divendres, 6 de maig de 2016

DESPRÉS DE LA TEMPESTA VE LA CALMA. O, NO!

Déu n'hi dó el matí i resta de dia que vam tenir dimecres passat a l'Ajuntament! De cop, comencem a rebre missatges en tots els formats possibles informant sobre el fet que a l'Ajuntament hi havia irrompud la Guardia Civil espanyola a la recerca de no se sabia ben bé què! I el primer que fas, si ets fora, és mirar les informacions dels principals mitjans de comunicació. L'ara diria que fou dels primers en parlar dels escorcolls a tres ajuntaments, despatxos, pisos (en total onze llocs) relacionats amb un dels processos per pressumpta corrupció oberts a l'Ajuntament de Tarragona i el de Viladecans. Però, si era per quelcom relacionat amb aquelles dues ciutats, què hi pintava el nostre Ajuntament?
 
De fet, vaig recordar una informació publicada al Crític.cat on, fent referència a aquest assumpte, es deia que el nostre Ajuntament havia contractat els serveis d'una de les empreses que pengen del grup Inipro, concretament, la que responia a la denominació d'Itinere. Però, tot plegat eren simples especulacions, perquè ningú sabia si era d'això del que s'efectuava irrupció a l'Ajuntament, o per alguna qüestió fins ara desconeguda.
 
Per tant, les meves afirmacions o declaracions durant el migdia i primera hora de la tarda del dia 4 de maig, anaven encaminades a deixar clar que, si el que s'investigava per part d'un Jutjat de Tarragona era aquest tema, jo només podia recordar el que, durant els poc més de dos anys en els que vaig tenir responsabilitats sobre l'àrea de Joventut, (finals de 2009 a juny de 2011) sí que es va contractar aquesta empresa, com ja es venia fent des del 2008, de igual forma que es va seguir durant el mandat 2011-2015. Però, com també afirmava, mai vaig conèixer a cap responsable, ni d'aquesta ni d'altres empreses que es presentaven als processos negociats, doncs aquesta era una qüestió que treballàven els tècnics de l'àrea d'acord amb les instruccions rebudes de Secretaria i Intervenció. Procediment negociat, que, en definitiva, consisteix en que, per a contractes no superiors a cent mil euros, es procedeix a efectuar invitació a tres empreses diferents per a que aportin pressupostos, i a partir d'aquí, són les tècniques de l'àrea amb la supervisió de Secretaria i Intervenció qui fa la feina, i amb tots els informes favorables, es porta a la Junta de Govern perquè s'aprovin.
 
Les referides contractacions s'han anat efectuant, i així continua, ara amb d'altres empreses, per disposar d'una dinamitzadora del teixit associatiu juvenil, per tenir un agent de salut jove, i en algun cas, per monitoritzar les aules d'estudi nocturnes durant les èpoques d'exàmens, a lEspai Jove l'Escorxador.
 
Amb molt bon criteri, des d'alcaldia es va convocar als disset regidors/es del consistori a una reunió a les set de la tarda, on l'Interventor municipal i el cap dels Serveis Jurídics van explicar amb pels i senyals, que el nostre no era un ajuntament investigat, sino que el que es cercava era informació sobre l'empresa Itinere i els contractes que la van unir amb el nostre Ajuntament. Que en cap cas es va voler mantenir cap contacte amb tècnics ni responsables polítics, més enllà de requerir només la presència de l'advocat, la Secretària i l'Interventor. També vam saber que, la documentació requerida els hi fou lliurada de forma immediata, i que el que va comportar més temps d'espera fou la necessitat de fer còpies digitalitzades, una per una de cada document.
 
El problema d'aquestes situacions, sempre és la mala imatge que es dona del poble, de la Política, etc, que ens porta a considerar-ho tot com un campi qui pugui general.
 
Però, en definitiva, calma i tranquil·litat, i agraïment a la inmensa majoria de les forces polítiques amb representació al consistori, que, de la mà dels tècnics municipals, interventor i cap dels serveis jurídics, han entès perfectament quina ha estat la situació que ens ha afectat. Aquí no hi ha ningú acusat de res, i només s'ha cercat documentació per part d'un jutjat per tal de disposar de major informació sobre una determinada empresa que, al mateix temps, formava part d'un altre grup d'empreses involucrades en aquesta investigació judicial procedent d'una denúncia inicial de la CUP de Tarragona.
 
No em dedicaré de cap manera a contestar insinuacions extranyes sobre si els procediments emprats eren poc ètics, tot i que legals, doncs, ja he dit que sempre s'ha actuat d'acord amb les instruccions i recomanacions de tècnics, supervisors i fedataris públics. Ni tampoc respondré aquí, amb qui es pensa que ha trobat el seu gran tresor, afirmant que jo passava per allà i no en vull saber res, o que jo ja vaig ser regidor als anys noranta i altres bestieses que, com sempre, només busquen el fer mal perquè sí.
 
Els fets són els que són, i com sempre, el temps és qui dona i treu la raó.
 
El que no es pot acceptar és afirmacions com les que ha fet el nou regidor no adscrit, Heras, que s'irroga representacions que no té, acusant al Govern municipal de poc transparent, quan fou pràcticament l'únic que no va assistir a la reunió informativa convocada a l'efecte! Si el que ell practica és la "nova política", aleshores, sí que estem arreglats!
 

Libre de virus. www.avast.com