dimecres, 18 d’octubre de 2017

ARTICLE 155

Parlem molt del famós (i fastigós) article 155 de la Constitució espanyola de 1978, que va votar només un 20% de la població actualment viva. Sembla que un dia d'aquests el govern espanyol el posarà en marxa, després dels corresponents requeriments i respostes que aquesta setmana criden l'atenció dels mitjans. Com si no fés ja temps que l'està aplicant!
 
Voldria reproduir l'article en qüestió, i en castellà, de forma literal perquè tothom s'en pugui fer una idea clara i l'interpreti segons el seu criteri.
 
Artículo 155.- 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interès general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
 
I fins aquí l'article del que tothom parla! Hi ha algú a qui li quedi algun dubte de qué està dient aquesta norma?
 
Com diuen els espanyols, la Constitución, és la "Ley de Leyes, norma fundamental del Estado" i tot aquell llenguatge tant florit i imperatiu que els agrada utilitzar.
 
Escoltem als uns dient que això és inaplicable..., d'altres que consideren que contradiu diferents disposicions de la pròpia Constitució.... Tot el que volgueu. Però, si llegim el que diu literalment, arribem a la ràpida conclusió, que l'Estat espanyol pot fer el que li doni la gana amb la Generalitat. La pot suspendre, pot donar ordres a qui vulgui i pel que vulgui. I és que, això d'atemptar contra el que ells anomenen "Interés general", és molt fàcil en el contex actual.
 
Per tant, si això és així, i és evident que no pot ser d'una altra manera, convindreu amb mi que ha arribat l'hora definitiva de la Declaració de la Independència. El sol fet d'activar el mecanisme (que ja fa temps que es ve fent per altres vies) de l'article 155, vol dir que hem de marxar d'Espanya, desconectar, desfer-nos com sigui d'aquest estat opressor i tercermundista.
 
L'únic article de la Constitución que recull els nostres drets a hores d'ara, és el 10:
 
Artículo 10.- 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos son fundamento del órden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
 
Cal doncs afegir aquí cap comentari? Tenim clar què diu la Declaració Universal dels Drets Humans sobre el Dret de tots els pobles del món a l'Autodeterminació? Tenim clar què diu el Conveni Internacional sobre Drets Polítics i cívics subscrit per Espanya l'any 1977?
Oi que ho tenim clar?
 
Doncs, a la vista dels Resultats inequívocs del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya celebrat el passat 1 d'octubre, que si va patir d'algun tipus de mancança va ser només per la violència contra la població perpetrada per les forces militars i policials espanyoles, no podem més que procedir d'immediat a Proclamar solemnement la República catalana com Estat independent dins del concert internacional dels Estats lliures del món!
 
La resta vindrà sola. Els reconeixements, potser lentament, però els tindrem. Si nosaltres desconectem mentalment i de facto, com molts ja hem fet, el Dret Internacional s'ha d'imposar perquè no pot ser de cap altra manera. Està bé oferir diàleg. Que si volen, podem acordar com i quant, i sota quins criteris fem un nou referèndum. Però, si la resposta és l'article 155, la nostra reacció ràpida i sense dubtar-ho ni un segon, ha de ser la Declaració de la independència!
 

Virus-free. www.avast.com