divendres, 30 de setembre de 2016

PLE SETEMBRE 2016: NOMÉS MOCIONS

Dic que només s'hi van portar mocions de caire polític, presentades tant pel Govern com per alguns dels grups municipals. Però, en realitat, el principal punt que s'hi hauria d'haver tractat, era l'anomenat Codi Ètic. Aquest Codi que ha de guiar l'activitat i comportament dels representants polítics al consistori, va ser un compromís doble. I és que, d'una banda, s'hi va comprometre l'equip de Govern en el pacte subscrit al principi del present mandat, i per una altra, fou un acord del plenari, pel qual tots plegats ens comprometiem a portar una proposta al ple perquè fos aprovada per unanimitat, després d'una negociació prèvia i un consens final.
 
Amb tot, a nivell de Comarca, i d'un gran treball portat a terme per la Comissió de la Transparència del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per cert, presidida per la CUP, es va aprovar pel ple del Consell Comarcal i per unanimitat de totes les forces polítiques allà representades, que són les mateixes que al nostre poble, un Codi Ètic que, tal com es va manifestar en la seva aprovació en el passat mes de juliol, havia de servir de referent a tots els municipis de la comarca, perquè, prèvia adaptació a cada realitat municipal, fos portat als plenaris dels diferents ajuntaments amb l'objectiu que també s'aprovés per unanimitat.
 
Així, a finals del mes de juliol, un cop feta l'adaptació al nostre municipi per part de Secretaria del nostre Ajuntament, va ser lliurat als disset membres de la Corporació, a fi que fessin les pertinents propostes i fos finalment aprovat pel ple del mes de setembre.
 
La veritat però, és que arribats a la Comissió Informativa del dijous 22, alguns grups de l'oposició van demanar la seva retirada de l'ordre del dia, al·legant que volien fer-hi determinades aportacions i que fos inclòs, en tot cas, a l'ordre del dia del plenari del mes d'octubre.
 
Dit això, només ens queda l'esperança que la voluntat de tots plegats sigui la d'assolir un acord unànim al respecte, partint de la base que la proposta que tenim damunt la taula ja recull totes les sensibilitats, i tothom haurà hagut de renunciar a determinats aspectes plantejats en la negociació que cadascun dels nostres grups polítics van portar a terme ja a nivell comarcal. A l'octubre es desvetllarà.
 
Feta aquesta prèvia, que només pretén justificar la raó per la qual, en el plenari d'ahir només s'hi van tractar mocions, va començar el ple amb la moció presentada pel nostre grup i l'adhesió d'ERC en suport al Correllengua 2016, que ahir vaig reproduir en aquest blog. Va rebre el suport de tots els grups i regidors a excepció de C's i el Regidor Heras, amb el discurs aquell de l'exclusió del castellà a catalunya..., i tot el que ja ens sabem, que no val pas la pena que repetim. Suposem el que hauria votat la representant del PP, però ahir no va assistir a la sessió. I, la següent moció, la va presentar C's demanant el reconeixement del bilingüisme a catalunya, que tota la documentació del nostre consistori fos en català i en castellà, també la pàgina web i totes les rotulacions de l'Ajuntament. El més graciós és que es demanava la modificació del Reglament d'us lingüístic municipal, que pel que es va veure, ni han vist ni llegit mai, i ni tan sols saben si existeix. No cal dir que la moció fou desestimada per tretze vots en contra i només tres a favor.
 
L'equip de govern va presentar-ne dues. Una referent a la necessitat de resoldre d'una vegada tota la situació relativa als trens de rodalies, que es va aprovar per unanimitat, i una altra referent a donar suport als acords de pau a Colòmbia entre el govern d'aquell país i les FARC, que esperem sigui ratificat pels seus ciutadans en el referèndum (sí, he dit referèndum)! que s'ha de celebrar aquest proper diumenge. Moció que també fou aprovada per la unanimitat dels presents.
 
Per part d'ERC, amb tota la bona voluntat, es va presentar una moció demanant la creació d'una oficina d'habitatge al nostre poble, o al menys que es cerqués la manera que les persones possibles usuàries tinguessin un accés més fàcil a alguna de les oficines d'habitatge de poblacions veïnes que sí disposen d'aquest servei, ja que el mateix es presta en general, per part del Consell Comarcal. De les diverses peticions que incorporava, totes elles ja s'estan portan a terme, i si hi ha persones que no poden acudir físicament al Consell comarcal, són els seus tècnics els que es desplacen a l'edifici de Serveis Socials de Palau per atendre personalment a qui ho sol·liciti. I és només per això que el Govern es va veure en la necessitat de votar-hi en contra. I és que, no et pots comprometre a fer quelcom que ja estàs fent!
 
Finalment, ICV en presentava una per demanar que les escoles de la comarca afectades per l'amiant, fossin concretades i es posin en marxa tots els mecanismes per combatre i reparar aquesta greu problemàtica. Es va aprovar per unanimitat, al incloure un apartat on es fa constar que, entre aquestes escoles, no n'hi ha cap de Palau-solità i Plegamans.
 
Precs i Preguntes i cap a casa, que el proper mes toquen Ordenances Fiscals i el següent els Pressupostos municipals!
 Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com