dimecres, 3 de febrer de 2016

LA MOCIÓ SOBRE MALES PRÀCTIQUES POLÍTIQUES

Com us deia en el darrer apunt, deixava per comentar a banda, sobre els punts debatuts en el darrer ple, la moció presentada per la Regidora Marcuello en nom d'ICV sota el títol: Moció de rebuig al transfuguisme i altres males pràctiques polítiques que generen desconfiança en la ciutadania, que va ser debatuda en el ple ordinari del mes de gener celebrat el passat dijous dia 28.
 
Són molts els apunts que podriem dedicar a parlar sobre aquests temes. Ho podria fer analitzant cas per cas dels que s'han produït al nostre poble, als que com sabeu no en sóc aliè, però resulta obvi que en aquest cas la moció es presentava amb l'excusa de les situacions que han tingut lloc al nostre consistori arran dels fets que envolten al Regidor Miquel Truyols amb la seva sortida d'ERC, just abans de constituïr-se el plenari de l'actual legislatura, havent-se convertit en regidor no adscrit, i els que han envoltat darrerament a la Regidora Luísa Fernández de Ganemos Palau, amb la seva "expulsió" de la formació per part dels seus companys al nostre poble.
 
És evident que aquesta qüestió acaba generant reaccions força radicalitzades en funció de l'opinió de cadascú. I és per això, que no seré ppas jo qui em vulgui inmiscir en les problemàtiques de formacions de les que desconec la seva forma de funcionar, i sempre respectaré les decisions que de forma legítima cadascú o cada partit pugui prendre.
 
El cert però, amb una mena de sensació extranya, ens trobem davant d'una moció presentada per la sra. Marcuello i no per cap dels grups que estan afectats per situacions que hom pot considerar properes a la descripció del títol de la moció, tot i que cada cas és diferent, i segur que totes les parts disposen d'arguments prou sòlids com per defensar la raó del seu posicionament.
 
Amb tot, la part expositiva de la moció, que no reproduïré pas, parla únicament dels regidors que causin baixa voluntària de les seves formacions. I en aquest sentit, es considera que no han de poder fer un us personal i intransferible de l'acta de regidor, i que s'els ha de considerar a tots els efectes com uns Trànsfugues, utilitzant aquest terme com el pitjor dels insults que pot rebre una persona que té una dedicació política.
 
Els acords de la moció diuen només això:
 

-Instar a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a rebutjar aquestes males pràctiques que només generen desconfiança de la ciutadania vers el conjunt de les persones que son càrrecs electes

-         Donar publicitat d'aquest rebuig als mitjans de comunicació públics locals".

 

A la vista de tot això, entenem que la moció tenia per objecte atacar l'actuació del Regidor Miquel Truyols, doncs, sense voler entrar en les interioritats exposades pels uns i pels altres, sembla que, efectivament, sí fou ell qui va causar baixa voluntària d'ERC. Però, no seria el cas, en canvi, de la Regidora Fernández. I tampoc en ficaré on no em demanen. Però, com sabeu, el Pacte de Govern inicial subscrit al mes de juny passat entre CiU i PSC, va servir per deixar ben clar que tot el que hi estés d'acord amb tots els seus punts, podia incorporar-se al Govern, a excepció de PP i C's, doncs aquesta fou la condició que vam posar nosaltres. Als pocs dies Ganemos Palau va afegir-se a l'acord de govern, i va ser durant el mes de juliol que es va procedir a fer les corresponents delegacions i repartiment d'àrees de gestió entre els deu regidors/es que conformarien el nou govern.

 

Arribats a aquest punt, després de prendre possessió en els nostres llocs i familiaritzar-nos amb les diferents àrees, va arribar el mes d'agost que, com tothom sap, és de nul·la activitat, començant a treballar a ple rendiment a partir del mes de setembre, amb plena satisfacció de tots, incloent-hi als dos regidors de Ganemos, José Luís Heras i Luísa fernández. Però, cap a finals de novembre o principis de desembre el Regidor Heras informa al Govern que la regidora Fernández deixava el Govern ja que, segons havia acordat el "Consejo Ciudadano" de Ganemos Palau, Fernández havia de deixar el govern i deixar pas a la següent de la seva llista electoral.

 

A partir d'aquí, davant la sorpresa de tothom i observant que l'esmentada regidora estava portant a terme les seves tasques amb prou satisfacció, va manifestar que ella havia consultat a la seva formació d'àmbit estatal i que li havien aconsellat que, fins que no es determinés el contrari, ella seguia formant part de Ganemos i que s'obria expedient per determinar quina seria la sortida definitiva.

 

La qüestió és que tots hem sigut testimonis de la "pressió" desvocada contra Fernández. Però, sabent que ella encara formava part del seu partit, el govern va optar per mantenir un respectuós silenci, també criticat per qui pretenia la expulsió de la sra. fernández. Però, en aquest mateix ple fou ella mateixa qui va donar lectura a un Comunicat emès per Ganemos a nivell estatal, on s'informava que s'estava tramitant un expedient sobre els fets ocorreguts en aquesta formació a Palau, i que ja dictarien l'oportuna resolució. Per tant, que Fernández seguia militant a Ganemos fins que no es determini una altra cosa.

 

Tant és així, que el Regidor Heras, en desacord amb això, ha optat per abandonar el govern, però Fernández vol seguir formant-ne part fins que el seu partit decideixi si és o no expulsada. en aquest sentit, ella mateixa va advertir que acataria la decisió de Ganemos de l'Estat.

 

Amb tot, cal concloure, per una banda, que la moció en cap cas es pot considerar presentada contra la Regidora Fernández. entenem que ho volia ser contra Truyols. Però, a la vista de l'espectació generada i el públic assistent, vam concloure que la major part de persones que van assistir al plenari oferien el seu suport als dos regidors en qüestió, i que una minoria s'hi expressava tímidament en contra.

 

Com ridícul va resultar observar com la Regidora Marcuello va actuar com a "Corre, vé y dile" d'altres grups que els interessava aquest soroll polític però no s'atrevien a ser els impulsors de la moció.

 

al final, la cosa va ser prou clara: Per una banda hi ha els casos concrets, que cal analitzar al detall i tenint en compte totes les circumpstàncies personals i de partit. Però, per una altra, hi ha el contingut genèric de la moció, amb el que tots hi estem d'acord. I és per aquesta raó que fou aprovada per amplíssima majoria.

 

El que no podem és afirmar que l'acta de regidor no pot ser que no sigui personal i intransferible. Això ho diu la llei i ho regulen tots els acords antitransfuguisme haguts i per haver. Però, per la resta, la moció és impecable, i només volia servir d'excusa per fer un debat amb el que tots estem d'acord però que pretenia atacar a persones concretes. Galdós el paper de la regidora Marcuello, i trist que l'única cosa que ens preocupi sigui l'atac personal sense més.

 

Aquest tema dona per a molt, i n'haurem de seguir parlant en successius apunts.

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com