dimecres, 13 de gener de 2010

AMB EL PRESSUPOST AHIR APROVAT, TINDREM LA TAN ESPERADA NOVA COMISSARIA!


L’equip de govern aprova uns pressupostos amb un marcat accent social i garantint la inversió malgrat la crisi

El consistori incrementa el deute només un 1% respecte al 2007 i es consolida com a un dels menys endeutats de la comarca

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va aprovar ahir al vespre, en un ple extraordinari, els pressupostos municipals per a l’exercici de 2010. Els comptes van sortir endavant amb els vots a favor de l’equip de govern (format per CiU, ERC i PP), mentre que els grups de l’oposició (PSC i ICV-EUiA) van votar-hi en contra, malgrat el suport a les ordenances fiscals aprovades per tots els grups municipals.

Es tracta d’uns pressupostos “amb contenció en la despesa, amb un marcat accent social i econòmic i que aconsegueixen mantenir els comptes equilibrats”, va destacar el regidor d’Economia, Albert Font, en presentar-los al ple. A més, i dins el context de crisi econòmica, amb els pressupostos aprovats “l’Ajuntament fa un gran esforç per mantenir la inversió, generar treball i garantir els serveis”, segons va subratllar l’Alcaldessa, Mercè Pla.

Per a l’exercici de l’any 2010 es presenta un Pressupost Únic amb un import global de 17.403.908,48€, equilibrat entre el Pressupost de Despeses i el d’Ingressos. Segons el govern, el pressupost compleix amb els objectius de govern i de superació de la crisi econòmica existent.

“El primer objectiu de l’equip de govern és que aquests pressupostos donin els serveis bàsics i obligatoris”, apunta l’Alcaldessa, Mercè Pla. Paral•lelament “es fa un gran esforç en el foment de l’ocupació i l’economia alhora que s’enforteix la protecció social per ajudar les persones més afectades per la crisi”, especifica Pla, donat que els pressupostos del 2010 incrementen en un 52% —respecte al 2009— la dotació per a les ajudes socials. Els pressupostos preveuen igualment col•laborar en la dinamització d’aquells sectors que creen riquesa a la vila, i evitant la destrucció de llocs de treball i per aquest motiu, s’incrementa un 40% el pressupost per l’àrea de DESOC, que contempla temes de desenvolupament i serveis d’ocupació. Finalment, es preveuen fortes inversions en infraestructures i equipaments estratègics per posar al dia les mancances del municipi, que també “han de ser servir per dinamitzar econòmicament el poble”, remarcava l’Alcaldessa.

Amb tot, la situació econòmica actual fa preveure una davallada important dels ingressos de l’Estat, així com d’alguns impostos relacionats amb l’activitat econòmica com són l’IAE, l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys i l’ICIO, que juntament amb l’increment de 2 punts de l’IVA a partir del juliol, fan preveure una davallada d’ingressos corrents d’aproximadament 800.000€.

Tot plegat ha fet que els pressupostos hagin de preveure endeutament per a l’any 2010, per tal de mantenir la inversió tot i la davallada d’ingressos. L’endeutament previst arriba al 58%, una xifra que està dins dels marges que estableix la llei d’hisendes locals, que permet un endeutament de fins al 110% i enguany, amb caràcter excepcional, fins al 125%. “Després de dos anys reduint les xifres d’endeutament, hem hagut d’augmentar-lo per fer front a la crisi i mantenir els objectius esmentats”, va argumentar el regidor d’Economia. “Quan vam entrar al govern al 2007, en plena bonança econòmica, el consistori registrava un endeutament del 57%; ara, al bell mig d’una gran crisi només l’hem augmentat un 1% respecte a aquell any”, va recordar Albert Font.

Segons el govern, el desequilibri per la caiguda d’ingressos s’ha compensat parcialment amb una previsió d’augments en la recaptació d’algun impost directe, com l’IBI, i amb l’aplicació en despesa corrent de part del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat (FEOS). Mercè Pla ha recordat es fa palès que “el FEOS servirà com a solució temporal per reequilibrar parcialment el pressupost de despesa corrent, però en cap cas serveixen com a solució definitiva si no es consolida un nou sistema de finançament per als ajuntaments que permeti fer front a les creixents necessitats de serveis i competències”.

La inversió en infrastructures per al 2010 es veu protagonitzada per dos grans projectes, que ja s’havien inclòs inicialment en exercicis anteriors i que aquest pressupost completa el seu finançament. “Es tracta dels projectes de la creació d’una Zona de Vianants al centre i de la construcció de la nova comissaria de Policia Local. Cal destacar que aquests dos projectes han rebut finançament d’altres administracions ja al 2009, com el PUOSC, els fons de la Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona i els fons europeus FEDER”, especificava l’Alcaldessa. Es completa el seu finançament amb fons municipals, mitjançant l’endeutament.