dimecres, 20 de maig de 2015

ESTIMAR EL CARRER DE DALT, GOVERNAR BÉ!

Mantindrem nets els contenidors de recollida selectiva,tant per dins com per fora, i el seu entorn.
 
Aprofitarem la plaça del Lledoner per a activitats culturals i de lleure.
 
Revisarem els cablejats aèris per estudiar-ne el seu soterrament.
 
Estudiarem opcions de futur per a la masia del Forn del Vidre.
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com