dilluns, 8 d’octubre de 2012

EL PREU QUE PAGUEM ENTRE TOTS PERQUÈ L'ALZINA SEGUEIXI ATACANT A CiU

A la revista Palau Informatiu d'aquest mes d'octubre hi apareis una informació que, reprodueixo a continuació, i en la que hi sobren els comentaris:

 

 

L'inserció d'informació als medis privats de comunicació local puja 10.214,67 euros en vuit mesos

 

 

 

L'Equip de Govern municipal (PSC-ICV-LVdPSIP) ha abonat 10.214, 67 euros a les revistes locals en concepte d'inserció de publicitat de gener a agost de 2012. Dels quals 8.562,67 euros corresponen a la revista l'Alzina i 1.652,00 euros a Palau Informatiu.
La partida més important és el pagament el mes d'agost de 2.339,94 euros a l'Alzina pel concepte d'Anuncis especials festa major, més 383,53 d'una pàgina de Cultura. Sorprèn que fent l'Alzina l'impressió d'una revista de només 16 pàgines, davant l'Informatiu que fa 40 pàgines, amb molt més contingut i tiratge, no se l'hagi inserit cap pàgina.
També dir que contrasta el preu de pàgina que es paga a l'Alzina de 383,50 euros davant dels 236,00 euros a l'Informatiu. L'Alzina edita una revista de 32 pàgines i un tiratge no determinat de revistes i en canvi l'Informatiu té un tiratge de 7000 revistes de 40 pàgines.
Donat que aquests diners són públics, és, com a mínim, censurable la falta d'optimització de recursos així com la diferència tant evident entre els medis.
Vistes les dades, seria interessant per a la ciutadania saber els imports pagats a les dos publicacions des de juny de 2011 a agost de 2012.

 

 

Comprovades aquestes dades, el que puc afegir, és que, no només són totalment certes sino que encara resta aprovada pel consistori, una despesa a favor de l'Alzina de poc més de 2000 euros fins a final d'any.