dimarts, 11 d’octubre de 2016

FER POLÍTICA ÉS, SOBRETOT, GARANTIR LES NECESSITATS BÀSIQUES A TOTHOM!

 
Des que va ser aprovada la llei sobre l'accés a l'habitatge i per combatre la pobresa energètica a les famílies o persones amb situació de vulnerabilitat al juliol de 2015, l'Ajuntament, i concretament l'àrea de Serveis Socials es va posar a treballar perquè la llei fos aplicada.
 
En primer lloc, cal dir que, en els pressupostos municipals ja hi ha, des de fa uns set anys, una partida destinada a les prestacions econòmiques per urgències socials. I és així que, qualsevol persona o família amb situació de vulnerabilitat i precarietat econòmica, pot acudir als Serveis Socials de Palau-solità i Plegamans sol·licitant ajuds per poder pagar les seves factures de suministraments, com aigua, llum i gas. El mateix passa respecte de lloguers, hipoteques o altres tipus d'allotjament, ajuds a l'atenció farmacèutica, alimentació de nadons i bolquers, material escolar i d'altres situacions de primera necessitat.
 
És per això, que els usuaris dels nostres Serveis Socials saben perfectament que, davant d'una situació de greu necessitat econòmica, poden anar a l'Ajuntament i recórrer als ajuds destinats a aquests efectes.
 
Però, independentment d'això, la llei va preveure els mecanismes necessaris perquè persones o famílies amb gran vulnerabilitat tinguessin assegurat el suministre d'aigua, gas i llum, ja que les companyies suministradores debien destinar un fons que servís per cubrir aquest tipus de necessitats. En definitiva, es tracta que les companyies en qüestió han de fer arribar un llistat de forma regular als Serveis Socials municipals informant de les persones que no han pogut abonar el rebut del seu suministre abans de procedir al tall. És l'Ajuntament qui comprova si hi ha o no situació de vulnerabilitat i per tant, qui diu si es pot o no procedir a efectuar el tall del suministre.
 
Aquest extrem l'ha complert des del primer dia la companyia Aigües de Sabadell, CASSA, de suministre d'aigua al nostre poble, de tal manera que no procedeix sota cap concepte a realitzar cap tall si des de Serveis Socials no s'autoritza. Com tampoc realitza talls en cap de setmana.
 
El protocol pactat pel que fa a l'aigua, ara fa un any, no l'han complert les dues grans companyies, tant de llum com de gas. I és des de fa molt poques setmanes que han començat a complir amb el que estableix la llei, per impugnada que estigui aquesta davant el Tribunal Constitucional espanyol.
 
Per tant, ens n'alegrem que, finalment, s'estigui complint, encara que sigui com a rentat de cara, amb l'imposició legal catalana de combatre la pobresa energèntica.
 
Recentment s'ha signat un conveni al que ja s'ha adherit el nostre Ajuntament, entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental, les entitats municipalistes, la generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona a fi de crear conjuntament amb les companyies suministradores d'aigua, llum i gas, l'anhel·lat fons que garantirà a les companyies el cobrament de rebuts pendents, i als usuaris que no els sigui tallat el suministre i abonat el deute.
 
Amb tot, cal tenir en compte, que des de el nostre Ajuntament ja es ve atacant totes les situacions de vulnerabilitat i d'urgència social abonant els rebuts pendents per aquests conceptes als usuaris que pateixen aquests tipus de situacions. I en aquest sentit, s'hi ha destinat un import de prop de quaranta mil euros del pressupost municipal d'enguany.
 
Més val tard que mai, però finalment, sembla que tothom: administracions de tota mena (a excepció de la de l'Estat espanyol, és clar) entitats municipalistes, sindicats, societat civil i empreses de suministres, s'han decidit, d'una vegada per totes, a combatre les desigualtat socials començant per garantir els elements bàsics per a una vida digna!
 Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com