dimecres, 28 de gener de 2015

LA CANÇÓ ENFADOSA DEL POUM

Mira que en fa d'anys que parlem del POUM en aquest poble. Però, efectivament, sembla de veritat una "cançó enfadosa" que no s'acaba mai i que tothom té ganes de treure's del damunt. I és que, diria que és des del 2003 que en parlem, que es fan reunions, participacions ciutadanes o coses que se li assemblen, tècnics i experts per aquí, empreses externes per allà..., però, renoi, el POUM segueix damunt la taula, seguim gastant diners en benbé no sé què, i a poc menys de quatre mesos de les eleccions, malgrat les promeses de tota mena, seguim encallats en aspectes dels que poques explicacions s'en reben, i menys ara des de l'Oposició estant.
 
Mireu, malgrat tots els estudis previs, recopilació d'informacions, encàrrecs a tècnics i empreses externes durant la legislatura que va del 2003 al 2007, cal dir que l'empresa externa contractada va tenir un POUM preparat que es va portar a l'aprovació inicial al ple del mes de febrer de 2007. I, per motius gens clars, i menys explicats, va ser aleshores quan es va produir el trencament d'aquell Govern format pel PSC i ICV, del que en van ser expulsats aquests últims. Diuen que, determinades querelles interposades en el mandat següent per uns particulars, tenen alguna cosa a veure amb les raons d'aquella votació contrària a l'aprovació inicial del POUM. Aquest extrem però, ja es clarificarà en el moment que la qüestió judicial finalitzi.
 
El cas és que, durant la legislatura 2007-2011, van caldre pràcticament dos anys per aconseguir tota la documentació física que integrava el POUM, que es trobava en poder de l'empresa que havia rebut l'encàrrec per a la seva redacció. I és, a partir d'aquí, quan al 2009 ens trobem en condicions de seguir elaborant el pla des del propi Ajuntament, amb els tècnics de la casa i el que es va incorporar a l'efecte, havent de començar gairebé des de zero, ja que en gran part aquells plànols, aquelles descripcions i aquelles medicions no responien ni de lluny a la realitat física existent.
 
Un cop posada la documentació al dia, es van portar a terme els processos de participació ciutadana, preceptius en aquests tipus de planejaments, després de que, la que s'havia portat a terme durant la legislatura anterior arribés a la conclusió que la ciutadania no volia aquell POUM amb aquells desmesurats creixements. Amb tot, topem de ple amb aquell famós Pla Territorial Metropolità de Barcelona que, sota els auspicis del Conseller Nadal, pretenia fer-nos créixer fins a cinquanta mil habitants. Les mobilitzacions, manifestacions de rebuig, recollides de signatures, etc, van fer aturar aquella bestiesa de pla, amb la impagable ajuda de la plataforma Salvem el Poble.
 
Va ser en aquest moment, quan es va iniciar de veritat un treball consensuat i conjunt del POUM entre totes les forces polítiques del poble. Va ser així com es va arribar al maig de 2011, on, mitjançant aquell treball conjunt, aquelles regularíssimes reunions en les que, fins i tot era la Regidora Marcuello qui s'encarregava de redactar les actes, que es va deixar pendent, només per a l'aprovació inicial, un cop constituït el nou consistori sorgit de les eleccions.
 
Però noi, arriba aquest govern del PSC-PSOE, ICV i VdP-siP, i contractant nous advocats de la seva confiança, que fins avui mateix el seu cost gira al voltant dels cent cinquanta mil euros anuals, es dediquen a anar canviant petites parts del pla, desprotegir determinats elements patrimonials, substituïr convenis urbanístics signats per regulació pura i dura, i en definitiva, petits retocs i canvis de creixement amb els que no hi podiem pas estar d'acord, ja que, entre altres raons, modificaven aspectes ja pactats i acordats d'antuvi entre els diferents grups amb representació municipal.
 
Puc assegurar-vos que, fins a l'aprovació inicial que va tenir lloc el dia 30 d'abril de 2013, van ser només tres les reunions a les que es va convocar als grups de l'oposició i on ja es va expressar la nostra disconformitat als creixements com els que van introduir al bosc de can Padró, les desproteccions patrimonials i algun altre aspecte. Després van ser fins a cent-seixanta-quatre les al·legacions presentades. N'hem demanat còpia en reiterades ocasions, i només n'hem acabat aconseguint un resum de les mateixes.
 
Malgrat totes les promeses, ara ja ha arribat el preceptiu informe de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona més els trenta-set informes dels diferents departaments de la Generalitat.
 
El que ens diuen, abans que el POUM sigui aprovat provisional i definitivament, és que de cap manera aquest poble pot créixer en els propers quinze o vint anys en una proporció propera als mil habitants l'any. Això és exactament el que deiem nosaltres, com també la plataforma Salvem el Poble. Ens diuen des de la Comissió d'Urbanisme i des de l'Oficina Tècnica Ambiental, que els grans creixements previstos en el bosc de can Padró i a tota la zona de can Cladelles, cal eliminar-los de pla. I que cal justificar molt bé tot un seguit de petits creixements en cadascun dels sectors del poble, donat que les circumpstàncies socials i económiques del moment històric actual, res tenen a veure amb les que es donaven a l'inici dels treballs de preparació d'aquest instrument de planejament.
 
Sé que m'allargo massa. Que aquest tema és molt farragós i que, dona la sensació que ara ja no hi ha ningú a qui l'interessi el POUM. Però, pensem en la seva cabdalt importància i transcendència. És on es dissenya el poble que volem.
 
Ara és quan, més que mai, toca seure i parlar-ne entre tots de veritat una altra vegada. Que les presses no ens facin "estrellar" de nou i haver de tornar a començar. Que els petits (o grans) interessos, no facin que tots plegats acabem pagant les conseqüències d'haver-ho tornat a fer malament. No vull culpar a ningú, perquè suposo que tots en tenim alguna part de responsabilitat. I si volem estar al servei d'aquest poble, ara és quan, de veritat hem de parlar per fer els retocs que des de dalt s'ens demanen. Començarem a sentir les típiques excuses que, és la Generalitat qui ho retarda, que si fos per ells ja estaria fet, etc. No és veritat! Qui mana en aquesta matèria, ja ens ha dit el què. I ara hem de ser nosaltres (tots) qui donem les respostes conjuntes més adequades i en benefici de la comunitat. I ara, ja no ens ho podem permetre!
 



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com