dijous, 27 de novembre de 2008

MILLORA I MODERNITZACIÓ DE LA POLICIA LOCAL


Quan es cumpleix un any de la incorporació del nou Inspector en cap de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, i a la vista de la inmensitat de mancances detectades en el cos com a conseqüència bàsicament d’una mala gestió dels seus recursos i possibilitats, havent quedat com una policia per a un municipi d’unes dimensions molt inferiors al Palau actual; és pel que he cregut oportú realitzar un repàs, el més detallat possible, a fi que els qui em llegiu us pogueu fer una idea clara de les millores implementades:


DIAGNOSI

El mes de gener de 2008 la Policia Local es va incorporar als Cercles Comparatius intermunicipals impulsats per la Diputació de Barcelona. La Regidoria va considerar des del primer moment que els resultats del Cercle havien de ser una eina clau per definir la situació en què s’havia trobat la Policia Local i poder instaurar processos de millora basats en dades objectives.

La Diputació de Barcelona va impulsar la creació de Cercles de Comparació Intermunicipals ja fa uns anys, perseguint com a finalitat la reunió de diversos experts municipals amb els objectius de:

♦♦ Mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats.

♦♦ Formar un grup de treball per intercanviar experiències.

♦♦ Impulsar la millora dels serveis. En el cas de Policia Local, el Cercle de Comparació Intermunicipal es va crear l’any 2006 amb 15 participants. Aquest any 2008 s’ha fet la tercera edició del Cercle i enguany s’han incorporat 12 participants fins a arribar a un total de 35, i s’han creat tres grups de treball segons la població dels municipis (de deu a trenta mil habitants, i de més de 30.000 persones).

Els resultats referits al 2007 van ser publicats per la Diputació el mes de setembre de 2008.


PERSONAL

Un dels principals reptes de la regidoria de Governació es que la plantilla de la Policia Local assoleixi la dimensió adequada per poder fer front amb garantia a totes les funcions que té legalment encomanades. En aquest sentit l’esforç immediat a estat el següent:

- Novembre 2007: incorporació d’un Inspector Cap.
- Gener 2008: incorporació de dos caporals.
- Gener 2008: incorporació d’una auxiliar administrativa.
- Octubre 2008: incorporació d’un caporal.
- Octubre 2008: incorporació de dos agents amb plaça en propietat
.

La previsió per al 2009 és la següent:
- Dues places de caporal en propietat.
- Tres places d’agent en propietat.FORMACIÓ

Una de les mancances més greus detectades en el cercle comparatiu ha estat que la Policia Local estava endarrerida en formació i que no s’invertien les hores considerades mínimes en aquest aspecte. Per aquest motiu l’any 2008 es va considerar prioritari fer un gran esforç en aquest sentit, ja que sense formació és impossible treballar amb qualitat. D’aquesta manera, abans d’acabar l’any ja s’han invertit 900 hores en formació per als agents de la policia i personal destinat a les seves dependències. Els cursos s’han distribuït de la següent manera:

LA VIGILÀNCIA DEL MEDI AMBIENT AL MUNICIPI
EDUCACIÓ VIÀRIA NIVELL I
OFICINES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ACTUACIÓ EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT (I)
MONITOR DE TIR
DIRECCIÓ EQUIPS DE TREBALL
EDUCACIÓ VIÀRIA NIVELL III
SEMINARI EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT
GESTIÓ PLANS EMERGENCIA MUNICIPALS
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR
PHOTOSHOP
POLICIA ADMINISTRATIVA
TALLER DE POLICIA URBANÍSTICA
SISTEMA D’INFORMACIÓ POLICIAL (SIP)
TRACTAMENT POLICIAL MALATS MENTALS
GENERE,SEGURETAT PÚBLICA I VIOLENCIA MASC.
ATENCIÓ TELEFÒNICA
REDACCIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS


LA NOVA COMISSARIA

- La regidoria ha estat conscient des de l’inici de la legislatura que l’espai que ocupa actualment la Policia Local és obsolet i no permet desenvolupar el projecte de qualitat de servei que el poble necessita. En aquest sentit, tot l’any 2008 s’ha estat treballant en la recerca de la solució més eficaç i al mateix temps sostenible per al municipi. Finalment, durant el mes de novembre, s’ha fet un concurs del qual s’ha triat ja un equip d’arquitectes que redactaran de manera immediata el projecte de la nova comissaria de policia. Està previst que la construcció d’aquest equipament indispensable per la seguretat del municipi, s’iniciï el proper mes de juliol i que les obres durin uns dotze mesos.


- Tanmateix, durant l’any 2008 s’han portat a terme tasques de condicionament de la prefectura per tal de poder donar un servei més digne als ciutadans que han de venir a comissaria per qualsevol motiu.
EQUIPAMENT


1.- INFORMÀTICA

Les millores informàtiques a la Policia han estat les següents:

- Canvi del servidor informàtic de la Policia Local per un altre de major capacitat.

