dimarts, 25 de juny de 2013

A VEURE SI ENTRE TOTS ACABEM AMB L'INVENT, PER INÚTIL I ANTICATALÀ, DE LES DELEGACIONS DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA!

En el proper ple ordinari del mes de juny, els grups municipals de CiU i ERC presentem una moció amb l'objectiu que el nostre Ajuntament es posicioni en contra d'estructures tant anticatalanes com són les Delegacions i subdelegacions del govern espanyol a catalunya. La reprodueixo a continuació:

 

MOCIO PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGENCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITA I PLEGAMANS PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ I SUBDELEGACIONS DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA.

 

 

La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l'arribada de la democràcia  s'ha produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la normalització del nostre país. S'han mantingut, però, institucions de l'Estat a casa nostra com és el cas de la delegació del govern espanyol a Catalunya i les subdelegacions que hi ha a les capitals de província que representen, únicament, l'autoritat d'Espanya al nostre territori.

 

Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un engranatge, una eina per coordinar diferents matèries i disciplines, s'ha convertit únicament en una fiscalització política del procés de sobirania del poble català.

 

Actualment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, està judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a terme els consistoris catalans en representació dels seus ciutadans i ciutadanes com a expressió de la democràcia.

 

Catalunya és una nació que es manifesta, entre d'altres coses, amb els seus símbols i també en el respecte mutu i la posada en relleu de la nostra identitat com a element clau, com a columna vertebral de tota la convivència.

 

La Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en subjugar els nostres símbols nacionals i acords democràtics de sobirania posant en perill la pau social i imposant els símbols espanyols que no són propis de la nostra Nació.

 

A més, els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania popular expressada pels ciutadans a través de les urnes que ha d'estar, per davant de tot, per damunt de qualsevol legalitat imposada.

 

La delegació del govern està portant als tribunals acords de Ple respecte a la declaració dels municipis com a territori lliure i sobirà, els acords relatius a la sobirania fiscal i la necessitat de posar la bandera espanyola a la façana dels nostres ajuntaments sent un atac a la dimensió dels Ajuntaments com a ens polítics, tractant-los com a uns mers ens administratius i negligint la seva vessant representativa.

 

Això suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i a la posada en perill de la convivència ciutadana, avui en pau.

 

 

 

 

 

 

No ens trobem, doncs, davant d'un acte administratiu, sinó davant d'un atac a Catalunya impropi d'una institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau social.

 

 

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal de Palau-solità i Plegamans  els següents  ACORDS:

 

 

1.     Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya, així com la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per obsoletes, inoperants i buides de competències.

 

 

2.     Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la delegació  del govern espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra acords adoptats pels Ajuntaments catalans manifestant posicionaments polítics en matèries d'interès general.

 

3.     Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la seva cultura i els seus símbols.

 

 

4.     Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l'estat a Catalunya,  a la Generalitat de Catalunya, al govern d'Espanya, al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la Federació de municipis de Catalunya i a l'Associació catalana de Municipis.