dijous, 23 de maig de 2013

EL PSC PRIORITZA LA CADIRA ALS ACORDS ASSOLITS EN EL POUM

Reprodueixo a continuació l'escrit del Grup municipal de CiU al Butlletí municipal d'aquest mes de maig:
 

EL PSC PRIORITZA LA CADIRA ALS ACORDS ASSOLITS EN EL POUM

 

Juny 2007: Govern CiU-ERC-PP. Inici de mandat sense POUM per trencament de l'anterior govern  PSC-ICV a l'aprovació provisional de Febrer.

Juny 2011: Govern PSC-ICV-Veu. Inici de mandat amb POUM consensuat per tots els grups del consistori, excepte ICV.

2007-2011: Arquitecte i jurista independents per elaborar un nou POUM des de casa. Treball intens. Greus problemes urbanístics. Moltes reunions. Acords amb propietaris amb recursos judicials guanyats. Es subscriuen determinats convenis. Solucions favorables als veïns (Turons, Castell, Serra can Riera, Tenda Nova). Catàleg de Patrimoni sobre propostes tècniques. Algú exerceix pressions, amb querelles criminals infundades, per descatalogar del seu immoble i construir en zona verda. El govern es manté ferm, amb el suport i l'acord del PSC.

2011-2013: Canvis d'amagat en el POUM. Aprovació inicial -30 d'abril- només amb vots de PSC-ICV-Veu. Desapareixen convenis i es posa en risc els Turons. Desprotecció de can Boter (vinculat al cas Mercuri), o can Manén (nou sector per poder fer pisos on ara hi van tres cases i hi ha una zona verda) per pressions d'ICV.

El PSC prefereix salvar el govern abans que ser honest i coherent. CiU exigeix el consens assolit el 2011, vetllant per l'interès general i no d'algun particular.