dimecres, 13 de maig de 2015

I EL POBLE TAMBÉ ACONSEGUIM QUE AVANCI QUAN ESTEM A L'OPOSICIÓ!

Doncs sí. En lloc de passar-nos els quatre anys de legislatura provocant discòrdies, tensions i conflictes constants, a base de falsetats i mitges veritats, nosaltres hem imposat una nova manera de fer oposició que,per damunt de tot, ha comportat la eliminació de la crispació permanent a la que ens van acostumar socialistes i ICV durant el mandat 2007-2011.
 
I, criticant (només faltaria!) el que no considerem correcte o beneficiós pel poble, el que hem intentat en tot moment, (i crec que ho hem aconseguit) és fer propostes mes rere mes, mirant de cercar acords amb l'únic objectiu d'aconseguir millores, també des de l'oposició, pels nostres conveïns, arrossegant als altres grups municipals a cercar fórmules d'acord que portin al consens pel bé comú i l'interès general.
 
A continuació us detallo alguns exemples clars del que, des de CiU s'ha aconseguit durant aquest mandat que ara s'acaba, liderant l'oposició municipal:
 
Que les persones que es trobaven davant d'una situació de llençament de les seves vivendes, conseqüència d'una execució hipotecària o per una dació en pagament, no haguéssin de fer front al pagament de la plusvalua municipal. I això, abans que vingués establert per llei.
 
Que el ple municipal estimés les nostres propostes sobre bonificacions a la taxa d'escombraries per a famílies monoparentals i nombroses.
 
Que l'any 2012, després que el govern espanyol establís per decret l'obligatorietat de pujar l'IBI a tots els municipis de l'estat, adoptessim l'acord consistent en modificar el coheficient aplicable, i que l'IBI no s'apugés al nostre poble, més enllà de la seva actualització cadastral que va finalitzar l'any passat, i per això observareu com enguany no s'ha incrementat.
 
Que s'incloguin clàusules de caràcter social en tots els processos de contractació de l'Ajuntament a fi d'asegurar la contractació de persones amb situacions de clara vulnerabilitat social i del propi municipi.
 
Que l'Ajuntament contracti una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la RC per a totes les entitats del poble o col·lectius que organitzin activitats al carrer.
 
Que l'Ajuntament reclami a l'estat espanyol el cànon digital que durant els darrers cinc anys ha hagut d'abonar indegudament. Extrem que no han aplicat.
 
Que l'Ajuntament estableixi una nova taxa a imposar a les entitats bancàries que tinguin caixers automàtics al carrer. Acord que tampoc s'ha aplicat ni desenvolupat normativament.
 
Que l'Ajuntament es pronunciés clarament en contra de les diferents apujades de l'IVA.
 
Que l'Ajuntament es pronunciés en diverses ocasions a favor del català a l'escola, del model lingüístic de Catalunya, de la immersió lingüística i contra les diverses sentències judicials i actuacions del govern espanyol atacant un sistema educatiu que s'ha demostrat del tot exitós, i contra el LAPAO.
 
Que l'Ajuntament reclamés a l'estat espanyol una major flexibilització pel que fa al deute de la Generalitat i en conseqüència una reducció de les mesures d'austeritat a les que el govern de Catalunya es va veure obligat a aplicar.
 
Que s'aprovés el Manifest contra la llei de taxes judicials, així com contra la nova llei de demarcació i planta judicial.
 
Que l'Ajuntament aprovés un Manifest en defensa de l'Esport català davant dels constants atacs del govern espanyol.
 
Que s'aprovés una moció en favor del model propi de comerç a Catalunya així com en favor de la llei catalana d'horaris comercials.
 
Que s'aprovés una moció en reconeixement als 25 anys de Ràdio Palau.
 
Moció a favor que es desenvolupin polítiques d'ocupació local, com finalment sí han començat a aplicar.
 
Moció perquè es posi el nom d'en Manuel Carrasco i Formiguera a uns jardins del poble, i també el nom del Rector i Poeta Joan Pujol al Mirador existent en el parc de can Linares.
 
Moció en defensa de les polítiques locals d'habitatge.
 
Moció en contra de la nova llei LRSAL, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, així com la de formular recurs d'inconstitucionalitat de la mateixa davant el Tribunal Constitucional.
 
 
 
Moció en favor d'una llei electoral catalana.
 
Moció contra la suspensió de la llei sobre la pobresa energètica.
 
Moció en favor de la reforma horària.
 
Moció demanant la supressió de les delegacions del govern espanyol a Catalunya.
 
Moció en contra de l'anomenat IVA cultural.
 
Moció a favor que s'adoptin mesures de protecció als treballadors autònoms.
 
Moció d'homenatge a Vicenç Albert Ballester, com a creador de la bandera estelada i denominació d'un carrer amb el seu nom.
 
Moció de declaració d'independència de Catalunya i declarant Palau-solità i Plegamans com a territori català lliure.
 
Moció d'adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir.
 
Adhesió a la Declaració de sobirania del Parlament de Catalunya.
 
Moció a favor de la Consulta del passat 9N, i també de declaració de responsabilitat per haver col·laborat en l'èxit d'aquella Consulta.
 
Es va aprovar la moció d'adhesió a l'AMI, associació de municipis per la independència, però no va prosperar per requerir la majoria absoluta dels membres del plenari.
 
 
I moltes d'altres que, potser amb major contingut polític, però que ja aniré desgranant en futurs apunts.This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com