divendres, 29 de gener de 2016

PLE GENER 2016: MOLT SOROLL PER NO-RES!

A ran d'una moció presentada per ICV (Sra. Marcuello) en contra de les males pràctiques en l'àmbit de l'actuació política i el transfuguisme, semblava que s'havia generat, si preníem com a referència les xarxes socials, un interès inusitat pel plenari d'ahir i que es preveia una assistència massiva de persones per manifestar el seu suposat rebuig a determinats regidors/es que, segons el seu parer, havien actuat en contra de la voluntat expressada a les urnes el passat 24 de maig.
 
Ahir però, el que va passar, és que vam recuperar la normalitat, en un ple ordinari, després que no s'en hagués celebrat cap des del passat mes de novembre amb la corresponent pausa nadalenca. I és que, els darrers anys, ja ens haviem acostumat a celebrar plens extraordinaris al mes de desembre, però era per que el nostre Grup municipal, havia formulat sempre al·legacions, o bé a les ordenances fiscals, o bé als pressupostos. Enguany ningú ha formulat cap tipus d'al·legació, l'aprovació inicial d'ambdós punts ha fet que fossin vigents de forma automàtica per no haver-se formulat al·legació, i és per això, que hem estat dos mesos sense plenaris al consistori palauenc i plegamaní.
 
En relació al que entenem com a punts de gestió administrativa municipal, van ser tots aprovats de forma directa, per unanimitat i sense intervencions dels diferents grups ni regidors no adscrits. Així, es va aprovar novament el pla especial per a la conexió del sistema de gas natural a la zona industrial del poble, complint així un requeriment efectuat per instàncies superiors. També fou aprovada la compatibilitat de l'activitat laboral d'un professor de l'Escola Municipal de Música, que presta els seus serveis durant poc més de 24 hores setmanals a la referida escola, amb una altra, i així complementar la seva activitat de treball sense perjudici de la tasca que porta a terme al nostre poble. També fou aprovada per unanimitat la ratificació de dues resolucions d'alcaldia que desestimàven recursos i sol·licituds de nul·litat, presentats per una extreballadora quan fou convocada en legal forma la plaça que ocupava com interina l'any 2007, donant-se així per finalitzat l'expedient d'una forma definitiva.
 
A partir d'aquí, es va iniciar el periode de presentació, discussió i votació de les diferents mocions aportades per alguns grups municipals. Així, ERC, per part del Regidor Jordi Plaza, va presentar-ne tres: Una per manifestar el rebuig del consistori al nou Pla hidrològic de l'Ebre, aprovat el passat 8 de gener pel Consell de ministres espanyol, la qual era calcada a la que el nostre grup ja va presentar l'any 2013 quan aquest mateix pla fou aprovat inicialment. Ens hi vam adherir, vam animar a tothom a participar a la concentració convocada pel proper dia 7 de febrer a Amposta i vam reiterar el nostre rebuig a les pràctiques confiscatòries, fins i tot de l'aigua, que practica el govern espanyol. En el mateix sentit, també en va presentar una altra a favor de la Sobirania fiscal, exactament idèntica a la que el nostre grup havia presentat l'any 2013, demanant que l'Ajuntament ingressi els impostos del IRPF i l'IVA a l'Agència Tributària Catalana, moció a la que, com tampoc podia ser d'una altra manera, també ens hi vam adherir i votar favorablement. L'última moció d'Esquerra, demanava que l'Ajuntament no només enregistrés, com fins ara, els plens municipals, sino que també fossin gravats amb video, penjats a la web municipal i emesos en directe per internet en video. Com ja els hi haviem manifestat, el Govern municipal hi està treballant des del passat mes d'octubre de 2015. I ho fa per prestar aquest servei, però també perquè, en compliment de l'actual legislació, l'enregistrament tingui oficialment la qualificació de Video Acta, i per tant, descarregar al personal municipal de transcriure punt per punt i paraula per paraula, el que es diu a les sessions plenàries. Com que ja fa temps que hi treballem, ens vam plantejar l'abstenció, però finalment vam optar pel vot afirmatiu, donat que aquest és el nostre objectiu, però no només, ja que el que pretenem és anar molt més enllà de la valoració i estudi, com demanava la moció, per tal de plantejar-se aquest tipus d'emisió del ple. A excepció de la de la Sobirania fiscal, les altres van ser aprovades amb gran consens, i aquesta fou desestimada per 10 vots en contra, 6 a favor i l'abstenció d'ICV.
 
La CUP, mitjançant el regidor Jordi Méndez, va presentar una moció perquè l'Ajuntament s'impliqui a fons amb la Banca anomenada Ètica, que després d'intenses negociacions, fou aprovada per amplia majoria, assolint el compromís d'explorar en tot el que sigui possible les diferents vies, àmbits i productes en els que l'Ajuntament pot apostar per posar els diners dels ciutadans del nostre poble en aquest tipus de banca; sempre però, atenent-nos a la legalitat i a allò que es disposi des de la intervenció municipal a través dels informes que vagi emetent.
 
Per part de C's, el Regidor Juan Martínez, va presentar una moció, que també fou aprovada per unanimitat, en contra de l'assetjament sexual i el bulling a les escoles, i perquè es treballés un protocol a nivell municipal per actuar en aquest tipus de situacions. Després de constatar que el Departament d'Ensenyament ja disposa d'un protocol per casos d'aquest tipus, i que també a Palau-solità i Plegamans n'existeix un, amb una comissió mixta transversal que es reuneix un cop cada mes per analitzar l'evolució de dinàmiques assetjadores als nostres centres escolars, es va acordar, portar la qüestió davant el Consell Escolar municipal per mirar de millorar en allò possible els protocols actuals i analitzar en profunditat el tema.
 
Com que bé em dieu que m'allargo molt en els meus escrits, deixaré pel proper apunt els comentaris relatius a la darrera de les mocions, i que tant interès semblava haver suscitat, com és la que va presentar la regidora Marcuello en contra de les males pràctiques polítiques i el transfuguisme.
 
This email has been sent from a virus-free computer protected by Avast.
www.avast.com