dilluns, 9 de maig de 2016

NOU CONSELL ASSESSOR DEL COMERÇ I DEL CONSUM

Si repasseu les cròniques que, de forma habitual, escric després de cada ple, comprovareu com fa un parell de mesos el plenari municipal va aprovar, a proposta meva, la modificació dels estatuts del Consell municipal assessor del Comerç i del Consum. Es tractava d'intentar despolititzar al màxim aquest òrgan, fent-lo més participatiu, més consultiu i que realment servís com a instrument de gran utilitat per als nostres comerciants i prestadors de serveis.
 
En aquest sentit, considerant que fins ara els membres que el conformàven eren: un representant per cada Grup municipal amb representació al consistori,, un President, que sóc jo com a Regidor de Comerç, un vicepresident que és l'actual Regidora de Consum, Carme cabeza, i un representant de cadascuna de les associacions de comerciants del poble. És a dir, un de l'Associació de Comerciants, i un altre de l'Associació Illa Comercial Palau.
 
A partir d'aquí, vam estar d'acord en que també en fos membre la Tècnica o treballadora municipal de l'Àrea de Comerç, Turisme, Fires i Mercats per una banda, i per una altra, un representant de la Cambra de Comerç de Sabadell i un altre de PIMEC Comerç del Vallès Occidental. Així, s'incorporaven al Consell, la Catalina Marín, de l'àrea de Comerç de l'Ajuntament, el Sr. Josep Maria Porta de la Cambra de Comerç i el Sr. Jordi Obradors, de PIMEC Comerç del Vallès Occidental. D'aquesta manera, amb independència dels dos representants de les associacions dels comerços palauencs i plegamanins, aconseguim aportar una visió molt més professionalitzada i tècnica a aquest òrgan que ha d'ajudar a fer que les seves deliberacions i dictàmens esdevinguin cada vegada més útils per a l'Ajuntament i els comerciants del nostre poble.
 
Un cop al ple ordinari del mes d'abril es van aprovar els nomenaments en qüestió, fou convocat el Consell, en el que ja es van incorporar els nous membres.
 
Dijous passat va tenir lloc la primera sessió d'aquest nou consell, en el sí del qual es va poder fer l'oportuna valoració de la primera edició del Comerç Fest durant els dies 9 i 10 d'abril, que per cert, va sorprendre la valoració positiva de totes les parts, com sempre amb aspectes a millorar, com per exemple la difusió minsa que enguany es va fer de l'event. Per tant, a partir d'aquesta bona sensació, caldrà començar a preparar entre tots l'edició del proper any i, en conseqüència, repensar entre tots, de forma clara i participativa la procedència o no de reconsiderar Fira Palau, reestudiar-la o fer quelcom que resulti útil i còmode per a comerciants, entitats i Ajuntament.
 
Però, en el mateix Consell també es va poder valorar l'edició d'enguany del Mercat Medieval, la propera celebració de la Fira de la Terra els dies 21 i 22 de maig, coincidint per primera vegada, i fusionant-se amb la festivitat pagesa de Sant Isidre, el Fora Stocs que tindrà lloc el diumenge 12 de juny a la Plaça de ca l'Estruch coincidint amb la Fira d'antiquaris de cada segon diumenge de mes, el Happy Hours d'obertura de les botigues fins a les onze de la nit el proper divendres 1 de juliol, i d'altres iniciatives molt ben valorades per totes les parts.
 
vam també aprofitar per comentar i encarrilar la forma d'aplicar la moció que fa un parell de mesos va presentar ERC sobre l'adhesió del nostre consistori a la campanya "No Puc Esperar"! de persones que pateixen determinades patologies que els fa necessari haver de recórrer amb urgència a un lavabo, cosa amb la que també els comerciants es van mostrar disposats a col·laborar-hi.
 
Finalment, per part de la Regidora Cabeza es va mostrar els bons resultats de les polítiques de Consum del nostre consistori, amb un extraordinari servei prestat per l'OMIC, Oficina municipal d'Informació al Consumidor, d'acord amb els Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona, on es demostra que estem força per davant de la mitjana de la resta de municipis semblants al nostre de tota la demarcació provincial.
 
El que cal destacar, per damunt de tot, és la gran aportació tècnica, d'experiència i de coneixement que ha comportat l'incorporació dels nous membres. Poc a poc, anem millorant en qualitat, en assessorament i en potenciació del nostre teixit comercial!
 

Libre de virus. www.avast.com