divendres, 26 d’abril de 2013

PLE D'ABRIL, O QUAN LES PREGUNTES FAN EL SEU EFECTE!

Ahir va tenir lloc el ple ordinari del mes d'abril. Un cop més, sense massa matèria, més enllà dels típics (i gairebé tòpics) punts de pur tràmit sense massa transcendència.
 
Es va donar compte del compliment de la legalitat sobre morositat trimestral, on s'observa que el nostre Ajuntament es manté en una mitjana de pagament de les seves factures de 35 dies. La llei diu que haurien de ser 30, però la veritat és que ens trobem en uns paràmetres de pagament als proveïdors més que acceptables, seguint la línia marcada ja per l'anterior govern.
 
Fou també presentada una Modificació de crèdits, (de pur tràmit), ja que, en definitiva, es tractava d'un canvi en les partides, i qüestions relacionades amb el dia a dia d'un govern, en el que poca cosa podem dir o aportar des de l'oposició.
 
Un punt destacat fou, l'aprovació d'una factura per assessorament urbanístic del mes d'agost del 2002, presentada al registre municipal a principis del 2008 i que ara es pretén reclamar per un conveni signat, també al 2002, entre l'Ajuntament i l'UPC. Una factura de gairebé 4200 euros que, des de secretaria i Intervenció, no es va considerar oportú d'abonar en el seu dia, però que ara s'han empenyat en pagar de forma urgent. La veritat és que no ho veiem gens clar, i per això ens vam abstenir. Considerem, entre altres motius, que es tracta d'una factura prescrita. S'ens diu des de Intervenció que, com que es va registrar d'entrada, doncs que s'ha de pagar. No acabo d'entendre aquesta idea, ja que, d'aquesta manera, qualsevol que registri una factura a l'Ajuntament, vol dir això que s'ha de pagar tant sí com no?
 
Fou aprovat inicialment el Reglament d'usos dels equipaments culturals, després que fos retirat de l'ordre del dia del ple de febrer, s'hagi consensuat amb les diferents forces polítiques, s'hagi fet participar a les entitats del poble, etc. Per tant, text consensuat i sense res a dir sobre el mateix. es va donar compte dels preus públics per l'us dels bucs d'assaig a l'Escorxador, es van nomenar els representants del Consell escolar municipal per al Consell municipal d'Esports i alguns altres punts més de pur tràmit.
 
A l'apartat de les mocions, fou finalment consensuada entre tots els grups, a excepció del PP, la moció de CiU relativa a subvencionar l'impost de la plusvàlua per a les persones desnonades del seu habitatge habitual com a conseqüència d'un procés d'execució hipotecària. Finalment, ens haurem posat tots d'acord i treballar decididament perquè qui perdi el seu habitatge per no poder atendre el pagament de les quotes de la hipoteca, que no es vegi en la necesitat de pagar un impost com aquest. Ens n'hem de felicitar, ja que, la nostra insistència a l'efecte, haurà servit perquè la gent més necessitada es pugui alliberar d'aquesta càrrega.
 
L'altra moció presentada per CiU fou la que homenatjava la figura política d'en Manuel Carrasco i Formiguera quan es compleixen 75 anys del seu assassinat pel franquisme. Demanavem, a banda del reconeixement públic d'en Carrasco, que es descubrís i col·loqués una placa amb el seu nom a la Plaça de la República del nostre poble. La negociació va fer que finalment s'acordés que fos el govern qui decideixi si es col·loca la placa en qüestió o s'opta per posar el seu nom a un carrer o una plaça de Palau-solità i Plegamans. Totes les forces polítiques hi van votar a favor a excepció del PP que ho va fer en contra. Realment, que reflexionin sobre les raons de la seva oposició a poder homenatjar a algú que fou assassinat pel franquisme per la seva lluita per la Democràcia, la Justícia Social i les llibertats de Catalunya!
 
el PSC va presentar una moció reclamant la reconsideració del govern de l'estat espanyol en matèria de jubilació anticipada, en la que tots vam estar-hi d'acord, a excepció un cop més del PP. I, els socialistes volien presentar una moció defensant la declaració dels rius i rieres de la conca del Besòs com a zona sensible, però els vam fer veure que aquesta moció, que també es reclamava des del mateix Consorci del Besòs, calia que fos presentada unànimement per tot el consistori, a la qual cosa es va accedir, i així fou aprovada per tots els grups municipals.
 
D'urgència fou aprovat un pla de Protecció Civil per al Mercat Medieval que tindrà lloc els dies 4 i 5 de maig propers; extrem aquest reclamat des de la Generalitat de Catalunya arran d'emergències com les sorgides en el famós Madrid-Arena per Tots Sants.
 
al final, els Precs i Preguntes. No us podeu imaginar com incomoda al PSC, i només al PSC, les preguntes formulades per escrit, que també llegim al ple i que ells han optat per també llegir les respostes en el plenari! que si els fem gastar paper indegudament, que si col·lapsem als tècnics de l'Ajuntament, que si avorrim a la gent......, tot el que volgueu i més!
 
Nosaltres ho tenim molt clar: Si complíssim amb el que estableix el ROM, si contestessin de forma acurada les nostres preguntes, i no de pressa i corrents i atacant o sense fonamentació de cap tipus. si fos així, no hauriem d'haver recorregut a aquest sistema. La veritat però, és que ens va molt bé disposar de tota la informació que demanem per escrit, i així ho volem seguir fent, es posin com es posin. el Govern ha de governar, cosa que no fa, i l'oposició ha de fiscalitzar al govern, cosa que sí fa. Per cert, en quant a la despesa de paper, hi ha quelcom que es diu Internet, correu electrònic..., que fa innecessària cap tipus de despesa en paper. ens ho lliuren en paper perquè ells volen, però sempre els hi demanem que ens ho remetin via e-mail. Aquesta excusa tampoc els serveix!
 
Dimarts vinent dia 30 a les set de la tarda, s'ha convocat un ple extraordinari per aprovar inicialment el tant anhelat POUM. Veurem...