dijous, 17 de febrer de 2011

SOM DELS PRIMERS MUNICIPIS EN LA IMPLANTACIÓ I ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT


La Policia Local s’incorpora a la Xarxa RESCAT

La Policia Local de Palau-solità i Plegamans s’ha adherit a la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergència i Seguretat de la Generalitat de Catalunya (RESCAT). Aquesta xarxa aplega i substitueix les principals xarxes existents fins avui amb la voluntat d’arribar a tota Catalunya i donar servei a tots i cadascun dels operadors de seguretat i d’emergències.

“L’adquisició i incorporació de la xarxa RESCAT a la Policia Local de Palau significa una important millora que permet abandonar el sistema analògic de comunicacions” apunta el regidor de governació Jaume Oliveras. Per la seva banda, l’Inspector en Cap de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, Xavier Virgili, ha apuntat que aquesta xarxa incorpora el sistema digital que millora la qualitat de la veu, de la seguretat de les comunicacions, així com la possibilitat d’implementar missatges de text.

A banda d’aquestes millores, el dispositiu digital permet disposar de quatre canals, dos d’ells per a ús exclusiu de la Policia Local. Així, un dels canals de la Policia servirà per a dispositius especials que no interfereixin les comunicacions genèriques i l’altre permetrà la comunicació amb Protecció Civil. Els dos restants possibilitaran la comunicació directa amb el CECAT a nivell comarcal i la coordinació a les policies locals del Vallès Oriental i Occidental. La xarxa també permet habilitar canals a nivell provincial i a nivell de tota Catalunya per comunicar de manera directa els diversos operadors de seguretat i emergències en cas de catàstrofe o emergència.

De moment el sistema es posa en marxa amb el funcionament d’un equip a la central de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, quatre equips en cada un dels vehicles de quatre rodes i 14 emissores portàtils.