divendres, 27 de gener de 2017

PLE GENER 2017: MÉS GESTIÓ DEL GOVERN, MÉS SOROLL QUE POLÍTICA I MÉS RESPOSTES QUE NO PAS PREGUNTES

Un cop celebrat el primer ple ordinari de l'any, fent un repàs mental del seu contingut (que no continent), arribes a la conclusió que sort que hi ha un govern que segueix treballant pels interessos de la gent del poble. Ho dic perquè, a la vista de segons quines intervencions, interpel·lacions o preguntes, hom pot pensar que hi ha qui cerca el soroll, el conflicte sense més, la contradicció entre els grups del govern i d'altres maniobres, amb l'únic objectiu del desgast polític permanent; essent els interessos de la gent en l'última cosa que de vegades es pensa.
 
I és que, malgrat tot, cal centrar-nos en les deu propostes debatudes que figuraven a l'ordre del dia de la sessió, deixant de banda tot el que es refereix a les preguntes formulades així com determinades intervencions relacionades amb algunes mocions, que potser caldrà analitzar més endavant d'una forma més detallada, això, sempre que no m'agafi un atac de mandra i ho deixi estar.
 
En primer lloc, es va aprovar per unanimitat una relació de preus públics de determinades activitats de l'àrea de Joventut. En definitiva, el que s'aconsegueix és l'equiparació de preus en les activitats semblants que es porten a terme a l'Espai Jove l'Escorxador i a l'Escola municipal de Música. I és que, es donava la paradoxa que la mateixa activitat en un àmbit o en un altre tenia un preu diferent, i el que no pot ser és que s'entri en una mena de competència pels preus entre àrees diferents de l'Ajuntament.
 
Es va aprovar un conveni subscrit entre els taxistes de tretze municipis diferents, entre els quals hi ha el nostre, per a la prestació del servei de forma unificada, al mateix temps que s'aprovaven les seves tarifes pel 2017.
 
Altres qüestions com la renovació del Jutge de Pau per als propers quatre anys, l'adhesió del nostre Ajuntament al protocol per a l'abordatge de la violència masclista aprovada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, o l'anomenat Document Únic de Protecció Civil Municipal, Duprocim, que ve a unificar els diferents plans d'emergència municipal en un sol document, d'acord amb les darreres prescripcions legals.
 
La nostra regidora, Laura Navarro, va portar al plenari unes bases renovades que venen a modificar els antics Premis a l'Emprenedoria, dels que s'en van celebrar dues edicions, l'any passat va servir per posar al dia i estudiar amb profunditat l'objecte i finalitat dels mateixos, de tal manera que ahir, el que es va aprovar per ampla majoria, són unes noves bases, no ja per a uns premis sino per a un autèntic concurs pel foment de l'emprenedoria. Aquestes noves bases recullen molts dels elements que, des del nostre grup s'havien reclamat en anteriors edicions. I, per exemple, ja només van destinats a emprenedors del nostre poble i no als qui es trobin dins l'àmbit de l'Eix Riera de Caldes. Hi ha forces novetats, com: la distinció entre empreses o autònoms que faci fins a cinc anys que es van crear i els de nova implantació. Els imports econòmics que s'hi destinen són molt superiors als d'abans i es controlarà i supervisarà que els diners que rebin els projectes guanyadors, siguin destinats realment a que es porti a terme allò que s'ha plantejat en la proposta presentada al concurs. O que, per part de l'Ajuntament es celebraran jornades d'ajud i assessorament a els emprenedors perquè puguin tirar endavant els seus projectes amb majors garanties d'èxit. En definitiva, un gran pas endavant, un gran treball de la Laura Navarro i el seu equip que, de ben segur, consolidaran encara més el gran servei que des del Palau Avança, es ve prestant a les empreses del nostre poble i als qui comencen nous projectes de futur.
 
A l'apartat de les mocions, n'hi havia tres. Una d'ERC que cercava que l'Ajuntament fés el que ja està fent amb l'anomenat abocador de can Parera: Netejar-lo i denunciar les activitats il·lícites que s'hi porten a terme des dels anys vuitanta. És evident que l'Ajuntament fa el que pot dins les seves competències, que les denúncies ja estan cursades, que s'ha posat nova informació en mans del ministeri fiscal, que s'ha requerit a l'Agència catalana de Residus al respecte i que s'han fet estudis sobre el que hi ha enterrat, havent-se efectuat la neteja dels pneumàtics que hi havia sobre el terreny, això, a banda d'intensificar la vigilància policial. És a dir, molta de la feina que la regidora Marcuello quan n'era responsable durant la passada legislatura no va fer, i per què no dir-ho, molta de la que també s'hauria pogut fer durant el mandat 2007/2011 quan l'àrea de Mediambient es trobava en mans de qui ara demana actuar. Probablement, tots els governs hi han tingut responsabilitats, i tots podien haver fet més. Però, el que no es pot recolzar des del govern, és que es demani fer el que ja s'està fent!
 
ICV va presentar una moció en defensa de les persones afectades per la pràctica de les entitats bancàries en relació a les clàusules abusives en les hipoteques, que va rebre el suport unànim de totes les forces polítiques. I, el mateix respecte de la moció que ahir vaig reproduir en aquest blog pel que fa a l'adhesió del nostre Ajuntament a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra procedent del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i les entitats municipalistes expressant la nostra més absoluta predisposició a acollir persones refugiades que fugen dels conflictes armats a la Mediterrània.
 Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com