divendres, 22 de juliol de 2011

PADRÓS I MARCUELLO PRESUMEIXEN DE L'OBRA I LES DECISIONS DEL GOVERN DE PLA

És curiós observar com, quan convé, el nou govern intenta treure tot el rèdit possible de les decisions i previsions en ferm adoptades per l'anterior govern municipal. I més si del que es tracta és d'un material tant sensible com poden ser obres o reparacions del tot programades, pressupostades i aprovades pel govern de CiU, ERC i PP en el barri de Montjuïc.

Fa un parell de mesos que, a la vista del deteriorament observat i els problemes que comportava una canonada del clavegueram de Montjuïc, es va planificar amb tot detall l'actuació a portar a terme per tal de resoldre de forma definitiva aquesta situació de molèsties, males olors i riscos per a les persones i edificacions de la zona.

Just al final de l'Avinguda Navarra, al darrere de les naus de l'amic Monrabà, en el que es coneix com la Timba, prop del Tenis de cal Arumí, a la zona de la Font del gat; allà és on fa alguns anys es va procedir a fer una reparació en la que va intervenir en Josep Sañudo. El mateix que ara va ajudar a planificar, junt amb l'empresa palauenca Marsal encarregada de les obres, què és el que calia fer, basant-se en unes actuacions similars que s'havien executat al barri de can Falguera.

Així, al final del mandat de l'anterior govern, i per part del Regidor Josep Maria serraviñals, es va procedir a deixar totalment enllestida la programació de l'obra, encarregats els treballs d'acord amb els veïns de la zona afectada, i signada i aprovada la despesa per a portar a terme les reparacions en qüestió.

cal tenir en compte que aquestes obres formen part del projecte de clavegueram del barri de Montjuïc que el Regidor Serraviñals va encarregar-se d'elaborar ara fa aproximadament dos anys. Aquest projecte s'havia d'executar en dues fases com a part del total projecte d'urbanització definitiu d'aquest barri; i aquest era el compromís d'en serraviñals, de la Mercè Pla i de la totalitat del govern.

Ara, quan l'actual govern s'en adona de l'inici d'aquestes obres, i veient que es tracta d'una problemàtica que afecta a un barri on tanta i tanta demagògia i han esmersat, aprofiten per intentar fer veure que són ells els qui, només arribar, ja prenen decisions pel barri, quan la realitat demostra que aquestes ja s'havien pres per l'anterior govern i que gaudien de partida pròpia a l'efecte habilitada en el pressupost municipal. I és que, resulta evident que al cap d'un mes d'arribar al poder, ningú es troba en condicions de poder projectar, programar i aprovar actuacions com les de la timba de Montjuïc; i menys encara, si ens parem a reflexionar en el fet que tot el que els socialistes i ICV van fer pel barri, és planificar de tal manera que només s'han obtingut que sentències judicials del tot desfavorables per als propietaris de la zona!

Ara només cal que llegiu la informació que reprodueixo a continuació, extreta de la pàgina web de l'Ajuntament, perquè pogueu fer les vostres pròpies valoracions:L'Ajuntament està enllestint la reparació d'una canonada de clavegueram que és part de la xarxa que recull les aigües residuals d'un sector del barri de Montjuïc. La conducció s'havia trencat ara fa aproximadament un any. El trencament provocava abocaments d'aigües residuals en un solar situat al final de l'av. Navarra, al costat de la Riera de Caldes. Aquests treballs tenen un import de 21.633,65 euros.La inversió inclou la reparació de la canonada i altres actuacions de millora. El trencament s'ha esdevingut en un talús inestable i de força alçada. En la pendent d'aquest desnivell hi havia, a més, un pi de grans dimensions a punt de caure. Així, s'ha procedit a retirar l'arbre i consolidar la zona del talús per on passa la canonada amb la construcció d'un mur de contenció. Alhora, els treballs inclouen la instal·lació d'uns pous de formigó prefabricat, a la part baixa del talús, que facilitaran el bon funcionament de la xarxa de clavegueram en aquesta zona de Montjuïc. En definitiva, s'aprofita la reparació d'aquesta canonada per adequar la xarxa de la zona a la normativa, perquè té punts en precari, cosa que obliga a fer-hi reparacions amb més freqüència del que és habitual. La darrera actuació que es va fer en la canonada es va dur a terme ara fa uns 10 anys, quan es va connectar al col·lector de la Riera de Caldes.

Déu n'hi dó!