dilluns, 7 de novembre de 2011

JO HI POSARIA UN SEMÀFOR!

Confirmat. Aquest govern de feina en farà poca, o potser gens. Una cosa sí tenen clara: cal desfer com sigui tot el que va fer l'anterior govern municipal!

Com tots sabeu, d'entre les moltes obres portades a terme pel govern de la Sra. Pla, hi ha la de reformar i modernitzar de dalt a baix l'edifici de la casa consistorial. Un edifici de dimensions reduïdes, centenari i que té els seus orígens en una casa pairal de principis del segle passat.

Amb les obres realitzades, subvencionades en la major part per fons estatals, es va aconseguir optimitzar al màxim els seus espais, de tal manera que es va poder dotar a l'Ajuntament d'un saló de sessions on els polítics municipals puguin desenvolupar en perfectes condicions les seves tasques, una adequada zona de secretaria, intervenció i comptabilitat, uns despatxos per a l'àrea política que responen a les necessitats d'un poble de més de catorze mil habitants com el nostre, i un ascensor que ha fet accessible a totes les persones amb mobilitat reduïda el poder arribar a la planta superior de l'edifici. també s'ha dotat aquesta planta d'una sala de juntes o reunions, anomenada del comú en record d'aquell Comú inicial que va donar lloc al municipi de Palau-solità i Plegamans; sala de reunions que mai havia tingut el nostre consistori.

Pel que fa a la planta baixa, i amb la finalitat d'obtenir el màxim rendiment de les seves dependències, es va considerar oportú mantenir l'entrada principal de l'ajuntament que dona a la plaça de la vila, perquè cumplís la funció de porta d'accés per a tots els treballadors i representants polítics, així com fer també de porta noble en ocasió de la celebració de plens municipals, recepció de personalitats, entitats, etc; i així obrir una porta per la banda del Parc Onze de Setembre, que no vol dir pel darrera, amb l'objectiu, per a una major agilització i eficàcia, de destinar-la a l'accés directe dels vilatans a l'àrea d'atenció ciutadana. D'aquesta manera, s'aconseguia no entorpir les tasques d'altres àrees de treball, com són les de l'Arxiu municipal, l'oficina d'informació al consumidor i els serveis informàtics i de telecomunicacions.

Doncs bé, l'actual govern s'ha empenyat en voler considerar l'accés pel parc Onze de setembre com quelcom que perjudica a la ciutadania i, volent seguir obsessionats en desfer el que vam fer nosaltres, ha tancat l'accés directe a atenció Ciutadana i fa entrar a totes les persones, vagin al que vagin, per la porta de la plaça de la vila.

Des de divendres passat, la gent ha d'entrar a l'ajuntament per la porta principal de la casa consistorial convertint la porta del Parc Onze de setembre en una, com diuen ells, "entrada de llum natural". Ara ja comencem a entendre aquella proclama electoral que deia allò de "les parets de vidre i la transparència"!.

Quan entrem a l'ajuntament, topem amb un cartellet a la porta que diu: EMPENYEU, EMPUJAR; bàsicament per si en català no ho havien entès, ens ho posen també en espanyol. Un cop dins, observem unes pilones al capdavall de l'escala amb unes cordes que, entenc significa que la ciutadania no pot accedir a la planta superior de l'edifici; i ens topem amb un gran cartell que senyala la direcció, cap al fons, per anar a atenció Ciutadana. Seguim pel passadís, observem l'ascensor a l'esquerra (que de moment no diu que no es pugui agafar per pujar cap dalt), i més endavant un altre cartell que indica que estem arribant a l'àrea tant cercada d'atenció Ciutadana. Un cop aquí, i si no ens hem equivocat i hem entrat a l'oficina dels serveis informàtics, podrem, finalment, presentar la nostra instància, demanar aquell certificat que voliem o sol·licitar informació sobre el que sigui.

Això sí, l'entorn el decorarem amb rams i plantes per fer més agradable el passeig interior i superar més satisfactòriament les possibles incomoditats provocades per l'acumulació de persones circulant amunt i avall.

Quan hom entra a l'ajuntament es troba amb tota aquesta decoració, cartelleria i indicacions, però cap persona que t'atengui. Tot sigui que l'arxivera municipal hagi d'acabar fent de recepcionista!

Sembla que, ben aviat s'instal·larà un sistema de videocontrol a fi que les treballadores d'atenció Ciutadana puguin veure a totes aquelles persones que entren i surten de l'ajuntament. I jo que penso: però no deien que no hi havia diners, que l'anterior govern ho va dilapidar tot de tal manera que no poden pagar ni les nòmines? I si això no figurava al pressupost municipal, de quina partida treuran els diners?

I és tant i tant important aquesta decisió política que, fins i tot, n'han emès una nota de premsa. Seguirem emetents per saber quines i quàntes coses més cal desfer per justificar que fan alguna cosa.

Jo, el que he trobat a faltar ha estat un semàfor per regular tant trànsit de gent!