divendres, 28 de novembre de 2008

S'APROVA PER UNANIMITAT EL NOU ROM DE L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS


Ahir va tenir lloc el Ple Municipal corresponent al mes de novembre, i en el primer punt posat a debat vaig encarregar-me de presentar el nou Reglament Orgànic Municipal.

Cal dir, que m’ha fet moltíssima il·lusió ser jo qui portés davant el plenari aquest ROM, després de 22 anys de vigència de l’actual que, amb algunes modificacions derivades principalment d’adaptacions legals preceptives, estava basat en regular el funcionament d’un ajuntament d’un Palau de Plegamans de poc més de cinc mil habitants. Ara, disposarem d’una nova norma bàsica de funcionament del consistori en el que, a banda de reflexar una realitat política i social molt diferent a la regulada en l’anterior reglament, acull també tota la legislació en la que s’empara com, fins i tot el ja vigent, i en perill seriós de mort, Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat pel poble d’aquest país.

Les novetats que incorpora el nou text poden resumir-se: en una novedosa redacció de tot el que fa referència a la condició de regidor/a, dels drets i deures dels mateixos, oficialitzar els models de presentació de les declaracions d’activitats econòmiques, imcompatibilitats, declaracions patrimonials, etc. També queda regulada per primera vegada la dinàmica dels debats en els plens, limitant-se els diferents temps d’intervenció dels diferents grups municipals, a tal efecte, d’aconseguir que les sessions plenàries esdevinguin més àgils, pràctiques i funcionals.
Així mateix, també es crea la Junta de Portaveus, a fi que, amb anterioritat als plens es debatin, consensüin, s’acordin posicionaments del consistori, s’estableixin regles de debat i/o s’alterin els temps d’intervenció previstos en funció de la matèria a debatre.

Crec que ens trobem davant d’un fet històric remarcable, doncs per una banda es tracta de la norma bàsica i fonamental de funcionament de l’Ajuntament en el futur, i per una altra, perquè el fet d’haver aconseguit una negociació directa, clara i sincera entre els diversos grups municipals, marca un model o manera de fer política a la que ens hauriem d’esforçar al màxim de les nostres possibilitats a l’hora de fer política pensant en l’interès i el bé comú.

Vull agraïr tant als grups municipal de l’equip de Govern, CiU, ERC i PP, per haver dipositat en mi la confiança perquè també en nom seu negociés aquest nou ROM, com als partits de l’oposició municipal PSC i ICV-EUiA mitjançant l’intervenció de la Sra. Maria Àngels Marcuello i el Sr. Josep Maria Castany, la seva disponibilitat en també esmerçar tots els seus esforços en assolir un acord per la unanimitat del consistori com el que ahir es va consolidar. I és en aquesta direcció i amb aquestes maneres com, entre tots, aconseguirem millores substancials per a un poble de les dimensions del nostre.

Jaume Oliveras Malla
Regidor de Governació i Comunicació