dilluns, 22 d’abril de 2013

PERQUÈ NO VOLEM QUE ELS DESNONATS DEL NOSTRE POBLE HAGIN DE PAGAR PLUSVÀLUA

Reprodueixo a continuació la moció que el Grup municipal de CiU hem presentat al Ple de l'ajuntament per evitar que les persones que es trobin en una situació de pèrdua del seu habitatge habitual com a conseqüència d'un procés d'execució hipotecària o dació en pagament, no hagin de fer front, a sobre, al pagament d'un impost municipal com és el de la Plusvàlua:

 

PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER DEFENSAR QUE L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS EXIMEIXI  LES PLUSVÀLUES PER DESNONAMENTS.

 

El drama que representen els desnonaments sobretot per a les persones més afectades per la crisi ens porta a presentar aquesta moció.

 

Trobem absolutament injusta la càrrega que suposen els efectes dels desnonaments causats pel pagament de la liquidació de la plusvàlua en el cas de la pèrdua de l'habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament.

 

Les caixes i entitats bancàries mostren poca consideració perquè avancen les execucions dels desnonaments sense contemplacions a les persones que incompleixen el pagament de la hipoteca.

 

La manca de sensibilitat expressada en la resolució d'aquest ajuntament a les al·legacions formulades pel Grup municipal de Convergència i Unió al pressupost d'enguany desestimant la possibilitat de bonificar o acordar la exempció  de la plusvàlua en aquestes situacions.

 

Per tot això, el grup de Convergència i Unió proposa al Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans l'adopció dels següents acords:

 

1.      Que l' Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en el supòsit que la normativa estatal no eximeixi del cobrament de l' impost, assumeixi el cost de la liquidació de la plusvàlua municipal a les persones que perdin el seu habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament.

 

2.      Que l' esmentada subvenció s' atorgui previ informe dels serveis socials municipals que avaluïn la situació econòmica del subjecte passiu.

 

3.      Que l'alcaldessa de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans enviï  una carta a totes les entitats bancàries del poble per demanar-los que impulsin les mesures necessàries per evitar desnonaments, ja sigui renegociant les condicions del pagament de la hipoteca o dels lloguers, negociant terminis raonables de carència o admetent en la pràctica la dació en pagament, dels afectats.

 

4.      Instar el govern de l'Estat espanyol perquè introdueixi canvis normatius sobre aquest impost com la cessió als ajuntaments de les competències sobre aquest tribut, actualment de competència estatal.

 

5.      Per tal de pal·liar els efectes socials dels desnonaments, demanar al govern de l'Estat espanyol que estableixi l'obligació legal de reservar als municipis un percentatge d'habitatges executats del banc dolent per a institucions socials del poble.

 

 

Palau-solità i Plegamans, 10 d'abril de 2013.