dijous, 22 de desembre de 2011

SATISFACCIÓ PER HAVER DEIXAT UN AJUNTAMENT DELS MÉS SANEJATS DEL PAÍS!

CiU lamenta que l'equip de govern aprovi un pressupost sense ambició, deixant de banda projectes de la passada legislatura"El grup Municipal de Convergència i Unió de Palau-solità i plegamans valora molt positivament que l’equip de govern actual hagi pogut aprovar un pressupost que creix lleugerament pel 2012. Això, referma que la situació de les finances municipals és correcte i permet aprovar un Pressupost que no segueix la tendència de molts pressupostos de la majoria de pobles i administracions catalanes. El Govern de CiU, ja va fer els deures al respecte, durant la darrera legislatura, on es van ajustar moltes despeses ja des del primer any 2008.Pressupost per anar tirant

A banda d'això, entrant a valorar el contingut del pressupost en sí mateix, els responsables de CiU a Palau-solità i Plegamans, lamenten que ens trobem davant d'un pressupost per anar tirant. Malgrat l'increment, el pressupost no va més enllà de la política d'anar tapant forats, sense aspirar a aprofitar pràcticament cap de les subvencions i projectes que el Govern de CiU va deixar encarrilats. Així, el regidor de CiU, Enric Feitó ha manifestat que l’actual pressupost “no preveu pràcticament cap subvenció significativa, no contempla finançament de cap tipus per donar compliment al contracte de la Piscina, ni a poder acabar i donar un ús a la Masia de Can Falguera, no preveu tampoc finançament per la remodelació de l'Avgda. Catalunya ni altres projectes que estaven planificats i parcialment finançats amb algunes subvencions que no queda clar com acabaran”. També sembla que s'atura la modernització de l'administració, amb un reducció molt important en els projectes informàtics.Pel que fa a la prioritat en la despesa, des del Grup Municipal es vol posar de manifest que les variacions vers l'anterior pressupost aprovat per CiU és petita, tot i que “veiem amb preocupació com es redueixen molt significativament àrees importants de cara a la promoció del treball i l'ocupació i la dinamització econòmica” apunta Feitó. Així com les reduccions en el suport a col·lectius socials com la gent gran, la dona i entitats de tot tipus. També s'observa que hi ha una lleugera reordenació de com es reparteix la despesa a l'àrea de serveis socials, incrementant la despesa en ajuda social en genèric, però reduint les ajudes en residències a la gent gran. Tot i així, veiem com es consolida la dotació feta a l'àmbit de Serveis Socials en general, que tan va prioritzar el Govern de CiU, passant de poc més de 50 mil euros l'any 2007 als més de 300 mil actuals.Manca de respecte vers l’oposició

CiU també vol posar de manifest la manca de respecte de nou vers l'oposició municipal, pel fet que no s'ha facilitat la documentació complerta del pressupost fins el mateix dia del Ple. Qüestió que va suposar tantes crítiques per part dels membres de l'actual govern durant la darrera legislatura, quan, fins i tot la Sra. Marcuello, va abandonar el plenari perquè se li havia entregat la documentació "només" cinc dies abans de la comissió informativa. A l'oposició actual no se li va donar fins el dia mateix del Ple, o sigui cinc dies després de la comissió informativa. Tot i així, els regidors de CiU van actuar amb molta més responsabilitat i serenor, i van participar del Ple normalment. Això no treu, que el grup municipal de CiU fes constar en l'acta de Junta de Portaveus la seva queixa.En resum, CiU no pot recolzar un pressupost sense cap ambició, que penalitza el desenvolupament del municipi sense impulsar res de nou, que atura tota l'empenta que duia l'anterior govern, fins i tot tira enrere temes ja molt avançats, i tot això ho fa amb un pressupost que creix, i en el que no se'ns ha permès cap tipus de participació.