dijous, 7 de juliol de 2011

CiU TREBALLA PER LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA

El Consell Executiu va aprovar ahir dimarts els tres projectes de llei sorgits de l’antic Avantprojecte de llei Òmnibus i que tenen per objectiu simplificar i agilitzar l’administració pública i reactivar l’activitat econòmica per reduir els nivells d’atur que actualment presenta Catalunya.

Aquests tres projectes de llei han entrat al Parlament per la via d’urgència amb la voluntat que puguin començar-se a debatre en el Ple del proper dia 20 de juliol i siguin aprovats tan aviat com la dinàmica parlamentaria permeti.

Projecte de Llei de simplificació i millora de regulació:
Aquest projecte de llei té com a objectiu reduir i clarificar la legislació vigent, suprimir les traves legals i burocràtiques innecessàries i posar facilitats en les normatives que regulen les activitats econòmiques. La simplificació afecta tant a l’àmbit normatiu com a l’administratiu amb la finalitat de posar les coses fàcils a aquells ciutadans que vulguin tirar endavant un projecte.

Projecte de Llei d’agilitat i reestructuració administrativa:
En aquest cas la finalitat del projecte de llei és el de simplificar les estructures per aconseguir una administració més àgil i eficient. El projecte preveu la supressió d’organismes i una amplia reordenació de l’administració amb l’objectiu de fer més fàcil i àgil la relació entre els ciutadans i les empreses amb les institucions públiques.

Projecte de Llei de promoció de l’activitat econòmica:
La reactivació econòmica és el principal objectiu del Govern per aquesta legislatura. En aquest sentit el Projecte de Llei de promoció de l’activitat econòmica vol facilitar, a través d’una regulació més clara i simplificada, el desenvolupament de l’activitat econòmica i impulsar els sectors empresarials més afectats per la crisi.

Una administració moderna i adaptada a la realitat actual.
En un context com l’actual en el qual les administracions públiques no disposen del mateix volum de recursos que en èpoques anteriors per invertir en l’economia i l’activitat productiva del país, des de les institucions públiques cal trobar noves fórmules per lluitar contra la crisi econòmica.
Aquests tres projectes de llei pretenen dotar l’administració de noves i millors eines per contribuir a la recuperació econòmica i a la reducció de les xifres d’atur i, alhora, comporten una reordenació i una modernització molt necessàries per adaptar les institucions públiques a la realitat actual.

Voluntat de consens polític.
Tenint en compte la profunditat i la transcendència de les reformes
que es duen a terme en aquests tres projectes de llei, el Govern veu necessari que es puguin aprovar amb el màxim consens possible. Des de l’inici del procés de redacció d’aquests projectes, el diàleg tant amb la resta de forces polítiques com amb la societat civil ha estat constant. Una
clara mostra d’aquest procés de diàleg la trobem en les més de 3.000 al·legacions que s’han rebut durant el període d’exposició pública que el Govern va obrir voluntàriament precisament amb la intenció d’afavorir l’intercanvi d’idees i opinions.