divendres, 30 de gener de 2015

PLE GENER 2015: RES DE RES!

Abans d'iniciar la crònica mensual del ple celebrat ahir, permeteu-me adreçar un missatge de suport i solidaritat al Sr. Joan Segrelles Grau, qui ahir va deixar de ser regidor del nostre Ajuntament per problemes importants de salut. És evident, que les persones, i per tant, les relacions humanes estan per damunt de qualsevol discrepància política. I en Joan Segrelles mereix tot el meu reconeixement com a persona així com per la seva dedicació al servei als ciutadans durant uns anys de la seva vida. Vagi doncs, tot el nostre suport, solidaritat i ple reconeixement, tant a ell com a la seva família.
 
En el plenari d'ahir, un cop acceptades les renúncies, tant d'en Joan Segrelles com del següent a la llista del PSC a les eleccions del maig de 2011, Sergi Giner, vam pasar als punts proposats a l'ordre del dia. Cal dir però, que, segons sembla, qui passarà a ocupar el lloc del Regidor Segrelles, serà qui anava com a número vuit a la llista, la Sra. Mercè Carreño. Benvinguda serà, encara que només per a tres mesos de legislatura.
 
Van portar-se al ple la modificació dels estatuts del Consorci Localret, que, en definitiva, consisteix en adaptar-los a la nova regulació d'acord amb la prou polémica LRSAL, recorreguda al TC també pel nostre consistori. El consorci de protecció de la conca del riu Besòs també va ser objecte d'aprovació la modificació dels seus estatuts, bàsicament pel que es refereix a la seva denominació. Van aprovar-se també les tarifes d'autotaxi per al 2015.
 
I aquí es va acabar el ple. Només dues mocions, en aquest cas d'ICV, l'una per reprovar a la Consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per haver deixat sense finançament a les escoles bressol. Obliden que, no és benbé així, ja que el que s'ha produït és un acord entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona perquè sigui aquesta última administració qui es faci càrrec de dit finançament, i en aquest sentit, cal tenir en compte que, en Junta de Govern Local de data 15 de gener passat es va acceptar una subvenció per a les guarderies de vuitanta mil euros. Però, això no convé que se sàpiga! La qüestió és atacar a la Generalitat, perquè, governar, el que s'en diu governar, ja veieu que no ho fan pas!
 
Finalment, una altra moció d'ICV demanant que el nostre poble estigui lliure de l'acord (que no sabem si es produïra, ni què dirà, ni quant serà) entre la Unió Europea i els Estats Units en matèria de lliure comerç.
 
Com us podeu imaginar, vam votar en contra de la primera de les mocions, i ens vam abstenir en la segona, ja que, com que no sabem ni tan sols de què estem parlant, poc que hi podem opinar! Interessant el resultat de la votació: Dos vots a favor d'ICV i dos en contra del PP. La resta abstencions. Vam haver de repetir la votació, i com que l'Alcaldessa es va abstenir de nou, no va prosperar la moció!
 
En apunts posteriors, ja us explicaré els Precs i Preguntes formulats per nosaltres així com les no respostes, i insults obtinguts!
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com