dimecres, 5 de setembre de 2012

ELS ACORDS DELS PLENARIS DE SANT PERE DE TORELLÓ I CALLDETENES1r) Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim de dos mesos i, si s'escau, convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya.

2n) Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d'emprendre accions immediates com, entre altres, les següents: la creació de corresponents registres civils. mercantils i de la propietat; la creació d'una hisenda pròpia i d'un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament de serveis i institucions públics, la constitució immediata d'una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; l'anunci a tota la comunitat internacional de l'inici del procés d'independència de Catalunya i l'obertura de negociacions amb el govern espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.

3r) Que el Parlament acordi, amb caràcter immediat, les mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l'estat català i, en especial, les següents:

- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l'estelada.

- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicial i resolucions que limitin l'ús de la llengua catalana a qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.

- Que els cossos policíacs i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.

- Que declari, a efectes administratius, el dia 12 d'octubre com a dia laborable.

- Que demani l'empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.


Aquests municipis apel·len a l'esperit cívic de tota Europa, inclòs l'estat espanyol, perquè s'imposa una resolució democràtica dels conflictes i s'avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l'amistat i la germanor entre els pobles del món.