divendres, 7 de juny de 2013

EL FINANÇAMENT DE LA, ARA JA IMPOSSIBLE, PISCINA MUNICIPAL

Recordareu com, fa just una setmana, us explicava el contingut del plenari celebrat el 30 de maig. I com, a banda de tot l'estol de mocions presentades per qui se sap incapaç d'endegar cap iniciativa viable per al poble, es va debatre i votar que les subvencions, tant de la Generalitat de Catalunya com de la Diputació de Barcelona, aprovades i acceptades, destinades a la construcció del que es va anomenar "Complex esportiu municipal amb piscina coberta", no es destinessin a la finalitat prevista sino que, se sol·licitava destinar aquests diners a d'altres obres, reparacions o millores que l'equip de govern deu considerar prioritàries.
 
Per primera vegada ja no vam haver de sentir aquella cançoneta que diu: "La piscina municipal no es podia fer per qüestions econòmiques, a més tots aquests diners de les subvencions no hi són, i si no hi són, tampoc podem iniciar cap obra.
 
D'altra banda, cal recordar que l'empresa promotora de la zona de can Valls, és a dir, on abans hi havia el Camping Palau, havia signat un conveni amb l'Ajuntament pel qual lliurava al consistori, amb l'aprovació del projecte de Reparcel·lació, un total de vuit-cents mil euros. Això, fins ara, sempre s'havia negat per part de l'equip de govern, i es deia que, aquests diners tampoc hi éren i per això no es podia procedir a l'inici de les obres.
 
Curiosament, el Regidor de Projectes, (que algun dia ens haurà d'explicar, de quins projectes), ja em va manifestar que sí, que aquests diners sí que hi eren, que l'empresa en qüestió ja els va trucar per demanar-los la factura. Ara, de cop i volta, sí que hi són, però el problema rau en que la factura inclou l'IVA, (només faltaria), i que per tant no és exactament aquesta quantitat.
 
Mireu. Em sembla molt legítim, que els partits que ara governen, no vulguin construir la piscina. Em sembla perfecte, fins i tot, que manifestin preferència per altres interessos o objectius. el que no em sembla bé, és que s'enredi a la gent. No em sembla bé que, s'utilitzi un càrrec de confiança revestit d'Interventor perquè constantment, en mig dels plenaris, incideixi en qüestions estrictament polítiques. Que ho diguin ben clar i català: NO VOLEM FER LA PISCINA! I no passa res!
 
L'altre dia, un lector d'aquest blog em demanava, si podia explicar d'una forma planera, com es pensava (i així s'havia acordat), finançar la construcció d'aquest equipament municipal. I la cosa és molt clara i transparent:
 
1. L'any 2010 l'Ajuntament va concertar un crèdit de cent mil euros a fi de destinar-lo als primers pagaments de la Piscina. El crèdit, totalment pagat a l'any següent, l'actual govern no sabem ben bé a quines finalitats ho va destinar.
 
2. L'any 2011 constava en el pressupost municipal una partida de dos-cents mil euros, també destinats a les obres de la nova piscina.
 
3. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, van concedir-nos un total de tres-cents vint mil euros a aquests efectes.
 
4. L'empresa promotora de la zona de can Valls ha d'abonar a l'Ajuntament un total de vuit-cents mil euros. De fet, ho farà en el moment que així sigui requerida pel consistori tal i com així consta en el conveni subscrit.
 
Ara només em resta dir: El total de la construcció suposava un cost de quatre milions i mig d'euros. Si sumem els conceptes abans esmentats, veureu com el que aportava l'Ajuntament (I SÍ QUE HI ÉREN), era un total de un milió quatre-cents-vint mil euros, a banda dels terrenys, és clar. La resta era aportat per l'empresa adjudicatària de l'obra.
 
Un cop acabada l'obra, que vol dir, que actualment aquest equipament ja estaria en funcionament, l'Ajuntament, durant quinze anys, feia una aportació de 95 000 euros cada any, import aquest al que calia restar el que s'obtingués de les quotes dels socis.
 
Per cert, en el contracte subscrit d'explotació de l'equipament, s'hi regulava, amb tot detall, com l'Ajuntament mantenia el control i la supervisió de la gestió i explotació, a través d'una comissió de seguiment, en el seu dia ja constituïda.
 
Crec, que he sigut capaç d'explicar d'una forma clara i diàfana, com s'havia de finançar la construcció de la Piscina Municipal. I, repeteixo que em sembla molt legítim que no la vulguin fer. Però, el que no és de rebut, és que es cerquin tota mena d'excuses que res tenen a veure amb la realitat.
 
L'actual govern concep l'Ajuntament com una empresa que, mes que no pas dedicada a prestar serveis als seus ciutadans, s'apropa més al concepte d'una caixa d'estalvis. Ara poden presumir d'haver aconseguit gairebé dos milions de superàvit, però, en canvi, no gaudim de quelcom tant i tant reivindicat, i que tantes i tantes vegades havia constat en els programes electorals de les formacions que avui formen el govern municipal!