- Unificació de tots els ordinadors de la prefectura. Els diversos ordinadors de la Policia tenien prestacions i recursos diferents que restaven operativitat, dificultaven les tasques pròpies i donaven als agents una sensació de caos i desordre. El Departament d’Informàtica de l’Ajuntament va endegar un procés de clonació de tots els ordinadors per tal d’aconseguir que fossin terminals idèntics.

- A partir d’aquí es va endegar un procés de racionalització de la informació amb la que treballa la policia per tal de guanyar en efectivitat.

- El mes de juliol de 2008 es va fer el canvi d’aplicació informàtica per la gestió integral de la policia. Fins aquell moment s’utilitzava el programa ROBOPOL, que estava obsolet. Aquest programa, ja descatalogat, corria el risc de perdre tota la informació que acumulava , a més, no complia els requisits de l’Agència Catalana de protecció de dades, pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal. Es va incorporar així la nova aplicació, l’EUROCOP. Curiosament, aquesta aplicació es va adquirir l’any 2004 però per motius desconeguts mai es va implementar.

- Es va sol·licitar a la Direcció General de la Policia la possibilitat de poder instal·lar el Sistema d’Informació Policial (SIP) a tots els ordinadors de la Policia i no només a un, com fins aleshores. Aquesta petició resultava de gran importància per poder guanyar operativitat, ja que permetria estar treballant simultàniament en l’aplicació informàtica dels Mossos d’esquadra des de diversos ordinadors. Aquesta petició va ser autoritzada el mes d’octubre passat.
2.- TELEFONIA

Els telèfons de la comissaria estaven tan obsolets que fins i tots alguns d’ells havien deixat de funcionar. Per aquest motiu, aquest mes de novembre s’ha procedit a instal·lar una nova centraleta telefònica, molt més moderna, amb noves prestacions i que ha de garantir les comunicacions amb els ciutadans.


3.- MATERIAL POLICIAL

- Retirada de la pistola elèctrica. Una de les primeres accions que es van realitzar va ser retirar la pistola elèctrica taser X-26. Aquesta pistola va ser retirada pels Mossos d’Esquadra de la seva dotació de material perquè no estava regulada legalment ni garantida la seva pretesa eficàcia, que consistia en no ser mortal. Aquesta arma es va incorporar a la dotació de la Policia Local sense cap tipus de formació i estava a l’abast fins i tot del personal interí i contractat. Durant el proper any està previst substituir les defenses extensibles que porten els agents, tal com també han fet els Mossos d’Esquadra.

- Mòdul de seguretat per a la manipulació de les armes de foc. L’armer de la comissaria estava situat al menjador on els agents esmorzen o berenen. Aquesta situació era irregular segons la normativa, i a més, perillosa. Es dona la circumstància que aquesta policia ja va patir un greu incident relacionat amb les armes de foc que va tenir com a conseqüència que un agent resultés ferit. Per aquest motiu es va considerar urgent traslladar l’armer a la zona de vestuaris. Malgrat que aquest lloc no és l’ideal, en tot cas queda molt més aïllat que l’anterior, ja que es tracta d’una zona amb menys volum de pas. Al mateix temps es va incorporar un protocol de seguretat pels agents a l’hora de manipular l’arma i es va adquirir un mòdul de seguretat idèntic al que utilitzen els Mossos d’esquadra per tal de garantir la seguretat durant el procés de manipulació.

- Equipament d’autodefensa. Amb l’objectiu de garantir la seguretat dels agents durant possibles intervencions puntuals però de greu risc per a la integritat física dels policies, es va adquirir un conjunt de quatre cascos, escuts i defenses.

- Sonòmetre per a vehicles. La Diputació de Barcelona, a petició de la regidoria, ha cedit durant el 2008 a la Policia Local un sofisticat sonòmetre preparat per a mesurar el soroll que fan els vehicles a la via pública.

- Bicicletes.- De la mateixa manera, la Diputació ha cedit dues bicicletes per tal de poder millorar el servei de la Policia Local.

- Vehicle tot terreny.- Per tal de posar en marxa la Unitat de Medi Ambient, s’ha adquirit un vehicle tot terreny, perfectament equipat i dissenyat per poder portar a terme amb eficàcia les tasques de protecció del medi ambient.

- PDA’S.- Per tal de poder gestionar amb una major eficàcia i velocitat les tasques dels agents a la via pública, la Diputació cedirà properament unes terminals de PDA.

- Etilòmetre de precisió.- Aquest mes de novembre s’ha incorporat aquest equipament fonamental per tal de poder exercir de manera total les competències exclusives en matèria de trànsit que té encomanades per llei la Policia Local. D’aquesta manera, la Policia Local ja no haurà de demanar aquest aparell a altres polcies locals dels voltants o als Mossos d’Esquadra.


ELS SERVEIS


1.- ORGANITZACIÓ INTERNA

- Creació de l’Oficina de suport.- Creada per tal d’ordenar i millorar tota la gestió administrativa de la Policia Local, amb criteris de gestió de la documentació més ràpida i eficaç. L’oficina de suport s’ha reforçat amb una auxiliar administrativa de torn de matí, que permet alliberar un agent de policia que passa a prestar així servei al carrer.

