dimecres, 27 d’abril de 2016

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL 2015

Seguint amb el repàs de les dades del 2015, pel que fa a diferents vesants d'interès per a tots els qui llegiu aquest blog, i en relació a la gran diversitat de serveis que es presten als palauencs i plegamanins des de l'àrea bàsica de Serveis socials, vull concentrar-me en aquest apunt al que es refereix a les prestacions econòmiques d'urgència social que, permeteu-me dir, que han estat ateses totes les que s'han sol·licitat, evidentment, perquè complien amb els requisits establerts pels barems legals i els aprovats pel propi plenari municipal.
 
Així, cal tenir en compte que hi ha cinc tipus de prestacions, de les que a continuació us detallo les dades referides a l'any 2015, i que tots els indicadors permeten afirmar que ens mantindrem enguany dins dels mateixos paràmetres.
 
1. Manutenció: Són totes aquelles prestacions econòmiques que serveixen per afrontar despeses de tipus alimentari i de vestit. S'han rebut un total de 287 sol·licituds (totes ateses) de les que 130 corresponen a homes i 157 a dones.
 
2. Habitatge: Són aquelles que tenen com a finalitat atendre el pagament de lloguers, hipoteques o allotjaments alternatius. S'han rebut 79 sol·licituds, de les quals 11 corresponen a homes i 68 a dones.
 
3. Subministres: Han d'atendre el pagament de despeses com la llum, l'aigua o el gas. Es van produir 426 sol·licituds, de les quals 125 corresponen a homes i 301 a dones.
 
4. Farmàcia: Són les que serveixen per afrontar la despesa en medicaments, bolquers o per a l'alimentació de nadons. Es van efectuar 57 sol·licituds, de les quals 18 corresponen a homes i 39 a dones.
 
5. Altres: En aquest apartat s'atenen les necessitats de despesa en matèria de llibres, material escolar,ajuds a l'escolarització, a la mobilitat, etc. S'han demanat i concedit un total de 254 ajuds, dels quals 126 han estat per a homes i 128 per a dones.
 
En definitiva, l'import que l'Ajuntament ha destinat durant l'any 2015 a aquest tipus de prestacions econòmiques anomenades d'urgència social, ha estat de 162.897,64 euros. Per apartats, s'han destinat a Manutenció 65.411,65, a habitatge 36.315,45, a subministres 37.017,79, a farmàcia 3892,94, i a l'apartat d'altres 29.259,81 euros.

Libre de virus. www.avast.com