dijous, 21 d’abril de 2016

PSICOJOVE I PSICODONA: ATENCIÓ PSICOLÒGICA INTEGRAL

De la mateixa manera que en el darrer apunt us vaig oferir tota la informació existent al voltant de les beques menjador, penso que és bo que, mica en mica, us vagi explicant quins serveis es presten des de l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament, tant pel que fa a l'orientació i assessorament, com pel que es refereix a l'atenció personalitzada, ajudes econòmiques, materials i tècnològiques, gestions i tràmits o treballs en grup.
 
Avui em centraré en el servei que, des de fa uns set anys es ve prestant a joves i dones en matèria d'atenció psicològica. Efectivament, es tracta de fer-vos un resum de les principals dades referides a l'any 2015, que us permetran fer-vos una idea de la gran aposta per a l'atenció a les persones que fem des d'aquesta àrea municipal tant i tant important sempre, però sobretot en moments de crisi econòmica i social com la que pateix la nostra societat avui dia.
 
El fet de disposar d'un equip de psicòlegs, especialistes en diferents branques, que atenguin per damunt de tot a dones i joves, no vol dir que només s'atengui a aquests col·lectius. Resulta evident que aquests són els més vulnerables, però això no vol dir pas que no s'atenguin als homes que ho necessiten o a les parelles o familiars de les dones i joves atesos, com així efectivament es fa.
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que el servei d'atenció psicològica Psicodona i Psicojove ha rebut el reconeixement de diversos organismes oficials i institucions, entre d'altres La Red de Ciudades por la Sostenibilidad, de qui hem rebut una contribució econòmica de vuit mil euros, partint de la base que el pressupost municipal destinat a aquest servei puja a un total de trenta mil euros l'any.
 
Les dades de 2015 són les següents:
 
Psicojove: Van ser atesos un total de 38 noies i nois, dels quals 17 van ser homes i 21 dones. El Psicojove assisteix a noies i nois de set a disset anys d'edat. Així, catorze nenes i nens atesos tenen de 7 a 9 anys; de 10 a 12 anys d'edat, han estat 8 els assistits; de 13 a 15, van tractar-se 12 joves;i de 16 a 17 en van atendre a 4.
 
Els transtorns o problemàtiques ateses han sigut: Transtorn psicosomàtic 4, TDAH 4, transtorn de personalitat 1,SAP o Síndrome d'alienació parental 2, problemes de conducta i agresivitat 8 TEA o Transtorn de l'espectre autista 1, Transtorn adaptatiu 6 dificultats emocionals i problemes de relació 13.
 
Pel que fa al servei d'atenció psicològica a les dones, aquestes són les dades de 2015:
Des del Psicodona s'han atès un total de 42 dones, d'edats compreses entre els disset i els setanta-nou anys. Així, de la franja que va dels 17 als 19 anys, s'han tractat 3 dones, de 20 a 29 a 9 dones, de 30 a 39 a 14 dones, de 40 a 49 n'han sigut 3, de 50 a 59 ateses 7, de 60 a 69 n'han estat 5 les ateses i de 70 a 79 una dona.
 
Els motius que han portat a les dones palauenques i plegamanines a acudir al servei d'atenció psicològica Psicodona, Han estat els següents: Problemes psicosocials 32 dones; processos de dol,4; i per violència de gènere a 6 dones.
 
Aquest servei és una gran aposta del nostre consistori que, des de la premisa que per damunt de tot estan les persones, volem mantenir i potenciar. L'us que en fan joves i dones, però també homes que ho necessitin, farà que ens anem refermant en dotar d'una atenció integral a tota la població partint del principi que la vida s'ha de viure amb dignitat i plenitud, i que el benestar de les persones que més ho necessiten és una obligació de tots garantir-lo!

Libre de virus. www.avast.com