dimarts, 22 de gener de 2013

QUÈ DIU D'UNA REQUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE TERRENYS A PALAU EN EL CAS MERCURI?

Divendres passat fou feta pública l'interlocutòria dictada pel jutge de l'anomenat cas Mercuri, per una pressumpta trama de corrupció urbanística a Sabadell. L'interlocutòria aixecava parcialment el secret del sumari en la instrucció seguida davant el jutjat d'Instrucció núm. 1 de Sabadell. I, tot i saber el ressò mediàtic de l'assumpte i el preocupant que resulta per a la major part de la població tot allò que té a veure amb els temes de corrupció, ens vam trobar amb la molt desagradable sorpresa que, en mig de l'esmentada resolució judicial, parlant de diverses qüestions i implicats a la trama, apareix una referència a dues persones i uns terrenys que havien passat per una requalificació urbanística a Palau-solità i Plegamans. Però, en canvi, no s'en diu res més. Només que hi ha una finca en el nostre poble, que hi va haver una requalificació urbanística i que hi ha el nom d'unes persones, que no sabem qui són, implicades en tot plegat.
 
El desconeixement que des del grup municipal de Convergència i Unió a Palau-solità i Plegamans tenim de l'assumpte, el fet que l'aixecament del secret del sumari és molt parcial i la prudència necesària, partint de la base que durant l'anterior legislatura no es va aprovar cap requalificació urbanística de cap tipus a Palau, és el que ens ha fet que adrecem escrit a Secretaria del nostre Ajuntament a fi que emeti informe explicant si per part del jutjat instructor s'ha demanat algun tipus d'informació, de quins terrenys s'està parlant, on són, qui era en abans i després de la requalificació els seus propietaris, que s'ens doni trasllat de tot l'expedient urbanístic que fa al cas, quin tipus de requalificació fou aprovat, etc.
 
Serà a partir d'aquí, un cop es conegui tota la informació, que haurem de decidir quines línies d'actuació cal seguir al respecte. I també, si és o no procedent que l'Ajuntament es personi a la causa, mitjançant advocat i procurador, a fi de mantenir-se al dia de tot el procés del cas Mercuri i poder així defensar els interessos de Palau-solità i Plegamans.