dimecres, 8 de juliol de 2009

VOLEM DECIDIR PER NOSALTRES MATEIXOS EL FUTUR DE PALAU!

Pla Territorial Metropolità de Barcelona
PTMB
Si vols saber l’afectació d’aquest pla al nostre poble
Si et preocupa el futur del teu poble
DIA 13 DE JULIOL
8 DEL VESPRE
AUDITORI DE CAN CORTÈS
INFORMA’T!
El Pla Territorial es troba en el tràmit de la seva aprovació inicial, i en el període d’exposició pública, en el qual es poden presentar les al·legacions i propostes pertinents al document, fins al 24 de juliol.

Aquest Pla incideix de manera decisiva en el municipi de Palau-solità i Plegamans. Moltes de les determinacions d’aquest document afecten en gran mesura al model de ciutat, amb una desmesurada intenció de fer créixer demogràficament al municipi, i de modificar la tipologia d’habitatges, els tipus de creixement, i d’augmentar la densitat, afectant en gran mesura la manera de viure dels ciutadans.

Per aquest motiu, des de l’equip de govern municipal s’ha considerat adient formular una al·legació conjunta amb els ciutadans que vulguin adherir-se, a reivindicar pel municipi una manera de viure i una manera d’entendre la ciutat.
Punts, d’aquest document del Pla Territorial:

1) Vulnera totalment l’autonomia local
2) No te en compte la voluntat de la gent de Palau-solità i Plegamans.
3) planteja un creixement desmesurat en extensió i en densitat.
4) No protegeix determinats sòls que haurien de ser d’especial protecció agrícola i/o forestal.
5) No segueix les determinacions del “Pla General vigent de la comarca de Sabadell en el terme municipal de Palau-solità i Plegamans”

6) Preveu creixements urbanístics, amb pisos, a la perifèria del terme municipal de Palau-solità i Plegamans que formen part dels termes municipal veïns (Sentmenat i Caldes de Montbui)

7) Planteja de manera equivocada que el IV Cinturó sigui una via de cornisa de separació entre el sòl urbà i el no urbanitzable.
8) El traçat de la xarxa ferroviària passa per a zones poc aconsellables, que generen una gran pressió urbanística