divendres, 25 de novembre de 2016

PLE NOVEMBRE 2016: BIBLIOTECA I PRESSUPOSTOS

Ahir, darrer dijous d'aquest novembre, vam celebrar el ple ordinari corresponent. Com cada any, és quan s'aproven inicialment els pressupostos municipals per al següent exercici. Uns pressupostos de gairebé disset milions d'euros que, mentre formem part d'Espanya, el govern central seguirà minant, limitant i deixant als ajuntaments sense massa marge de maniobra a l'hora de decidir com invertir, per quines quantitats, què podem o no gastar en personal, en serveis i en allò que sabem per proximitat el que no sap un govern que conculca de forma flagrant i constant aquell principi de la seva pròpia Constitució que estableix allò tant bonic de l'"Autonomia Municipal".
 
Som un Ajuntament amb poc més d'un 23% d'endeutament; el més baix del nostre entorn, però no podem demanar cap crèdit per a noves inversions. No podem incrementar en despesa per als treballadors municipals per cap concepte, el que impossibilita poder atendre ni que sigui algunes de les reivindicacions socials existents. No es pot substituir personal, ni per raó de baixes ni defunció. Només podem destinar al voltant d'un milió d'euros a inversions, amb tot el que podriem fer si la llei espanyola ens ho permetés a la vista dels ingressos propis i aliens. No podem destinar els més de dos milions d'euros de romanent al que l'Ajuntament consideri oportú. Mira que en seria de fàcil construir la Biblioteca si poguessim agafar aquests dos milions, més el concedit per la Diputació a la seva construcció! Però, no. Ells encara ens manen. sort que cada cop ens queda menys per romandre en un estat que només sap prohibir i limitar la feina de qui compleix amb totes les seves obligacions.
 
Per això, en primer lloc, es va aprovar un punt de modificació de crèdits per tal de destinar diners a amortització de deute, i això sí, poder fer que cinc-cents mil euros d'aquell romanent del 2015 els poguem destinar a la construcció de la Biblioteca. És així que, amb el que ja ens va concedir la Diputació, disposarem d'una guardiola de gairebé un milió cent mil euros a l'efecte. I això, amb independència de les partides per al projecte executiu de l'equipament cultural, que també disposa de la seva partida, però per al pressupost de 2017, que, com us he dit, va ser el segon punt de debat. Prop d'una hora i mitja de debat, amb un folgat suport de nou vots a favor, només cinc en contra i tres abstencions. I ara només caldrà saber si hi ha qui hi presenta al·legacions en el termini preceptiu, doncs, de no ser així, quedarà definitivament aprovat de forma automàtica.
 
El Govern municipal va proposar la pròrroga del vigent Pla de Joventut fins a l'aprovació del que ha de regir durant quatre anys més, que sembla que podrà estar apunt després del proper estiu.
 
A partir d'aquí, mocions. Una de la CUP donant suport a l'Alcaldessa de Berga per la seva detenció amb motiu de no haver volgut anar a declarar per l'estelada al balcó de l'Ajuntament, que hi vam donar suport, sense voler entrar en debats que no ens porten enlloc, sobre el paper dels Mossos, que si cal un protocol perquè no facin de policia espanyola.... evidentment que, els jutges han de comptar amb els Mossos, mentre siguin Policia Judicial. I els jutges apliquen les lleis d'allà, com després de la desconeixió, hauran d'aplicar les lleis d'aquí. I no cal donar-hi més voltes!
 
I dues mocions d'ICV. Una a favor de la celebració d'un Referèndum per decidir el futur del nostre país; sí, la mateixa moció que ERC, amb la nostra adhesió, va presentar el més passat, aprovada per majoria absoluta, que deia això mateix, però parlant d'independència en el cas d'un resultat favorable a aquesta. Però la d'ahir era igual, manifestant la necessitat d'ampliar consensos, d'intentar més diàleg, cercar suports institucionals i internacionals..., en definitiva, res que no haguem fet ja des de 2012! Vaig resumir en tres paraules el nostre posicionament al respecte: "NOMÉS VOLEM VOTAR!" I una altra sobre l'eliminació de les violències envers les dones, sobre el que es va acabar consensuant un text entre tots, en el benentès que a l'inici del plenari ja es va donar lectura al Manifest subscrit per primera vegada entre la Generalitat, les quatre diputacions i les dues entitats municipalistes del país!
 Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com