dimecres, 30 de gener de 2013

CONTRA LES TAXES JUDICIALS DEL MINISTRE GALLARDÓN

Reprodueixo a continuació el Manifest que CiU ha presentat per a la seva aprovació en el ple ordinari de gener, que s'ha de celebrar demà dia 31 a partir de les set de la tarda:

 

PROPOSTA DE MANIFEST CONTRA LA LLEI DE TAXES JUDICIALS APROVADA PEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

El Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,

 

Acorda:

 

MANIFESTAR

 

PRIMER. El seu més enèrgic rebuig a la Llei 10/2012, de 20 de novembre, de taxes judicials, en entendre que limita i impedeix l'accés de molts ciutadans a l'exercici d'un dret constitucionalment reconegut, com és la tutela judicial efectiva.

 

SEGON. El seu suport més ferm als diferents sectors i associacions professionals i socials -jutges, advocats, fiscals, procuradors, consumidors, etc.- que demanen la immediata retirada d'un text legal que suposa un atac sense precedents a l'article 24 de la Constitució i, per tant, vulnera de manera flagrant l'Estat de dret.

 

Una llei que, de facto, dificultarà o privarà de manera manifesta la tutela judicial dels drets i interessos de bona part de la població, provocant una justícia de dues velocitats: una justícia per a rics i una altra per a pobres.

 

TERCER. El seu rebuig als motius esgrimits des del Ministeri de Justícia a l'hora de justificar la imposició d'aquest sistema de taxes, ja que si el que es pretén és evitar la litigiositat i la saturació actual dels jutjats, hi ha altres fórmules o camins, com ara fomentar les vies de solució extrajudicial dels conflictes i la desjudicialització de qüestions menors, però sempre amb el necessari diàleg i acord de tots els agents i sectors afectats, i sense que en cap cas suposi una minva o vulneració dels drets dels ciutadans com sí passa amb la imposició d'unes taxes, a tota llum abusives i desproporcionades, i que en cap cas comportaran la "racionalització de l'exercici de la potestat jurisdiccional".

 

QUART. La seva adhesió a l'acord del Ple del Consell de l'Advocacia Catalana del passat 27 de novembre de 2012, pel qual s'exigeix la immediata dimissió del ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, per haver promogut la Llei 10/2012, de 20 de novembre, de taxes judicials.

 

CINQUÈ. Fer arribar aquests acords al Ministre de Justícia del Govern espanyol, Alberto Ruiz Gallardón, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell dels Il·lustres Col·legis d'advocats de Catalunya, CICAC, i a l'Il·lustre Col·legi d'advocats de Sabadell.