dimecres, 19 de desembre de 2012

EL PACTE DE LA LLIBERTAT!

El que, de forma majoritària va expressar el poble de Catalunya per la Diada Nacional de l'Onze de Setembre, ha culminat amb el pacte per a la governabilitat de la nació subscrit avui mateix. Comença doncs, el viatge cap a Ítaca. L'any 2014 podrem votar per la Independència de catalunya!
 
Aquests són els principals acords:
 

1. Formular una "Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya" en el primer ple ordinari de la desena legislatura, que tingui per objecte fixar el compromís del Parlament amb l'exercici del dret de decidir del poble de Catalunya.

2. Aprovar una llei de consultes a partir dels treballs iniciats en l'anterior legislatura, tot incorporant-hi les modificacions i esmenes que es consensuïn. En aquest sentit, s'estableix el compromís d'impulsar l'inici de la tramitació parlamentària com a màxim a final del mes de gener del 2013.

3. Obrir un procés de negociació i diàleg amb l'estat espanyol per a l'exercici del dret de decidir que inclogui l'opció de convocar un referèndum, previst per la Llei 4/2010 del Parlament de Catalunya, de consultes populars per via de referèndum. En aquest sentit, s'estableix el compromís de formalitzar la petició dins del primer semestre del 2013.

4. Crear el Consell Català per a la Transició Nacional, com a òrgan d'impuls, de coordinació, de participació i d'assessorament del Govern de la Generalitat en relació amb les actuacions del procés de consulta i transició nacional, i amb l'objectiu de garantir-ne l'impuls i la materialització.

Aquest organisme serà integrat per personalitats de reconegut prestigi o representatives dels diversos àmbits vinculats al procés de la transició nacional i la preparació i celebració de la consulta.

El Consell haurà d'afavorir la participació en el procés de les entitats econòmiques, socials i culturals del nostre país, així com de les formacions polítiques favorables al dret de decidir i a la celebració d'una consulta.

5. CiU i ERC es comprometen a treballar tots els procediments formals, jurídics i institucionals possibles fins al 31 de desembre del 2013 per estar en condicions, a partir d'aleshores, de convocar la consulta d'acord amb el marc legal que l'empari, dins el termini del següent any, amb l'excepció que el context socioeconòmic i polític requerissin una pròrroga. En tot cas, la data serà pactada almenys per les dues parts signatàries.

6. Convocar una consulta perquè el poble de Catalunya es pugui pronunciar sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un estat en el marc europeu.