dimecres, 24 d’abril de 2013

PERQUÈ PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS RECONEGUI LA FIGURA POLÍTICA D'EN MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA

En el ple ordinari d'aquest mes, que s'ha de celebrar demà, el Grup municipal de Convergència i Unió portem a votació una moció en reconeixement de la figura política d'en Manuel Carrasco i Formiguera, quan es compleixen setanta-cinc anys del seu asassinat pel franquisme. La reprodueixo a continuació:

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RECONEIXEMENT A LA FIGURA POLÍTICA DE MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA AMB MOTIU DEL 75È ANIVERSARI DEL SEU ASSASSINAT PEL FRANQUISME

 

 

Atès que el passat dia 9 d'abril va fer 75 anys que MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA fou afusellat pel règim del general Franco a la ciutat de Burgos.

 

Atès que Manuel Carrasco i Formiguera constitueix una figura cabdal a l'hora d'entendre no només la història de Catalunya i els seus profunds canvis durant el segle XX, sinó també a l'hora d'estudiar l'evolució del nacionalisme català, tal i com actualment es coneix, com a base fonamental de les pretensions, avui del tot majoritàries a la societat catalana, de que Catalunya esdevingui un nou estat independent d'Europa.

 

Atès que Manuel Carrasco, màxim dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya, des de les profundes conviccions humanistes i catalanistes que va defensar amb dignitat i valentia, constitueix un referent polític i ètic per la seva defensa de la justícia social, de la llibertat nacional, i dels valors de la Democràcia.

 

Atés que Manuel Carrasco va esdevenir inequívocament un ferm precursor de la sobirania plena del nostre país afirmant, per exemple, que "Catalunya ha de lluitar fins a assolir constituir-se políticament, com a nació que és, en estat independent que amb tota llibertat pugui portar les aliances i confederacions que cregui convenients"

 

Atès que el dimarts 23 d'octubre de 1923, en el seu diari, el dia en què va ingressar a la presó de Burgos per primer cop per unes il·lustracions publicades al setmanari "L'Estevet" que van merèixer un consell de guerra, es pot llegir: "De tot cor demano a Déu que accepti el sacrifici d'aquest dia i d'aquesta nit, els més pesarosos, sens dubte, del meu captiveri, i vulgui permetre que siguin profitosos per a la independència de Catalunya, el meu suprem ideal d'aquest món."

 

Atès que, gairebé 15 anys després, a Burgos altra vegada, el 9 d'abril de 1938, a les set del matí, abans de la descàrrega de l'escamot d'afusellament, amb veu clara i serena, es va sentir: "Visca Catalunya lliure!" i "Jesús, Jesús, Jesús".

 

Atès que, Carrasco mateix, en una sèrie d'articles que va publicar a la revista" El Temps", d'UDC, l'any 1934, després dels fets del 6 d'Octubre, va fixar la seva doctrina. Primer, l'ideal nacional, que implicava l'obtenció de la plena i absoluta reintegració dels drets de Catalunya, el principi d'autodeterminació i la independència com a meta final. En segon lloc, el principi cristià, entès com que tot moviment de reivindicacions nacionals ha de tenir un fons d'idealisme espiritual. En tercer lloc, el sistema democràtic, és a dir, donar al poble una cultura moral i política, i deixar-lo actuar lliurement, amb imparcialitat. I, finalment, el principi de justícia social, que, al seu entendre, significava compartir el bé propi amb el bé de tots.

 

Atès que el 75è aniversari de la seva mort ens dóna l'oportunitat de recordar un home lliure que volia un poble lliure i que va morir cridant per la seva llibertat. És a dir, per la seva independència –perquè no hi ha cap altra possibilitat perquè un poble sigui lliure–.

 

Es la raó per la que es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:

 

PRIMER.- Que l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans RECONEIX públicament la figura d'en MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA com a referent ètic i polític dels valors de la Democràcia i de la Nació Catalana.

 

SEGON.- Que, com a conseqüència d'aquest reconeixement públic, el poble de Palau-solità i Plegamans vol retre-li homenatge posant el seu nom en una placa a col·locar i descubrir a la Plaça de la República d'aquesta vila, en aplicació de l'article 12 bis.4.D del Reglament d'honors i distincions d'aquesta corporació.

 

TERCER.- Que es comuniqui aquests acords a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a la família d'en MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA, així com a Òmnium cultural.

 

 

Palau-solità i Plegamans, 15 d'abril de 2013