dimarts, 2 de març de 2010

SOBRE EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2010

l pressupost 2010 prioritza els serveis als ciutadans que competen a l’Ajuntament per llei, els serveis socials, el foment de l’ocupació i les inversions en equipaments i via pública.
Baixen gairebé tots els ingressos, sobretot els que venen de l’Estat.
És el pressupost dels darrers 15 anys on menys puja la despesa de personal.
Els sous de càrrecs polítics serà el 3r. any consecutiu sense variació. L’única variació aquesta legislatura va ser l’any 2008, amb un increment de l’IPC.
Les despeses generals segueixen per sota de les aprovades el 2007.
L’endeutament es manté en el nivell del 2005, molt per sota del permès per la llei. Fent de Palau-solità i Plegamans un dels ajuntaments menys endeutats.
La situació financera està sanejada, tot i que la tresoreria municipal es veu afectada per l’increment de pendents de cobrament, fins més de 5 mil·lions d’€.