dijous, 4 d’abril de 2013

ES LIQUIDA EL PRESSUPOST 2012

Em quedava per comentar-vos encara un punt del darrer ple ordinari del mes de març, a banda de l'anàlisi de les respostes a les nostres preguntes del mes de febrer; i és el que feia referència a la Liquidació del Pressupost del 2012.
 
Recordareu l'inici de l'actual legislatura. Sí, aquells grans titulars "informant" de la "desastrossa" situació econòmica i de liquidesa en que l'anterior govern havia deixat el consistori. Recordareu allò que haviem deixat un deute de prop de cinc-cents mil euros pendents de pagament de factures dels mesos que precedien l'entrada del nou equip. I s'expressava en uns termes com si es tractés de la gran ruïna de l'Ajuntament, com si els danys causats fossin del tot irreparables, com si en molts anys no tornariem a gaudir d'una situació econòmica favorable. Després ens van tornar a atacar amb el tema d'uns pressumptes diners que s'havien de tornar a Madrid dels que s'havien rebut per la restauració de la masia de can Falguera, i que no s'en va tornar a saber res més.
 
tot plegat ens va dur al plenari del mes de març de l'any passat, en el que es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2011 amb uns resultats que abocaven un romanent disponible de més de sis-cents mil euros i un superàvit de més d'un milió. I aquí s'els va desmontar tota l'estratègia d'atac polític evidenciant-se que la solvència del consistori era inmillorable i que les arques municipals estaven del tot sanejades, desmentint totes les falsetats fins aleshores proclamades.
 
En el passat ple es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2012. Observem un superàvit de més de dos milions d'euros i un romanent disponible que s'incorporarà als pressupostos de 2013 de gairebé un milió dos-cents mil euros.
 
Sabent tot això, hem d'aturar-nos a reflexionar sobre el discurs que tantes vegades hem sentit de la precària situació econòmica de l'Ajuntament i sobre la frase tant i tant repetida del NO HI HA DINERS.
 
No hi ha diners:
Per tal d'arribar a acords salarials amb la Policia i el personal municipal; no n'hi ha, i per això han de reduir les subvencions a les entitats del poble. No poden compensar les baixes d'aportacions a escoles bressol i escola de música perquè no afecti als pares; es neguen a crear un fons a fi de bonificar al 100% les plusvalues en els casos de perdua de la vivenda habitual per desnonament o dació en pagament; no es pot acordar una bonificació de l'IBI per a persones grans i famílies monoparentals; no es pot tallar l'avinguda Catalunya per celebrar-hi el Mercat Medieval; no poden conectar a la xarxa elèctrica l'antiga caseta de la Creu Roja perquè s'hi acabin d'instal·lar els voluntaris de Protecció civil i l'AAVV de la Plana de can Maiol; s'han de desprendre de vehicles de la Policia Local i desfer unitats especialitzades; no poden culminar la restauració de la masia de can Falguera...., I podria seguir.
 
La conclusió més plausible, donat que s'ha evidenciat una situació econòmica que en cap cas pot justificar les retallades que fins ara s'han practicat, és que estiguin preparant el terreny per afrontar el darrer any i mig de legislatura executant obres o fent un desplegament propagandístic, amb finalitats exclussivament electoralistes. I si això és així, caldrà denunciar-ho doncs, el que ha quedat clar és que, fins ara no s'ha governat. Només hi ha hagut atac a l'adversari polític, s'ha fet oposició a l'oposició i s'han desfet moltes de les consecucions de l'anterior govern com tantes i tantes vegades he repetit.
 
Els diners d'un ajuntament són per millorar els serveis a les persones, la seva qualitat de vida, portar a terme obres necessàries.... Però, el que no procedeix, és convertir una administració pública en una caixa d'estalvis!