació donada pels vehicles de la marca Volkswagen, a la que hi vam votar a favor. També una altra relativa a fomentar l'Economia social i solidària i per adherir-nos com a municipi a la xarxa que s'ha de crear en aquest àmbit.
 
Per part d'ERC, el Regidor Jordi Plaza, en tenia també dues. Una calcada a la que va presentar per part d'ERC el Regidor Miquel Truyols el passat mes d'abril en defensa de Gallecs interessant que es redacti el Pla especial que desenvolupi i protegeixi aquell entorn natural, a banda de demanar que es faci arribar l'aigua potable a les cases habitades que hi ha, que es posi una font a la plaça de l'Església, que es creï una zona perquè els gossos hi puguin dipositar els excrements, etc. Vam votari a favor a l'abril, i així ho vam tornar a fer ahir, i cada cop que la vulguin anar presentant. I finalment, també una altra per demanar a la Diputació que elabori un estudi sobre la viavilitat d'instal·lar l'Escola municipal de Música a la masia de can Falguera. En aquesta hi vam votar en contra per moltes raons. en primer lloc, perquè el PAC, Pla d'Acció Cultural que la Diputació va elaborar en el seu dia, ens indica que el millor lloc són les corts o cavallerisses del Castell de Plegamans; però també perquè, tant la direcció i mestres del centre a banda dels usuaris i els pares dels alumnes de l'escola s'hi han expressat en contra del seu trasllat d'una forma repetitiva i reiterada. I, evidentment, perquè, l'objectiu del Govern no és altra que donar un altre us a la masia al mateix temps que vol respectar les conclusions del pla abans esmentat.
 
I en definitiva, això és el que va donar de sí un Ple que, en tant que ordinari, serà el darrer d'enguany!
 Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com