dilluns, 24 de setembre de 2012

CiU I ERC PORTEM LA DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA AL PLE!

CiU i ERC hem presentat la moció sobre la Declaració d'Independència de
Catalunya al ple municipal del proper dijous, per tal de seguir sumant
forces entre tots i aconseguir així la plena sobirania pel Principat.
Reprodueixo a continuació el text íntegre de la mateixa:DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA QUE PRESENTEN ELS
GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA.Per la present, ens adrecem al Parlament del Principat de Catalunya en
general, i a tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que
la Cambra Catalana assumeixi a tots els efectes la completa sobirania
nacional del territori del Principat de Catalunya i inicïi el procés de
declarar i constituir l´Estat català de dret, lliure i sobirà, democràtic i
social.Es per això que volem declarar el nostre municipi de Palau-solità i
Plegamans territori català lliure i sobirà i, a l'espera que el Parlament
de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la normativa i la
jurisprudència d'ús actual s'estableixin com a provisionalment vigents i
siguin d`aplicació en tant no s'oposin a la sobirania del poble de
Catalunya.Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i
econòmica que pateixen els veïns i veïnes de Palau-solità i Plegamans i, per
extensió, tot el poble català, com a conseqüència de la seva pertinença al
Regne d'Espanya. Avui, a Catalunya, l'atur afecta 622.882 persones, el 20%
de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40% d´activitats
econòmiques estan en perill de desaparèixer i l´espoli fiscal suposa 16.000
milions d´euros anuals per Catalunya .És doncs, davant d'aquest context crític que viu el país, que cal actuar amb
fermesa i en defensa dels interessos col.lectius, generant un clima de
confiança i esperança per al poble català. El Regne d`Espanya ha demostrat
la seva incapacitat per a administrar els recursos públics. Es un estat que
es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar.Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions
econòmiques amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns
greus perjudicis als seus ciutadans i posant en descrèdit internacional les
seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha
agreujat els desequilibris creats per l´espoli, insostenible, que pateix el
poble català i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per el
bon funcionament dels serveis públics de la Generalitat i dels ajuntaments.

A més, ara, des del Govern Espanyol, s´estan promovent grans canvis legals
que atempten contra l´autonomía local i, fins i tot, contra la pròpia
existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al
conjunt de la seva població, sense oblidar l´intent d`arraconament cultural,
social i econòmic que el Regne d`Espanya, acollint-se al dret de conquesta,
ha sotmès al poble català durant gairebé 300 anys.

Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva
llengua, la seva cultura i el llegat de la seva història com a valors
d`acollida i de diàleg.

És per tots aquets motius, però principalment per preservar el benestar dels
veïns i veïnes de Palau-solità i Plegamans, i per tal d'impedir que
l´agreujament d'aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de
cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més
increments de l`atur i la pobresa de les classes treballadores, que aquest
Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens
està tocant viure.

Avui, quan gran part poble de Catalunya s´ha expresat amb total claredat, es
l'hora de la independència nacional i així ho ha declarat en la massiva
manifestació d'aquest passat 11 de setembre.

És per tots aquests motius, quan es compleixen tres anys de la primera
consulta popular per la independència celebrada a Catalunya que, avui, 27 de
Setembre de 2012, el Ple de l`Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ACORDA SOLEMNEMENT :1.. Declarar Palau-solità i Plegamans territori català lliure i sobirà.
2.. Instar al Parlament de Catalunya a declarar que el Principat de
Catalunya és, i ha de ser per Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat
de drets i obligacions com tots els Estats Independents del món.
3.. Instar el Parlament de Catalunya perquè, conjuntament amb els
Ajuntaments catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori
del Principat de Catalunya, valorant consultar la ciutadania, per la via del
referèndum, i inicïi el procés per declarar i constituir l`Estat Català.
Així mateix, instar al Parlament de Catalunya per tal que la normativa
legalment aplicable i la jurisprudència d`ús actual continuïn vigents mentre
no es realitzin les actuacions demanades en aquesta Declaració i en tant no
s´oposin a la sobirania del poble de Catalunya.
4.. Des de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, apel.lem a l´esperit
cívic de tota Europa, inclòs l'Estat Espanyol, per tal que s'imposi una
resolució democràtica dels conflictes i s'avanci en els ideals de la pau, el
treball i la llibertat, l'amistat i la germanor entre els pobles del món.
5.. Fer arribar la present Declaració d'Independència al poble català i a
totes les associacions civils, especialment a l`Assemblea Nacional de
Catalunya i Òmnium Cultural, perquè difonguin aquesta Declaració d'Independència,
i que estiguin al nostre costat en la defensa d'aquesta decisió presa per la
majoria dels representans del Ple, elegits democràticament per el poble de
Palau-solità i Plegamans.
6.. Notificar la Declaració d'Independència a l'Associació de Municipis
per la Independència (AMI), a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques
i a la Federació de Municipis de Catalunya, per tal que ho comuniquin als
seus municipis adherits.
7.. Posar aquesta Declaració d'Independència en coneixement de :


l El Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya.l La Molt Honorable Presidenta i tots els Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya.l Els diferents Grups Parlamentaris representants a les Corts
Espanyoles.l El President de la Comissió Europea.l El President i els Grups Parlamentaris del Parlament Europeu.l El Secretari General de les Nacions Unides.Palau-solità i Plegamans a 20 de Setembre de 2012

Jaume Oliveras Malla
Miquel Truyols Rocabruna

Portaveu municipal de CiU
Portaveu municipal d'ERC