divendres, 26 d’abril de 2019

PLE ABRIL 2019: THE END!!!

Tot comença i tot s’acaba. I mentre dura, cal aprofitar les oportunitats, aprendre molt del que hi passi, treballar, gaudir…, en definitiva, tirar endavant amb uns projectes! I quan s’acaba, s’obre un altre ventall d’oportunitats que també cal aprofitar al màxim. És a dir, que quan es tanca una porta s’en obren d’altres.

 

I, encara que les properes eleccions municipals tindran lloc el 26 de maig i que l’actual mandat finalitza el dia 15 de juny amb la constitució del nou consistori, ahir va tenir lloc el darrer ple ordinari d’aquesta legislatura. Caldrà, en els propers dies, algun tipus de valoració del que ha significat pel nostre Grup municipal i per a mi personalment aquest mandat municipal tant combuls per les circumpstàncies del país. Avui però, entenc que toca, com cada mes, explicar els diferents punts de l’ordre del dia d’un ple que, per cert, no és encara el darrer, ja que el proper dilluns 29 d’abril encara s’en celebrarà un d’extraordinari tot i que circumpscrit només a fer el sorteig dels membres de les diferents meses electorals per a les eleccions municipals i europees del 26 de maig.

 

Com us anunciava ahir via xarxes socials, sembla que el Govern socialista/Ganemos amb el suport incondicional de C’s sortint, li han picat les presses a finals de mandat per aprovar qüestions de caràcter urbanístic que en cap cas es poden considerar d’urgència. Si el mes passat van decaure de l’ordre del dia alguns punts pel fet de no disposar l’oposició de cap tipus d’informació detallada al respecte, sí que van mantenir-hi, al menys, sense que haguem entès encara les raons, el tema de la sol·licitud de cessió de l’Avinguda Catalunya (C143) en el sector del polígon de Llevant, per entendrens entre la rotonda d’entrada al poble fins a can Maiol. Això no tenia, ni té, cap sentit, menys des que per part dels tècnics municipals s’ens van oferir més explicacions, ja que estem demanant la cessió d’una via, sense finançament ni res a canvi, sense conveni, que diu que s’està negociant…, i sense saber encara com serà el projecte definitiu a executar per part de l’Incasol. Però, tot plegat ja ho vaig valorar en la crònica del ple del mes passat. En aquest cas, ens van portar la modificació puntual del POUM per tal de subsanar errors detectats en la destinació del sòl comercial a la zona de la Pedra Llarga, que hi vam donar suport ja que, efectivament, es tracta d’un error que ara sí farà possible que aquest metres es puguin o no destinar a comerços, sense fer-ho obligatori. Però, també van voler fer passar per error, quelcom que no tenim tant clar que ho sigui. Es tracta de la zona de can Llonch, on sota el mateix argument que a la Pedra Llarga, a la pràctica s’incrementa la volumetria constructiva, passant de planta baixa més un a més dos i més tres. Tampoc es deixa clar si l’espai destinat a comerços se li ha de restar el destinat a zones comunes, ascensors i aparcaments, es produeix una distorsió important respecte del que ja hi ha construït a l’altra banda del carrer, i sobretot, que es produeix una discrepància important entre la normativa del POUM que consta en els Planells i la que consta a la fitxa, on sembla que ha de primar aquesta última. Però tot plegat es fa, segons es diu, perquè els tècnics ho diuen, perquè és ara quan s’ha detectat… i el més preocupant, diu un dels tècnics, que tal i com estava previst fins ara, la construcció futura no sortiria a compte als promotors. És evident que, no entenent per res del món tanta pressa a final de mandat, més el que us acabo de dir, vam votar-hi en contra, tot i que va resultar aprovat per ampla majoria. Un altre punt urbanístic és el relatiu a la falla. Sí que és cert que es tracta d’una aprovació provisional i que la definitiva l’ha de fer la generalitat via Comissió provincial d’Urbanisme. Però, de la franja de quinze metres de protecció sense poder-hi construir a banda i banda de la famosa falla, ara passem a diferents nivells de protecció, restringint-se només a cinc metres el perímetre on restarà prohibit executar cap nova obra. Per a la resta de deu metres sí que es podrà construir sota determinats condicionaments. Ens posen damunt la taula informes de l’Institut Cartogràfic de catalunya, també de l’Agència Catalana de l’Aigua…, però no ens acaba de convencer, com tampoc entenem aquestes presses de darrera hora. Ens vam abstenir per entendre que la responsabilitat última la tindrà la generalitat i no pas l’Ajuntament.

 

També en l’ordre urbanístic, es va aprovar el pla especial que farà possible la construcció de la futura biblioteca municipal, la qual cosa vam recolzar de forma entusiasta.

