divendres, 10 de desembre de 2010

LA VERITAT PER DAVANT DE TOT

COMUNICAT

L’Ajuntament estudia emprendre accions legals per la informació publicada a “l’Alzina” sobre la propietat de Can Manén

Davant les informacions publicades i les pressions exercides per part del propietari de Can Manén envers l’Ajuntament i la informació esbiaixada publicada voluntàriament a la revista l’Alzina, han portat als dos representants municipals a estudiar seriosament les possibles accions legals que es poden dur a terme.

Actualment l’Alcaldessa i el regidor estan valorant la influència del grup municipal d’ICV-EUiA i l’Alzina en relació a la pressió que exerceix la propietat de Can Manén, a través de la via administrativa, la política i la informativa, amb l’objectiu que s’aprovi el projecte que vol impulsar la propietat de Can Manén en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que s’està realitzant. Sembla que els tres actors coincideixen en la suposada necessitat i idoneïtat que el macroprojecte urbanístic de la propietat de Can Manen a l’avinguda Catalunya pugui aprovar-se en el POUM.

L’origen

Després de les eleccions del 2007, el grup municipal de Convergència i Unió va rebre pressions a través de terceres persones, per valorar positivament al macroprojecte de plurifamiliar a Can Manén, i que en aquest sentit podria tenir el suport d’ICV-EUiA. Aquesta proposta no va prosperar , i el govern es va constituir amb altres grups polítics (CiU, ERC i PP). A partir d’aleshores, el nou equip de govern, amb el regidor d’Urbanisme al capdavant i els tècnics municipals s’han reunit amb la propietat de Can Manén i els seus advocats en diverses ocasions a l’Ajuntament per escoltar les seves demandes. Aquestes demandes passaven per un interès purament especulatiu immobiliari en l’àmbit estrictament normatiu urbanístic vigent per part de l’equip de govern.

A partir del moment en què l’equip de govern notifica a la propietat de Can Manén que no és viable ni correcte satisfer les seves demandes immobiliàries, la propietat proposa l’enderroc de la casa, tot i estar inclosa a l’Inventari de Patrimoni de la Diputació, i demana a l’Ajuntament que expropiï part de la finca qualificada de zona verda. Per altra banda, la publicació de l’Alzina, sense signar les informacions ni contrarestar les afirmacions que subscriu, inicia un atac personal als responsables municipals.

Cal remarcar que en la passada legislatura el grup municipal de d’ICV-EUiA sembla que ja va qüestionar aquest tema en el tràmit del POUM de l’anterior legislatura, al qual no va donar el suport necessari perquè fos aprovat provisionalment tot i formar part del govern

Proposta de l’equip de govern

L’equip de govern en el seus diferents tràmits del Pla Especial de Catàleg, així com del POUM, va signar una compareixença a l’esmentada propietat, certificant-li que, conservant la casa tal i com constava en el catàleg de béns a protegir, la propietat de Can Manent tenia assegurats, com no pot ser d’altra manera, els drets urbanístics, sense perdre cap metre de sostre dels que atorga el planejament vigent del 1988.

Les expectatives immobiliàries de la propietat van decaure en picat quan l’actual equip de govern va valorar negativament les propostes desmesurades d’aquest projecte de construcció plurifamiliar que volien incloure en el POUM, ja que l’actual planejament només permet la construcció d’habitatges aïllats, un cada 200 m2. Per contra, la propietat ha iniciat l’enderroc de la casa, ha sol·licitat l’expropiació per un valor d’un milió d’euros mentre el Jurat d’Expropiació ha valorat la seva finca en 78.000 euros, i ha publicat diverses denúncies i atacs personals a l’Alcaldessa i al regidor d’Urbanisme a través de la revista local l’Alzina.