dilluns, 14 de gener de 2013

DE CONFORMITATS I RESPONSABILITATS

De vegades el desconeixement fa que les opinions i valoracions que es fan sobre determinats temes, resultin, no ja poc convincents sino més aviat desorientadors.
a partir del dimarts passat en que es va fer pública la resolució de l'anomenat cas Pallerols, s'han desfermat tota mena de comentaris que en molts casos no responen o corresponen a la realitat.
I és que, més enllà de posicionaments polítics més o menys legítims, cal saber de què parlem quan ens trobem davant d'una Conformitat en l'àmbit penal.
Tot procés penal s'inicia per denúncia, querella, atestat policial o obertura de diligències per part del Ministeri fiscal. A partir d'aquí, i sempre per part d'un Jutjat d'instrucció, comença una fase d'investigació, anomenada d'instrucció, amb la pràctica de proves, aportació de documents, declaracions de denunciants i denunciats, testimonis, etc, que culminarà amb una interlocutòria del jutge instructor que demanarà a les parts que han iniciat el procés així com a les comparegudes amb posterioritat que califiquin els fets fins aleshores investigats requerint-los perquè manifestin, tant el Fiscal com les acusacions particulars, si acusen a la o les persones investigades o, pel contrari, demanen que les diligències siguin arxivades i se sobresseeixi el cas. Si el Fiscal i les acusacions, o qualsevol d'aquests formulen acusació, el jutge dictaminarà que queda obert el que s'anomena Fase de Judici Oral, donarà tralsllat de tot l'actuat als advocats defensors i aquests faran la seva pròpia calificació valorant els fets i demanant l'absolució o el que creguin convenient. en aquest moment pasaran dues coses: per una banda que els o l'imputat deixaran de ser només imputats per passar a ser Acusats, i que les actuacions aniran a parar a un altre òrgan judicial que, en funció de l'importància de la pena sol·licitada serà, o bé un jutjat penal o bé l'audiència Provincial.
arribats a aquest punt, només restarà acordar dia i hora per l'inici del judici. Però, també a partir d'aquest moment, els lletrats de la defensa i el ministeri fiscal, però també les acusacions personades i les parts amb interès en el judici, podran intentar arribar a acords per tal d'evitar la vista oral. això sol ser molt habitual i gairebé un 40% dels processos penals acaben amb un acord anomenat de Conformitat; i també és força corrent que tingui lloc just abans de l'inici de la vista.
Sóc el primer en reconèixer que, en l'exercici de la meva professió, quan he arribat a acords de conformitat amb el Ministeri Públic, he pensat que totes les persones que han estat citades, quan s'els comunica que ja poden marxar, que no hi ha judici per haver-se tancat un acord entre acusadors i acusats, deuen tenir la sensació que alguna cosa extranya passa, que després d'haver perdut tot el matí, deixar la feina, etc, ara han de marxar sense declarar i sense saber exactament com ha acabat la cosa. Però això és així, i crec que sort n'hi ha d'aquesta possibilitat, doncs si els jutjats estan colapsats no vulgueu pas saber con estarien si no es produïssin multitud de conformitats penals.
Dit això, cal referir-nos ara a la responsabilitat civil subsidiària. Tota condemna penal comporta de forma inexorable una condemna civil. Tota pena té una responsabilitat civil. Les condemnes penals només poden ser imposades a les persones físiques i mai a les jurídiques, és a dir, a entitats, empreses, institucions.... Per això, quan es condemna penalment a un metge per una negligència també s'estableix una responsabilitat civil per a la Generalitat, l'hospital pel que treballava o la Seguretat Social. I així podriem donar molts exemples.
En el cas Pallerols doncs, tenim unes persones que van ser responsables del partit que han reconegut explícitament la seva culpabilitat i han acceptat una condemna penal. El partit al que pertanyien, i del que van ser expulsats en el seu dia, ha hagut d'assumir la seva part de culpa i retornar els diners que s'ha convingut que es van apropiar o destinar als fins que siguin. Per tant, els condemnats són els autèntics culpables i responsables i el partit en el que militaven ha hagut d'acceptar aquella irresponsabilitat fent front al pagament de les indemnitzacions acordades.
Amb tot però, cadascú pot fer les valoracions que cregui oportunes en tant en quant estem parlant de responsables polítics. I aquí, mai podrà equiparar-se a la valoració que es faci d'una actuació similar en l'àmbit privat i/o dels negocis.
Probablement, el principal problema ve d'una reacció tardana després de l'acord de conformitat, i de no haver-se explicat prou bé el funcionament dels processos penals.