- Creació de la Unitat de Medi Ambient.- Per tal de donar resposta a les demandes en temes medioambientals, s’ha creat aquesta subespecialitat dintre dels grups de treball de policia de proximitat, que està treballant tant temes de medi ambient com de policia administrativa.

- Oficina d’atenció a la víctima.- L’oficina d’atenció a la víctima s’ha reforçat amb una agent femenina.

- Grups de treball.- Amb les darreres incorporacions de caporals s’ha aconseguit que després de molts anys la Policia Local compti ja amb un caporal per cada grup de treball. D’aquesta manera, les directrius de treball de cada grup s’han pogut unificar, guanyant el servei en qualitat.

- Oficina d’atenció al ciutadà (OAC).- L’Oficina de denúncies de la Policia Local s’ha incrementat amb una persona més. D’aquesta manera s’està aconseguint l’objectiu que cap persona hagi d’anar fins a Santa Perpètua per posar una denúncia. De fet, el volum d’atestats que s’estan instruint és tan elevat que han estat diverses les felicitacions que s’han rebut per part dels Mossos d’Esquadra. En aquest sentit, des del mes de setembre ja s’estan instruint de manera íntegra els atestats que es tramiten com a judicis ràpids. El següent objectiu immediat, en el qual ja s’està treballant, és formar tots els caporals per tal que també dominin el programa de denúncies i així puguin recollir-ne quan no estiguin de servei els agents destinats a la OAC.
2.- DIRECTRIUS

Davant la històrica absència de directrius i criteris d’actuació en aquesta policia local, ha estat urgent establir un sistema de directrius, basta en tres eixos principals:

- Les ordres de servei: regulen la tasca diària de treball de cada torn.

- Les notes de servei: donen indicacions de situacions concretes que s’han modificat de manera total o parcial.

- Els procediments normalitzats de treball: desenvolupen tot el procediment de treball d’una competència o servei en concret.


3.- SEGURETAT CIUTADANA

- S’ha augmentat la coordinació amb els Mossos d’Esquadra per tal d’augmentar les tasques preventives en matèria de seguretat ciutadana. Del fruit d’aquesta intensa col·laboració n’han sortit diversos operatius conjunts com el Xíndria el mes de maig, el grèvol pels volts de Nadal o el que s’està duent a terme durant tot el mes de novembre. En aquest sentit l’intercanvi d’informació en matèria de seguretat és constant i s’està assolint un nivell de coordinació molt elevat.

- Aquesta coordinació ha permès que els índexs de fets delictius coneguts al nostre municipi estiguin molt per sota que la mitjana de Catalunya i fins i tot que la dels municipis dels voltants.


4.- GESTIÓ DEL TRÀNSIT

- Pel que fa a la gestió del trànsit, la política de la regidoria ha estat des del primer moment la de seguir les directrius que el Servei Català de Trànsit fa de manera directa cada any a les Policies Locals. D’aquesta manera, podem dir que la Policia Local ha entrat en la xarxa catalana de gestió del trànsit, que té com objectius prioritaris reduir la sinistralitat augmentant la disciplina viària.

- Reactivació del control de la zona blava. La zona blava del centre del casc urbà fa anys que estava pintada i senyalitzada, però no es controlava. Per petició expressa dels comerciants s’ha revifat la seva gestió amb l’objectiu de dinamitzar els estacionaments en horari comercial.

- Referent a la instrucció dels atestats de trànsit, s’està treballant per instruir-los a través de l’aplicació informàtica de la Generalitat (SIP), amb la qual cosa s’aconseguirà nodrir de dades d’una manera directa el servei estadístic d’accidents de la Generalitat (SIDAT).

- Servei de grua.- S’està ultimant amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui un conveni pel qual la Policia Local de Palau podrà disposar del servei de la grua d’aquella Policia Local per als casos urgents –guals, parades de bus, passos de vianants, càrregues i descàrregues, etc.-

- Pel que fa a l’Educació Viària, la regidoria ha fet una aposta decidida per desenvolupar els programes d’educació viària pels escolars del municipi. Això ha comportat la incorporació d’un segon agent dedicat a aquestes tasques, al qual se li està proporcionant la formació adequada. El curs 2007-2008 es va incrementar l’oferta formativa a més de dos mil nens del municipi i es va aconseguir que col·laboressin amb el programa formatiu de la Policia empreses com el RACC o Jané. Pel curs 2008-2009 està previst incrementar encara més l’oferta formativa.


5.- POLICIA DE MEDI AMBIENT I ADMINISTRATIVA

- La regidoria ha cregut indispensable desenvolupar aquestes dues àrees de treball. Per aquest motiu s’ha creat la Unitat de Medi Ambient a la Policia Local, que està composada actualment per quatre agents que combinen les seves tasques habituals com a policies de proximitat amb les pròpies d’aquesta especialitat. Està previst que l’any 2009 s’incorporin dues persones més a aquesta unitat, amb la qual cosa cada torn de treball tindrà dos agents de la UMA.

Jaume Oliveras Malla
Regidor de Governació