dimecres, 6 de setembre de 2017

DIAGNOSI DE VULNERABILITAT SOCIAL VINCULADA A L'HABITATGE

Un estudi analitza la vulnerabilitat social vinculada a l'habitatge a Palau-solità i Plegamans

 

L'Ajuntament va demanar a la Diputació de Barcelona una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació actual

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va encarregar a la Diputació de Barcelona una diagnosi per conèixer la vulnerabilitat social vinculada a l'habitatge a la vila. Aquest estudi ha fet una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació actual. Les problemàtiques detectades han estat diverses: L'escassa oferta d'habitatge plurifamiliar, les dificultats d'accés a l'habitatge de lloguer, els habitatges buits, els habitatges en mans dels bancs, les ocupacions, l'accessibilitat als habitatges de les urbanitzacions, o les dificultats de pagament.

 

En el cas de l'escassa oferta d'habitatge plurifamiliar en comparació amb l'habitatge unifamiliar existent, l'estudi conclou que el municipi es caracteritza per un tipus de creixement urbanístic dispers amb 23 nuclis o disseminats conformats per edificacions de poca alçada.

 

Aquest informe també evidencia dificultats d'accés a l'habitatge de lloguer, però que està més lligada a la manca d'oferta que al preu d'accés. El que més preocupa és la situació de la població jove i de les persones i famílies en situació econòmica desfavorida, ja que no poden assumir les condicions que s'estableixen per a poder accedir a un habitatge de lloguer, amb uns preus mitjans de 600 euros.

El regidor d'Urbanisme, comenta que segons l'informe "caldria realitzar una anàlisi més detallada sobre el preu de la oferta immobiliària disponible al municipi comparada amb la dels municipis del voltant per tal de confirmar que no és assumible per la major part de la població del municipi".

 

Es reconeix que "existeix la voluntat municipal per a que hi hagi noves promocions d'habitatge també de lloguer, però de moment el POUM només contempla habitatge d'aquestes característiques per a joves i gent gran". Cal recordar que es preveu fer un estudi sobre la masoveria urbana al municipi i desplegar un estudi/programa sobre l'habitatge social a Palau-solità i Plegamans". De cara al 2018 hi ha prevista la construcció d'uns 50 habitatges plurifamiliars nous com a resultat de noves promocions al municipi.

 

A partir de l'anàlisi dels consums d'aigua durant els anys 2015 i 2016, s'estima que a Palau-solità i Plegamans hi ha un total de 103 habitatges buits. Segons les dades, en molts casos es tracta de segones residències, com és el cas de Can Falguera i els Turons, tot i que també es detecten habitatges buits que no s'han arribar a ocupar mai després de la seva construcció. Des de l'àrea d'urbanisme i medi ambient s'estan realitzant accions per tal de mobilitzar el parc d'habitatges buits al municipi.

A finals del 2016 es va crear una borsa de lloguer, però no hi ha hagut propietaris interessats. Està previst que el 2018 es porti a terme un estudi sobre els habitatges buits al municipi.

 

Habitatges en mans dels bancs

Un altra de les conclusions de l'estudi és que durant el període 2009-2016, s'han produït un total de 32 transaccions forçoses d'habitatge, la major part de les quals es tracta d'execucions hipotecàries. Actualment, al municipi hi ha un total de 35 habitatges en mans dels bancs, la major part dels quals són propietat del BBVA.

 

Segons el regidor de Serveis Socials, Jaume Oliveras, des del consistori s'estan realitzant reunions amb els diferents agents "per tal de mobilitzar els habitatges que es troben en mans dels bancs. Per això un dels nostres reptes es negociar amb els bancs per a un ús social d'aquests habitatges".

 

D'altra banda s'estima que hi ha un total d'entre 5 i 10 casos d'habitatges ocupats, tant unifamiliars com plurifamiliars i que en molts casos tenen els serveis punxats.

L'informe determina que durant els últims anys detecten dificultats de pagament de les hipoteques i de les rendes de lloguer. Uns preus superiors a la mitjana de la província i una renda familiar disponible inferior a la de la província implica un major esforç econòmic de les famílies de Palau per accedir a l'habitatge de compra.

 

Davant de les dificultats econòmiques i donada la complexitat per a trobar habitatges plurifamiliars a preus assequibles al municipi, hi ha famílies que han optat per reagrupar-se. Oliveras recorda que l'any 2015 els serveis socials municipals "van atendre 79 famílies per necessitats urgents d'habitatge, bàsicament per a pagaments de lloguer, xifra que va augmentar a 97 famílies el 2016".

 

Els serveis socials municipals, l'any 2015 van atendre 426 famílies per necessitats urgents de l'habitatge relacionades amb subministraments, bàsicament per al pagament de les factures de la llum, xifra que va augmentar a 667 famílies el 2016.

Amb tot, amb aquest informe "el govern municipal disposa ara d'un instrument analític d'utilitat per a fonamentar processos de presa de decisions a l'hora de promoure accions inclusives a Palau-solità i Plegamans, que permetin abordar amb eficiència la complexitat de les problemàtiques socials existents", ha dit Oliveras.

 

 

Virus-free. www.avast.com