 

A nivell econòmic, la cinquena modificació de crèdits d’aquest exercici. Canvi de partides de diversos imports, entre els quals del fons de contingències per fer front a una important reclamació via contenciós administratiu, de la que ja parlarem algun dia amb calma, o canviar els diners previstos per a la fase final de la Champions de hoquei patins per si s’hagués celebrat al nostre poble per fer aportacions en l’àmbit de l’esport. O, com ja sabíem, ja que no es farà la rotonda del carrer Indústria amb l’avinguda Catalunya, repartir aquells set-cents cinquanta mil euros en altres inversions en diversos vials del poble. Una pròrroga de dos anys en la concessió del servei d’aigua potable amb l’empresa CASSA, per donar temps a fer els estudis necessaris, als que ens vam comprometre en el ple del mes passat, que hauran de determinar la viabilitat de municipalitzar aquest servei gestionant-lo directament des del consistori. També, l’aprovació dels premis de l’emprenedoria d’enguany amb canvis poc significatius respecte dels que ja havia deixat ben establerts la Laura Navarro com a regidora de l’àrea d’Empresa i Ocupació. Finalment, a banda d’altres qüestions de pur tràmit, es va portar a aprovació el plec de clàusules administratives per portar a terme una concessió per activitats culturals a part de la masia de can Falguera, on ja hi ha concedits alguns espais a entitats com l’Associació de veïns del barri, a la colla de Geganters i grallers així com a la Societat Coral la Unió. Però, no entenem les raons per les quals, després que el regidor Jordi Pujol ja va deixar preparat l’esborrany d’aquestes clàusules abans de deixar el Govern a l’octubre de 2017, ni s’han dignat a parlar-ne amb ningú, ni han consensuat res, ni són les mateixes qque teníem preparades d’antuvi…, i s’esperen també al darrer ple a posar-ho damunt la taula sense més. Ara, un cop passat el periode d’exposició pública ja es podran presentar projectes per tal de poder ocupar aquella masia que, recordem-ho, s’ha pogut restaurar i recuperar gràcies al més d’un milió i mig d’euros que vam aconseguir dels pressupostos generals de l’Estat durant el nostre Govern en el mandat 2007/2011.

 

A l’apartat de les mocions, una per posar el nom de dones a tres carrers del municipi, després del concurs realitzat a l’entorn dels actes celebrats amb motiu del 8 de març, entre les que vam poder afegir a darrera hora a la Néus Català, que ens va deixar a l’edat de 103 anys ara fa poques setmanes; llàstima que, d’acord amb la normativa vigent no es podrà posar el seu nom a un carrer o espai de la vila fins que no hagin transcorregut al menys cinc anys des del seu traspàs. I la darrera de les mocions, de la mà de C’s que actuava en representació de la Societat de Caçadors l’Alzina del nostre poble que, per genèrica i poc clarificadora en els acords proposats no vam tenir altra opció que votar-hi en contra, malgrat reconèixer la necessitat de l’activitat de la caça en qüestions tant importants com les dels porcs senglars. Però, de fet, ni tan sols semblava una moció. Era una mena de declaració institucional en suport a la caça on semblava que es demanés el foment d’aquesta activitat així com la dels ocellaires per part de l’Ajuntament. Nosaltres considerem que el que cal és una adequada regulació. Ara, demanar el foment a l’Ajuntament, ja és tota una altra cosa!

 

Al final, a l’apartat de precs i preguntes, al tractar-se del darrer ple del mandat, cap prec ni cap pregunta per part de ningú. Això sí…, despedides per part de tots els i les regidores amb una mica de tot: Emotivitat sincera, paraules sinceres i sentides, alguna intervenció de pur tràmit o quedar bé, i perquè no dir-ho, una mica d’hipocresia. De tot, com a la vida mateixa!

 

Només voldria remarcar les paraules molt, però que molt emocionades del company i amic Regidor Jordi Pujol recordant quan el vaig trucar perquè formés part de la llista de CiU al 2015 que jo encapçalava. No m’hauria imaginat mai aquesta situació. Demostra que, tant pel que fa a ell com a la Laura Navarro que ara encapçalen la candidatura de Junts per Palau, va ser tot un encert. Que hem compartit durant aquests quatre anys grans moments que espero seguir compartint encara que ja sense que jo sigui regidor. N’hi ha molts que diuen que a l’ajuntament no hi han anat a fer amics. Doncs, jo sí. N’hi he fet i molts. Del meu partit i dels altres.

Tothom hauria de passar per l’Ajuntament, ja sigui com a regidor de l’oposició o de Govern i conèixer el seu funcionament. Segur que moltes coses es veurien diferent i es treballaria d’una altra manera!

 

En els propers dies em comprometo a fer una mica de valoració personal i política d’aquest mandat i dels dotze darrers anys en que he estat regidor a l’ajuntament. De moment, quedem-nos ara amb el resum estricte del darrer ple ordinari de la legislatura 2015/2019!