divendres, 15 d’abril de 2016

ACLARIMENTS SOBRE BEQUES MENJADOR

A ran de determinades informacions aparegudes a la premsa, son diversos els mitjans que m'han adreçat preguntes sobre el funcionament i la dinàmica emprada a l'hora d'atorgar les beques menjador a qui ho sol·licita, i és per això, que voldria resumir de forma breu i aclaridora el sistema actualment existent i el seu funcionament.
 
En primer lloc, cal dir que qui realment aprova o denega les beques menjador a les famílies dels centres escolars de primària que ho sol·liciten, és el Consell Comarcal del Vallès Occidental qui, com sabeu, al no disposar de tributs o ingressos propis de cap tipus, es nodreix gairebé al cent per cent dels pressupostos de la generalitat de Catalunya, així com aportacions, via subvenció, de la Diputació de Barcelona.
 
En aquest sentit, sí que, les beques de menjador escolar que són denegades pel Consell Comarcal, pel fet que els sol·licitants no compleixen amb els barems preestablerts, són ateses, per decisió política del nostre consistori per l'Ajuntament, d'acord amb uns barems aprovats pel Ple municipal, previ informe fonamentat de les Tècniques de Serveis Socials, en base a uns criteris més flexibles i d'acord, en molts casos a les situacions psicosocials de les famílies i d'altres factors, junt amb els econòmics, que fan aconsellable l'atorgament de les beques en qüestió.
 
El pressupost d'enguany que l'Ajuntament destina a beques menjador és el mateix que el de l'any passat, és a dir, un total de 58 000 euros.
 
Per al present curs 2015/16, s'han distribuït d'acord amb el següent detall:
 
Escoles Bressol: S'han sol·licitat un total d'onze beques menjador, de les quals n'han estat aprovades nou, i se n'han denegat dues. Això sempre d'acord amb els criteris preestablerts legal i reglamentàriament. En aquest sentit, com sabeu, de les beques anomenades Garantides, n'hi ha que es cobreixen al 50% i d'altres al 100%. Han estat set les famílies que han obtingut beca del 50%, a les quals s'els ha abonat un total de 548,08 euros. I les dues que han percebut el 100% han rebut un total de 1096,10 euros cadascuna de les dues famílies en qüestió.
 
Pel que fa a les beques menjador destinades a famílies amb fills de Primària, se n'han sol·licitat un total de 193. D'aquestes, el Consell Comarcal, que és qui n'ostenta la competència, n'ha atorgat 95 i n'ha denegat 98. I és aquí on l'Ajuntament n'ha aprovat 76 i, per no complir amb els criteris del propi Ajuntament s'ha vist obligat a denegar-ne 5. Aquí les 59 famílies que han obtingut beca del 50% han percebut un total de 542,50 euros cadascuna. I les 17 famílies que n'han rebut el 100% s'els ha abonat un total de 1085 euros per a cada família per tot el curs escolar.
 
Com sabeu, cal diferenciar entre les beques anomenades Garantides, que s'abonen al 50 o al 100%, i les de l'anomenat Tram variable, amb les que la generalitat vol acabar, després que en el seu dia fossin implantades pel Tripartit, i que responen a criteris massa discrecionals i en funció de la comarca tenen més o menys beneficiaris i respon la seva concessió a situacions poc aclaridores.
 
I és per això que, ara la Diputació de Barcelona, a través de la seva Presidenta, Mercè Conesa, ha optat per fer també una aportació extraordinària a la nostra comarca, com fa uns mesos va fer la pròpia Generalitat, per evitar situacions de greuges comparatius i donar així resposta plenament satisfactòria a totes les sol·licituds que compleixin amb uns criteris clars i diàfans, de tal manera que la beca menjador sigui un veritable dret de tots els nostres infants. tant els de les escoles bressol, com els de primària i els dels centres ocupacionals, com també atenem des de l'Ajuntament!

Libre de virus. www.avast.com