divendres, 28 de juny de 2013

PLE DE JUNY 2013: DEFINITIVA EXTINCIÓ DEL PSC DE PALAU REEMPLAÇAT PEL PSOE

No cal que us digui, que en el ple celebrat ahir, vam topar novament amb un munt de mocions de tota mena, però gairebé res d'estricte interès local. Sí que, va sorprendre observar com al nostre poble, si en algun moment algú es va fer l'il·lusió que encara hi havia PSC, ahir va quedar definitivament confirmat que a Palau-solità i Plegamans, només hi ha PSOE! Si en la votació del setembre relativa a la Declaració d'Independència i de Palau com a territori català lliure, es va evidenciar que hi havia dos regidors, (Rovira i Abascal) que s'hi van abstenir, i els altres quatre, (Padrós, Cabeza, Segrelles i Sanz) hi van votar en contra, ara ja els dos primers han sucumbit definitivament a les pressions del PSOE dels Capitans, sense que actualment quedi cap rastre del que es podia haver arribat a insinuar.
 
En relació a la moció presentada per CiU i ERC sobre la Sobirania Fiscal i la necessitat que, quan sigui possible i d'acord amb el mecanisme establert pel Govern de Catalunya, l'Ajuntament liquidi IVA i IRPF a l'Agència Tributària catalana, hi van votar descaradament en contra, al·legant la seva pressumpta il·legalitat, i manifestant-se exactament amb els mateixos arguments que el PP considerant que els que presentàvem aquella moció només ens movien deliris independentistes. Crida moltíssim l'atenció el paper poc clar del regidor Tinoco de la Veu qui, també hi va votar en contra. Aquest sempre havia manifestat que en mocions d'aquest tipus preferia abstenir-se ja que la seva agrupació no mantenia un ideari clar al respecte. ara ja sabem que les seves preferències van per afavorir tota moció socialista contra CiU, però, fent un pas més en la seva singladura cap al PSOE de Palau, ja no s'absté en les mocions polítiques que no són dels socialistes sino que les vota directament en contra.
 
Per tant, nou vots en contra de la sobirania fiscal, els del PSOE, PP i la Veu, i vuit vots a favor: els de CiU, ICV i ERC.
 
en relació a l'altra moció de CiU i ERC relativa a demanar la supressió de les delegacions del govern espanyol a Catalunya, que la Sra. Llanos de Luna retiri tots els contenciosos contra declaracions de sobirania, posada d'estelades als balcons dels ajuntaments, etc, també vam rebre els vots favorables de CiU, ICV i ERC, en contra del PP, qui per cert, de cop i volta ha començat a expresar-se en castellà en els plenaris com mai abans ho havia fet, i les abstencions del PSC i la Veu. Si alguna vegada havia semblat que el regidor Tinoco gairebé formava part del grup d'ICV, ahir es va constatar com el PSOE ha sabut arrossegar-lo  cap a ells fent que es posicioni en la seva mateixa línia. D'això s'en diu coherència!
 
El ple d'ahir, més enllà de les mocions que ja comentaré, només va votar, per una banda, el tancament i deixada sense efectes del Pla econòmic i financer aprovat al gener del 2011. El govern s'esforça en intentar fer veure que durant l'anterior legislatura es va estirar més el braç que la màniga, que només gastavem i que ens trobavem gairebé en fallida. Com ahir mateix van reconèixer, al final de 2011 ja es podia haver donat per complert el pla en qüestió, ja que la gestió econòmica heredada fou del tot solvent. De fet, com el mateix Enric Feitó va preguntar i no van saber ni poder contestar: Què suposaria per a les arques municipals, si avui es rebés una resolució judicial instant al consistori a pagar un milió dos-cents mil euros en un termini de quinze dies? Provocaria això tensions de tresoreria? Comportaria haver d'endeutar-se sobtadament? Doncs això és el que va passar amb la sentència del barri de Montjuïc, i d'aquí l'endeutament. Res d'estirar més el braç que la màniga. I com es reconeix des de la pròpia Intervenció militant, al final del 2011 ja es podia haver donat per complert amb el pla econòmic i financer, però han esperat  a aprovar-ho ara per a intentar fer veure que han hagut de redreçar alguna cosa que no poden ni saben aclarir. Cal dir també, que aquest pla donava un termini per al seu compliment que finia l'any 2014.
 
D'altra banda, fou aprovat un nou pla educatiu per a l'Escola municipal de Música. Es tracta d'una gran feinada portada a terme per la direcció i el personal de l'escola a fi d'oferir més i millors opcions a la mateixa, obrir-ne el mercat, disposar de més cursos, per a persones d'edats que fins ara no podien utilitzar l'escola, fer nous tallers, i en definitiva, seguir essent una escola de música de referència, com ho ha estat des que la regidora d'un govern de CiU com fou la Laura Vallbona, decidís apostar per una escola com l'actual. I, lligat amb això, i amb l'increment d'un 18% de les quotes que paguen els usuaris de l'escola, que va aprovar l'actual govern pel passat octubre, també es va aprovar com s'aplicarà aquest increment en base al nou pla i a la nova tipologia d'alumnes i formació que s'han incorporat.
 
Com a curiositat us diré que vam aprovar la població d'habitants del poble a 1 de gener de 2013. Som 14 454 habitants; 32 menys que fa un any.
 
Fou aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals a excepció del PP, un manifest provinent de l'Il·lustre Col·legi d'advocats de Sabadell, en contra del projecte de llei sobre Col·legis Professionals que pretén eliminar tots aquells òrgans col·legials que no pertanyin a les capitals de províncies. Volen acabar amb quelcom que funciona perfectament, i tampoc amb això s'en sortirà el govern espanyol.
 
A partir d'aquí, què voleu que us digui: Moció contra la llei Wert dels socialistes, però que quan la llegeixes t'en adones que el que fa és novament atacar a CiU. Una altra força interessant, també del PSOE, perquè s'apliquin polítiques per tal d'acabar amb l'escandalós atur juvenil que pateix el país. ICV en va presentar dues, a les que hi vam donar ple suport: una amb motiu del dia de l'Orgull Gay i manifestant la necessitat d'aprovar una llei contra l'homofòbia, i una altra per reclamar que els bancs facin front als deutes de les comunitats de propietaris en les que hi disposen de pisos provinents de desnonaments.
 
I això és el que va donar de sí el plenari. No pagarem els impostos del nostre Ajuntament a la nova Hisenda catalana, però sí que s'ha decidit, malgrat el PSOE i la Veu, (ja no parlo del PP), exigir la supressió de la delegació del govern espanyol a catalunya, també les quatre subdelegacions, que retiri els contenciosos interposats contra els ajuntaments sobiranistes i que la tal Llanos de Luna respecti d'una vegada la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres institucions. Que en lloc d'homenatjar als feixistes que van lluitar al costat dels nazis, es dediqui, per poc que pugui, a respectar només la Democràcia!