dimecres, 29 de juliol de 2009

SALVEM EL POBLE

ACORD DE EL COMITÈ EXECUTIU DE CiU de PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS EN RELACIÓ A L’AFECTACIÓ AL NOSTRE POBLE DEL PLA TERRITORIAL
METROPOLITÀ DE BARCELONA

CiU expressa la seva satisfacció per la resposta ciutadana al que suposa un atac a l’autonomia municipal i a la idiosincràsia del propi municipi i s’adhereix a les més de 3.600 signatures presentades per la plataforma Salvem el Poble en contra de les prescripcions d’un document tant indigne per a Palau-solità i Plegamans. I aclareix els motius pels quals estem en contra del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que ens imposa el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. Els motius són:
1. Vulnera totalment l’autonomia local.
2. No té en compte la voluntat de la gent de Palau-solità i Plegamans.
3. Planteja un creixement desmesurat en extensió i en densitat.
4. Desprotegeix determinats sòls que es consideren que haurien de ser d’especial protecció agrícola i/o forestal.
5. Incompleix les determinacions del Pla General del municipi.
6. Permet creixements en la perifèria del terme municipal de Palau-solità i Plegamans que formen part dels termes municipal veïns.
7. Planteja de manera equivocada que el IV Cinturó sigui una via de cornisa de separació entre el sòl urbà i el no urbanitzable i genera una gran pressió urbanística.
8. Proposa un traçat de la xarxa ferroviària que passa per zones poc aconsellables. CiU de Palau-solità i Plegamans es posa a disposició de la Plataforma ciutadana “Salvem el Poble”, oferint tots els seus mitjans, militants, comité executiu local, regidors a l’Ajuntament, parlamentaris, ... per treballar per aconseguir que el PTMB escolti el poble i el tingui en compte de cara a l’aprovació definitiva.

Comitè Executiu Local de CiU

Palau-solità i Plegamans 27/07/2009